Kontakt

VIOLA centrum pre umenie
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
info@violapresov.sk

t.č. 0905 688 665
(infolinka dostupná iba počas otváracej doby kaviarne)


Rezervácie vstupeniek na podujatia:
info@violapresov.sk


Infolinka určená na objednávanie programov pre školy:
t.č. 0908 978 913
(dostupná v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)


Otváracia doba:

Kaviareň je počas druhej vlny pandémie zatvorená.