VIOLA opäť začala s umeleckou činnosťou pre verejnosť. Oznamy o podujatiach budú predbežne zverejňované. Budú prebiehať v priestoroch divadla s obmedzenou kapacitou divákov.
Všetky akcie sa budú konať v súlade s platnými COVID opatreniami.


Plán umeleckých, kultúrnych a vzdelávacích programov je avizovaný prostredníctvom sumárneho mesačného plánu
a tiež sú podrobnejšie informácie dostupné v komentári pri každej akcii.


Program a vstupenky

Archívne podujatia