O nás

Viola je hudobný nástroj.
Viola je kvetina.
Viola je pôvabné ženské meno.


A v Prešove je VIOLA aj miestom pre umenie.

VIOLA centrum pre umenie je neštátna inštitúcia. Na realizáciu svojej činnosti využíva priestory divadla, umeleckého klubu, ateliérov a administratívne priestory. Pripravuje vlastné umelecké projekty, predovšetkým z oblasti menšinových žánrov. Zároveň poskytuje možnosť realizovať svoje zámery iným umeleckým združeniam a jednotlivcom. Jedným z cieľov je budovať vlastný divadelný súbor a hudobné teleso. Vo svojom dramaturgickom smerovaní sa zameriava na detské publikum (umelecké a vzdelávacie programy pre deti) a náročnejšieho diváka (koncerty vážnej hudby, výstavy výtvarných prác, literárne večery, komunitné aktivity). Súčasťou umeleckého klubu je výstavný priestor, kaviareň a kníhkupectvo pražského vydavateľstva Portál.