Aktuality


VIOLA centrum pre umenie pripravuje na sezónu 2019 – 2020 štyri nové divadelné tituly. Pôjde o inscenácie pre rodičov s deťmi a pre školy, ktoré budú realizovať skúsení režiséri: Kamil Žiška /SK/, Peter Palik /SK/ a Jiří Jelínek /CZ/ v spolupráci s profesionálnymi scénografmi.

Záujemcovia o pozíciu herečka / herec, hudobníčka / hudobník sa môžu hlásiť na kontakte:
info@violapresov.sk