Programy pre školy

Infolinka určená na objednávanie programov pre školy:
t.č. 0908 978 913
(dostupná v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)V aktuálnej ponuke sú programy:


ChrobáčikoviaŠpinuškaKufrík snov
(možné termíny sú vypísané na plagátoch)Statočný cínový vojačik
(termín po dohode so školou)pripravujeme:

Ako chutí divadloViete, čo sa stane, keď v divadle prestane fungovať to, čo by fungovať malo? Biletárka nevydá lístky, šatniarka nezavesí kabáty, uvádzačka neusadí hostí, osvetľovač nezapne reflektory, garderobier nenachystá kostýmy, kulisár nepripraví rekvizity... Pohroma je na svete ešte skôr, než sa na scéne objavia herci!


O tom a o všeličo inom, čo so svetom divadla bezprostredne súvisí, je náš nový popularizačný vzdelávaní program, určený žiakom a pedagógom základných škôl. A preto, učitelia základných škôl, nenechajte si ujsť príležitosť, aby ste sa ho spolu s Vašimi žiakmi zúčastnili. Pôjde o sériu workshopov a prezentácií, na ktorých sa deti zblížia s divadelným prostredím, dostanú príležitosť vyskúšať si niektoré z divadelných rolí a pod vedením kreatívnych lektorov pripravia malý javiskový tvar, ktorý budú môcť predstaviť svojim kamarátom, rodičom a blízkym - u nás, v divadelnej sále VIOLY


Na projekt sme získali financie z Fondu na podporu umenia, a tak sa ho 8 škôl mesta Prešov i okolia môže zúčastniť bezplatne.


Záujemcovia, hláste sa!


Viac info na:
info@violapresov.sk


Projekt bude prebiehať v takejto postupnosti:
80 žiakov z jednej školy sa v mesiacoch apríl a máj zúčastní divadelnej prezentácie, ktorá sa uskutoční v Centre pre umenie VIOLA. Bude pozostávať z vopred pripravenej motivačnej videodokrútky, v ktorej budú vtipnou formou predstavené situácie, ktoré môže návštevník v divadle zažiť. Nasledovať bude workshop, pozostávajúci s inscenovaných výstupov, komentovaných prezentácií a diskusie. Tematicky budú sústredené na predstavenie profesií, ktoré sa podieľajú na príprave divadelnej inscenácie: režisér, scenárista, dramaturg, scénograf, herec, hudobník, osvetľovač, zvukár.


V diskusii sa rozhodne o tom, aký model spolupráce so školou bude nasledovať, či sa bude pracovať s jednou triedou v rámci vyučovania alebo pôjde o výberovú skupinu detí, ktoré prejavia záujem a pod. Súčasne sa dohodne miesto na realizáciu workshopov s deťmi – škola alebo priestory umeleckého centra, podľa toho, čo bude pre žiakov výhodnejšie. Nasledovať bude séria 4 workshopov s každou skupinou, na ktorých budú prítomní vždy 2 lektori. Celý tvorivý proces zavŕši verejná prezentácia výsledkov workshopov – detské predstavenie, za asistencie lektorov. Uskutoční sa v divadle a bude spojené s vyhodnotením a diskusiou. Súčasťou bude rekapitulácia jednotlivých fáz procesu práce s deťmi, keďže bude celý proces tvorby priebežne zaznamenávaný a zdokumentovaný. Záverečné vystúpenia pre verejnosť budú štyri a predstavia sa na nich deti vždy dvoch škôl.


Lektori a účinkujúci:
Katarína Želinská /režisér, herec, lektor/
Petra Čorňáková /herec, lektor/
Anna Kovaľová /herec, lektor/

Zvukár a osvetľovač:
Lukáš Katuščák
Martin Juris

Výtvarná spolupráca: Tomáš Telepák