Výstavy

Súčasťou centra pre umenie VIOLA je výstavný priestor, ktorý sa nachádza v klube s kaviarenskou časťou. Výstavná činnosť je primárne sústredená na prezentáciu prác profesionálnych i amatérskych umelcov pôsobiacich v regióne. Obohacovaná je súčasne o predstavovanie zahraničných umelcov (Poľsko, Česko). V centre záujmu stojí i podpora študentských aktivít v oblasti vizuálneho umenia. Uskutočnené výstavy boli realizované v rokoch 2016 a 2017 v spolupráci so Šušľavá mušľa o.z. Iniciatívu hlavného usporiadateľa výstav prebrala v roku 2018 VIOLA centrum pre umenie s.r.o. 


Zoznam doteraz uskutočnených výstav a vernisáží:

10.9.2019 Pressov Paparazzi – retro. Výstava fotografií členov regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove

19.6.2019 Kristína Podmanická: Čipka v obrazoch (paličkovaná autorská čipka, plošné a trojrozmerné obrazy)

30.5.2019 Učím sa vidieť ako fotograf. Výstava fotografií študentov študijného odboru Úžitková fotografia Súkromnej strednej odbornej školy ELBA, Prešov.

9.5.2019 MAĽ(U)B(!)A – Malebné štúdie štúdia pre dospelých Súkromnej ZUŠ, Nám. Mieru 1, Prešov

6.4.2019 Ľudmila Balková: Keď kvitne láska (maľba)

2.3.2019 Joga ako poézia pohybu. Výstava fotografií jogových asan.

27.11.2018 Jana Michalková: Maľovaný sen (podmaľba na sklo)

30.10.2018 Rudolf Štursa(CZ): Duše krajiny a lidí. Fotografie z Podkarpatskej Rusi.

16.10.2018 Peter Leginský: Dalmatínske dotyky a nálady Tučepi II. (fotografia)

1.9.2018 Výstava výtvarných prác hudobnej skladateľky Jany Kmiťovej. (kresba)

10.7.2018 Emil Semanco: MIRACL E.S. continue (koláž)

19.6.2018 Vladimír Seman ml.: DIG.IT! (počítačová grafika)

31.5.2018 Očami mladých fotografov. Výstava prác študentov študijného odboru Úžitková fotografia Súkromnej strednej odbornej školy ELBA, Prešov (fotografia).

4.5.2018 Gabriela Ghillányová Hatami: Mnoho rozmerov. Jedna symfónia. (cestovateľská fotografia)

16.4.2018 Hudobný plagát. Výstava prác študentov odborov Dizajn - grafický a priestorový a Grafik digitálnych médií SSOŠ Postupimská, Košice

27.3.2018 Milan Špak: Nyni i prisno (výtvarný koncept inšpirovaný byzantskou ikonou, maľba na drevo)

7.3.2018 Karol Stollmann: Ticho (fotografia)

7.2.2018 Deväť / Martin Vlado - výstava fotografických ilustrácií k básnickej zbierke Martina Vlada "Zväčšovanie priestoru". 1 spisovateľ + 9 autorov fotografií (Alexandra Keselicová, Dávid Hanko, Diana Simanová, Barbora Girmanová, Katarína Bajkayová, Ines Karčáková, Nikolas Bernáth, Alžbeta Schnurerová, Eva Vlnková)

16.1.2018 Július Alcnauer: Okamihy (fotografia)

9.12.2017 Marian Pażucha (PL) – drevorezba

15.11.2017 Vladimír Seman: Prešov: ráno a večer (fotografia)

23.10.2017 Juraj Sabol: Fotografie

14.9.2017 akad.mal. Michal Čabala: Spomienka na Miša (kresba a maľba)

20.6.2017 Martina Konkoľová: Dokonalo nedokonalé nite (paličkovaná čipka)

26.4.2017 Zuzana Kalinak: Formovanie (maľba)

22.3.2017 Anna Sędziwy (PL): Výber z tvorby (ilustrácie kníh pre deti)

6.3.2017 Milan Špak: Skryté v odkrytom (výstava fotografií z Tibetu)

25.1.2017 Jakub a Fedor Vico: Dvaja z Weberovej 2 (digitálna maľba / karikatúra, kresba, portrét, drevoryt)

5.1.2017 Tomáš Pavlič: Transformácia - zachráňme pohorie Branisko (fotografia)

30.11.2016 Ivana Pančáková: Súkromný priestor (maľba)

22.9.2016 Andrej Smolák: Melódia noci (maľba)