Aktuality

OZNAM: Rušíme všetky plánované podujatia v období od 10.03. do 30.04. 

Všetky prevádzky centra - divadlo, klub, kaviareň sú zatvorené do 30. apríla 2020. 

Zamestnanci v tomto období nevykonávajú žiadnu činnosť. 

Momentálne sú všetci zamestnanci doma. Postupne zabezpečíme vrátenie vstupného.

VIOLA centrum pre umenie
VIOLA centrum pre umenie pripravuje na sezónu 2019 – 2020 štyri nové divadelné tituly. Pôjde o inscenácie pre rodičov s deťmi a pre školy, ktoré budú realizovať skúsení režiséri: Kamil Žiška /SK/, Peter Palik /SK/ a Jiří Jelínek /CZ/ v spolupráci s profesionálnymi scénografmi.

Záujemcovia o pozíciu herečka / herec, hudobníčka / hudobník sa môžu hlásiť na kontakte:
info@violapresov.sk