VIOLA centrum pre umenie je od 2. septembra 2020 v štandardnej prevádzke - kaviareň je otvorená pre verejnosť v čase utorok - piatok od 14.00 do 19.00.Plán umeleckých, kultúrnych a vzdelávacích programov je avizovaný prostredníctvom sumárneho mesačného plánu
a tiež sú podrobnejšie informácie dostupné v komentári pri každej akcii.


Aktuálny program

Pozrieť archív