Divadlo

Annie M.G. Schmidt

ŠPINUŠKA

Dramatizácia: Katarína Jánošová

Prvá slovenská divadelná adaptácia kultovej holandskej knihy Annie M.G. Schmidt a Fiep Westendorpa

„Bolo raz jedno dievčatko, ktoré sa volalo Špinuška, pretože bola vždy ufúľaná a ustavične celá od čohosi zamazaná. Iba ak práve nevyšla z vane. Ale nikdy nevydržala čistá dlhšie ako pol hodinu.“

Máte plnú hlavu zákazov a príkazov? Musíte byť dokonalé? Učesané, umyté, poslušné a tichučké? A nikto nechápe, že ste prosto deti! A že nechcete byť ako zo škatuľky? Už nič nevysvetľujte a vezmite rodičov do divadla. Čaká tam na vás dievčatko, ktoré je také špinavé a ufúľané, že ho často nepozná ani vlastná mama. Dievčatko, ktoré má hniezdo na hlave a pod ním plnú hlavu skvelých nápadov. Lebo kto sa hrá a stále čosi vymýšľa, ten sa zväčša zašpiní. A tiež si zväčša užije. Život veselý a plný prekvapení. Nuž neváhajte, pripravte si bránice, poriadne ich preperieme v smiechovej vode!
Predstavujeme realizačný tím:


RežisérJúlia Rázusová
Absolventka divadelnej réžie na divadelnej fakulte VŠMU. Spoluzakladateľka Prešovského národného divadla. Pôsobí ako aktívna režisérka v činoherných, bábkových ako aj nezávislých divadlách na Slovensku. Je čerstvou držiteľkou ocenenia Dosky 2017 za réžiu inscenácie Znovuzjednotenie Koreí v ŠDKE.


DramaturgKatarína Jánošová
Absolvovala VŠMU v Bratislave odbor činoherná dramaturgia a réžia. Od roku 2011 pôsobí v Bratislavskom bábkovo divadle ako dramaturgička. Pre toto divadlo pripravila viacero dramatizácií, i hier na námety z klasickej literatúry pre deti.


HerciKatarína Želinská

Absolvovala štúdium na Cirkevnom konzervatóriu (odbor hudobno-dramatické umenie) a štúdium divadelnej réžie a dramaturgie na Vysokej škole múzických umení. Pôsobila ako asistentka réžie v Opere Slovenského národného divadla a tiež ako pedagogička literárno-dramatického odboru na Základnej umeleckej škole v Malackách. Od roku 2013 režijne a herecky pôsobí v profesionálnom divadelnom súbore Činoherný klub v Devínskej Novej Vsi a v roku 2017 režijne naštudovala autorské predstavenie Ach, kde mi miesto na zemi! v divadle Ticho a spol v Bratislave.
Anna Kovaľová
Absolvovala divadelné herectvo na AU v Banskej Bystrici /Akadémiu umeni v Banskej Bystrici odbor divadelné umenie-herectvo. Spolupracovala s DJGT vo Zvolene a so súkromými profesionálnymi súbormi na viacerych inscenáciach. Posledné roky /niekoľko rokov strávila v zahraničí. Jeden z najväčších žitovných zážitkov a to dobrodružnú cestu okolo sveta prežila minulého roku. Od návratu pôsobí v Prešove.Petra Čorňáková
Študovala herectvo a divadelnú tvorbu na Goldsmiths University v Londýne. Magisterské štúdium dokončila v odbore fyzické herectvo na University of Kent .  Od roku 2016 je členkou Slovenského divadla v Londýne. Už roky sa venuje pesničkárstvu.  Petra spolupracovala s mnohými zahraničnými umelcami, ktorí prispeli k rozšíreniu jej umeleckých obzorov.  Momentálne pôsobí v Prešove.