História

Divadlo pre deti – východiská, podoby, perspektívy
Odborná vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 
Termín konania: apríl 2019
/facebook link/

Osobnosti divadla
Séria 3 večerov venovaných profesionálnym divadelníkom v Prešove: hercovi DAD Sergejovi Hudákovi, riaditeľovi DJZ Jánovi Šilanovi, režisérovi Petrovi Scherhauferovi.
Termín konania: 2019
/facebook link/

Tvary a tváre I
Divadelný workshop spojený s verejnou prezentáciou.
Lektori: Júlia Rázusová, Alžbeta Verešpejová
Termín konania: august 2018
/facebook link/


Tvary a tváre II
Divadelný workshop spojený s verejnou prezentáciou.
Lektori: Júlia Rázusová, Alžbeta Verešpejová
Termín konania: august 2019
/facebook link/