Kontakt

Divadlo VIOLA s.r.o.
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
info@violapresov.sk

Kaviareň VIOLY je až do odvolania zatvorená


Rezervácie vstupeniek na podujatia:
info@violapresov.sk


LITERÁRNE UMENIE – ALTERNATÍVNE VZDELÁVANIE – VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ
Mgr. Soňa Pariláková, PhD.
Kontakt: sona.parilakova@violapresov.sk


HUDOBNÉ UMENIE – MEDZIODBOROVÉ PROJEKTY – REZIDENCIE UMELCOV - MARKETING
Mgr. Dominika Kozáková
Kontakt: dominika.kozakova@violapresov.sk / 0910 189 007


DIVADELNÉ UMENIE – PUBLIKAČNÉ AKTIVITY – ŠKOLSKÉ PREDSTAVENIA
Mgr. Vladimíra Kalatová
Kontakt: vladimira.kalatova@violapresov.sk / 0908 978 913


EKONOMIKA
Ing. Andrea Hirková
Kontakt: andrea.hirkova@violapresov.sk / 0910 189 007