Vilecov PrešovPre žiakov a pedagógov ZUŠ a konzervatórií prinášame novú sériu umelecko-vzdelávacích podujatí v oblasti sólovej a komornej hry.
/prednáška, seminár s diskusiou, interpretačné kurzy - klavír, husle, viola, violončelo, komorná hra/

Vstup na podujatie: bez poplatku

Účasť možná na základe prihlásenia sa do 18.10. a rezervácie miest (koncerty)


Info a kontakt: info@violapresov.sk 0910 189 007

Divadlo VIOLA, Prešov, Tkáčska 2

Podujatie sa koná v rámci projektu Cesty k hudbe

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.

PROGRAM


Piatok 22. október


10.00 – 11.30
Osobnosť T. A. Matthaya a jeho svet klavírneho tónu v Akte dotyku

prednáška a prezentácia poslednej prekladovej knihy prof. Starostu.
Lektorka: Xénia Jarová

14.00 – 16.00
Interpretačný kurz W 1 – klavír
Lektorka: Xénia Jarová

18.00 – 19.00
Inšpiratívna poetika klavírnej miniatúry
klavírny koncert
Interpretka: Xénia JarováSobota

Sobota 23. október


9.00 – 10.30
Komorná hra je komunikácia

seminár spojený s diskusiou

11.00 – 13.00
Interpretačný kurz W 2 – klavír. Lektorka: Xénia Jarová
Interpretačný kurz W 3 – husle. Lektor: Juraj Tomka
Interpretačný kurz W 4 – viola. Lektorka: Veronika Kubešová
Interpretačný kurz W 5 – violončelo. Lektor: Pavol Mucha

14.00 – 16.00
Interpretačný kurz W 6 – husle. Lektor: Juraj Tomka
Interpretačný kurz W 7 – viola. Lektorka: Veronika Kubešová
Interpretačný kurz W 8 – violončelo. Lektor: Pavol Mucha

18.00 – 19.00
Schumann a Matthay

koncert klavírneho kvarteta
Interpreti: Juraj Tomka, Veronika Kubešová, Pavol Mucha, Xénia JarováNedeľa 24. október

Nedeľa 24. október


11.00 – 12.00
Nedeľné matiné

Koncert sólovej a komornej hudby, určený pre verejnosť.
Účinkovať budú vybraní účastníci kurzov a lektori.

INFORMÁCIE A POKYNY

Prednáška a seminár s diskusiou
– sú určené pre pedagógov ZUŠ, konzervatórií, študentov umeleckých akadémií a humanitných odborov, širokej verejnosti. Počet miest obmedzený, je potrebné prihlásiť sa vopred.
Interpretačné kurzy
- workshopy (W 1 – W8) – sú určené pre prihlásených žiakov, študentov, pedagógov ZUŠ a konzervatórií.
Počet miest je obmedzený, je potrebné prihlásiť sa vopred. V rámci prihlásenia je potrebné uviesť meno, vek, hudobný nástroj, vybraný repertoár. Pôjde o otvorené hodiny s prítomnosťou publika. Lektori budú pracovať so žiakmi na skladbách, ktoré si vyberú a pripravia. Výber sólových skladieb je možné s lektormi vopred konzultovať. Zároveň sú k dispozícii lektormi vopred vybrané skladby pre komornú hru. Usporiadateľ ich poskytne na požiadanie. Čas jednej hodiny: 30 - 45 min.

Kontakt pre prihlasovanie (najneskôr do 18.10.) a poskytovanie ďalších informácií: info@violapresov.sk, 0910 189 007