Aktuality

KONKURZ


VIOLA centrum pre umenie vypisuje konkurz na miesto herečky. Ide o ponuku trvalého pracovného pomeru s možným dátumom nástupu 10. februára 2020.

Konkurz sa uskutoční v pondelok 27. januára 2020
Termín uzávierky
prihlášok je v piatok 24. januára 2020 do 12.00 hod.
Miesto konania: VIOLA centrum pre umenie /divadlo/, Tkáčska 2, Prešov
Podmienky: vzdelanie umeleckého charakteru
Požiadavky: zaslanie životopisu /CV/ a sprievodných materiálov, ktoré priblížia doterajšiu činnosť /foto, video a pod./

Prihlásenie možné mailom na adrese:
info@violapresov.sk


Vyhlasovateľ konkurzu nehradí náklady spojené s účasťou na výberovom konaní.VIOLA centrum pre umenie pripravuje na sezónu 2019 – 2020 štyri nové divadelné tituly. Pôjde o inscenácie pre rodičov s deťmi a pre školy, ktoré budú realizovať skúsení režiséri: Kamil Žiška /SK/, Peter Palik /SK/ a Jiří Jelínek /CZ/ v spolupráci s profesionálnymi scénografmi.

Záujemcovia o pozíciu herečka / herec, hudobníčka / hudobník sa môžu hlásiť na kontakte:
info@violapresov.sk