Hudba

VIOLA centrum pre umenie sa profiluje ako hudobné centrum v regióne, ktoré vyvíja pravidelnú koncertnú činnosť a zároveň pripravuje programy, ktoré prezentujú históriu a súčasnosť profesionálneho hudobného umenia na Slovensku. Uskutočnilo desiatky koncertov, z ktorých viaceré priniesli premiérové uvedenia diel slovenských a zahraničných skladateľov. Špecifikom sú vlastné autorské programy, venované hudobným skladateľom. V rámci série Návraty domov sa uskutočnili hudobné večery, venované Iris Szeghy, Alexandrovi Mihaličovi, Oľge Kroupovej. Cyklus voľne pokračuje sériou O hudbe s jej tvorcami.


Aktuálne cyklické programy


Sólo-duo-trio

3. ročník prehliadky súčasnej hudobnej tvorby. Koncerty domácich a zahraničných umeleckých zoskupení s programom sústredeným na tvorbu súčasných slovenských a zahraničných hudobných skladateľov.


ViolaKlasik

hudobná prehliadka poslucháčsky príťažlivej hudby. Koncerty sólovej a komornej hudby určené širokému publiku.


Cesty k hudbe 2019

2. ročník série vzdelávacích programov orientovaných na dejiny a súčasnosť hudobnej kultúry.

Zahŕňa cykly:

V retrospektíve - spomienkové večery na hudobných skladateľov

O hudbe s jej tvorcami - moderované večery so súčasnými hudobnými skladateľmi a s ich hudbou

Túžba tvoriť - popularizačné prednášky o súčasnej hudobnej tvorbe a interprertácii

Poetika v ženskom šate

3. ročník hudobná prehliadka, prezentujúca ženské hudobné poetiky, prioritne zamerané na slovanskú hudbu
(môžeme doplniť ku každému aj pár fotiek)Capella Viola

...