Karel Plíhal

Kúpiť vstupenku online

Autor: VIOLA | Dátum: 21.10.2020 19:00


Zmena termínu koncertu K. Plíhala

Ruší sa pôvodne plánovaný termín 2. jún. Náhradný termín je 21. október.
Nový termín sa uskutočňuje na základe žiadosti účinkujúcich.
Lístky zakúpené na pôvodný termín ostávajú v platnosti.


Jeden z najoriginálnejších moravských pesničkárov,
poetický i vtipný, zádumčivý i detsky hravý
a vždy jedinečne svoj, nezameniteľný:
KAREL PLÍHAL

Už samotné meno postačí, aby nebolo treba nič viac dodávať ako pozvánku na jeho koncert, jediný na východe,
ktorý sa 2. júna odohrá práve v prešovskej Viole.
Dodajme len toľko, že repertoár bude postavený najmä na skladbách albumu Vzduchoprázdniny z roku 2012,
no zaznejú aj mnohé staršie známe skladby.
Návštevníci koncertu sa iste môžu tešiť i na Plíhalovu slovnú ekvilibristiku nielen pri uvádzaní piesní ale i v jeho povestných básničkách, 

v ktorých sa spájajú presná práca s logikou jazyka a humor postavený na prekvapivej pointe.
Tešíme sa!

VIOLA centrum pre umenie / divadlo
VSTUPNÉ: 30 € predpredaj / 35 € v deň koncertu

Vstupenky na koncert je možné kúpiť cez internetový predaj na našej webovej stránke
alebo osobne vo VIOLE.
Lístky je možné zakúpiť elektronicky priebežne, najneskôr v deň pred konaním podujatia do 24.00 hod.
V deň konania podujatia je možné zakúpiť vstupenky hodinu pred začiatkom alebo v kaviarni VIOLY, počas otváracích hodín.

Naspäť na výpis