Darčeková poukážka pre dospelých

Kúpiť darčekovú poukážku

Darujte svojim blízkym kultúrny zážitok v Divadle VIOLA!


Poukážku je možné uplatniť na akékoľvek predstavenie pre dospelého diváka.


Cena: 30€


Platnosť: 30. jún 2024Pravidlá na uplatnenie poukážky:

1. Darčekovou poukážkou dostáva zákazník kredit na návštevu ľubovoľného predstavenia/predstavení v ľubovoľné predstavenie (pre deti / pre doslekých) v Divadle VIOLA a ľubovoľný počet miest – v rámci sumy poukážky.

2. Najneskôr 3 dni pred návštevou podujatia zákazník vopred nahlási uplatnenie poukážky na tomto tel. čísle: 0910 189 007

3. Pri nákupe cez internet bude zákazníkovi na emailovú adresu zaslaná elektronická verzia poukážky. Na požiadanie je možné poskytnúť aj poukážku v papierovej forme v Kaviarni VIOLA a to na základe preukázania potvrdenia o zakúpení poukážky.

4. Zákazník je povinný pri nákupe online darčekovej poukážky bezodkladne skontrolovať, či mu bola online darčeková poukážka doručená na emailovú adresu, ktorú uviedol ako elektronickú adresu na doručenie darčekovej poukážky, najneskôr do posledného dňa platnosti online darčekovej poukážky. Ak zákazník oneskorene uplatní reklamáciu online darčekovej poukážky, jeho právo na uplatnenie reklamácie voči Divadlu VIOLA zaniká v celom rozsahu. Divadlo VIOLA nezodpovedá za nedoručenie online darčekovej poukážky v prípade nesprávne zadanej emailovej adresy zákazníka.

5. Vrátenie nevyčerpanej sumy z darčekovej poukážky nie je možné.

6. Darčekovú poukážku nemôže jej majiteľ (obdarovaný) použiť na vrátenie sumy, ktorú darca za ňu zaplatil, ani predlžovať jej platnosť. Nevyužitá darčeková poukážka sa po termíne platnosti stáva neplatnou.Naspäť na výpis