Dramaturgická rada

Dramaturgická rada
Hana Launerová
Mário Drgoňa
Matej Truban


Matej Truban (*26.1.1996, Zlaté Moravce)
Absolvent hudobno-dramatického odboru na Súkromnom konzervatóriu v Nitre. Študent na Katedre bábkarskej réžie a dramaturgie VŠMU v Bratislave. Spoluzakladateľ a režisér divadla Houže, autor niekoľkých rozhlasových hier realizovaných v Rádiu Plus. Venuje sa písaniu autorských hier, ale aj adaptácii dramatických textov pre bábkové divadlo. Podieľal sa tiež na vzniku viacerých projektov v Bábkovom divadle v Žiline, v bratislavskom Štúdiu 12 či RTVS. Na pôde VŠMU vytvoril niekoľko inscenácií, ktoré sa stali súčasťou viacerých medzinárodných divadelných festivalov v krajinách V4.Mário Drgoňa (*1.8.1994, Trnava)
Štúdium konzervatória v Nitre, v odbore hudobno-dramatické umenie, ukončil absolutóriom. Následne nastúpil na Vysokú školu múzických umení, kde v súčasnosti absolvuje v odbore divadelná dramaturgia a dramatická tvorba. Ako autor má za sebou niekoľko spoluprác so Slovenským rozhlasom a pripravil tiež viacero adaptácií prozaických útvarov pre divadlo. Ako dramaturg, resp. tvorca, spolupracoval s trnavským divadlom Jána Palárika, Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre, bratislavským Štúdiom 12, či Slovenským národným divadlom, no tiež s viacerými divadlami v Ostrave. Venuje sa tiež prekladu dramatických textov, tvorbe scénickej hudby, organizuje celoročný cyklus komorných koncertov a podieľa sa na produkcii niekoľkých hudobných i divadelných festivalov.Hana Launerová (*1998, Šurany)
Absolvovala štúdium na konzervatóriu v Nitre, odbor hudobno-dramatický, momentálne je študentkou divadelnej réžie na VŠMU v Bratislave. Ešte na konzervatóriu založila spolu s dvoma spolužiakmi zoskupenie Adolescent, pod ktorým vytvorili niekoľko performancií a viedli kultúrny život na škole. Píše poéziu, je laureátkou viacerých literárnych súťaží, jej tvorba vyšla aj na českých platformách, ako napríklad Opičí revue alebo Nedělní chvilka poezie. V roku 2017 sa jej text ocitol vo víťaznom výbere súťaže mladých tvorcov Mliečne zuby, jej inscenácia bola premiérovaná v Štúdiu 12 v Bratislave. Absolvovala stáž v Studiu hrdinů v Prahe a Novom divadle v Nitre, aktívne sa venuje dramaturgicko-režijnej práci v rôznych zoskupeniach.