Križovatky kultúr

VIOLA sa zároveň profiluje ako centrum, ktoré pripravuje i programy prezentujúce umenie a kultúru iných národov. Stáva sa tak miestom pre interkultúrny dialóg. Za východisko pre jeho napĺňanie považuje poznávanie špecifických znakov jednotlivých kultúr a chápanie potreby ich vzájomného prelínania a ovplyvňovania. Zároveň venuje pozornosť programom venovaným národnostným menšinám a etnickým skupinám, žijúcim na Slovensku. Vytvára platformu pre vedenie dialógu, ktorý rešpektuje inakosť ako slobodný prejav jednotlivca, skupiny, etnika.


Snahou pozorne načúvať, so záujmom poznávať, i analyzovať a je vytváraný priestor pre rešpektovanie iných kultúr a pre potláčanie akýchkoľvek prejavov rasizmu, xenofóbie a diskriminácie.Uskutočňované programy (periodicky):

V periodicite raz do mesiaca prebieha čitateľský klub, kde je predstavovaný výber nielen zo slovenskej, ale aj svetovej literatúry.

V periodicite raz do mesiaca prebieha Cestovateľský večer A. Fogaša, kde je predstavovaná vždy iná krajina v rámci rôznych kontinentov.


Uskutočnené programy jednotlivo (výber):

September 2016 Duchovné bohatstvo ľudovej kultúry (seminár venovaný etnografovi Jánovi Olejníkovi, ktorý venoval pozornosť Rusínom, Goralom, rôznym etnickým skupinám)

September 2016 Jazz Inspirations Koncerty poľských a ukrajinských interpretov: Anna Gadt /PL/, Grzegorz Karnas /PL/ Alan Wykpisz (PL), Igor Hnydyn (UA)

Október 2016 Návraty domov Hudobný večer so slovenskou skladateľkou židovského pôvodu Iris Szeghy, žijúcou v zahraničí

Október 2016 Koncert lemkovskej speváčky z Poľska Susanny Jara

November 2016 Koncert ukrajinského dua Vyšívanka

November 2016 Koncert českého dua, spievajúceho v poľštine Tara Fuki

November 2016 Kolik příležitostí má ruže. Umelecký večer, venovaný moravskému básnikovi Jánovi Skácelovi.

December 2016 Trochu o duši. Prezentácia knihy poľskej poetky Wislawy Szymborskej.

Január 2017 Dvaja z Weberovej. Výstavy prác rusínskeho karikaturistu Fedora Vica a jeho syna.

Február 2017 Koncert českého pesničkára Pepu Nosa.

Február 2017 Koncert českej skupiny Jablkoň.

Február 2017 Prezentácia českého vydavateľstva Portál.

Marec 2017 Krížová cesta pri sviečkach a arménskej hudbe (umelecký večer).

Marec 2017 Festival Pro Tibet. Skryté v odkrytom. Výstava fotografií, beseda a premietanie filmov o Tibete.

Marec 2017 Anna Sedziwy – výstava ilustrácií poľskej maliarky.

Apríl 2017 Moskva – dokument F. Turcsányho.

Apríl 2017 Návraty domov – večer s hudobným producentom rusínskeho pôvodu Vladimírom Darjaninom

Apríl 2017 Dedina mestu Tichý potok – rusínsky folklór

Apríl 2017 Gavran: Muž mojej ženy – divadelná hra v rusínskom jazyku.

Máj 2017 Ramivana – hudba iných kultúr (prezentácia)

Máj 2017 Pozdravy z neba – spomienkové večery venované: Vysockému, Okudžavovi, Krylovi (účinkujú českí, poľskí, slovenskí umelci)

Máj 2017 Igor Kucer a Emotion group – rusínske piesne Júlie Warholovej (koncert).

Máj 2017 Hudba škandinávskych autorov (Katina).

Máj 2017 Stretnutia kultúr národnostných menšín a etnických skupín na 49. rovnobežke

Festival umenia národnostných menšín (rusínska, česká, rómska, poľská, židovská).

Jún 2017 Chrbtom k horám – prezentácia knihy prof. Pavla Magocsiho o dejinách Rusínov.

Jún 2017 Večer s hercom DAD, Rusínom Igorom Lattom.

Jún 2017 Wen Hui – Tsai a Jana Bezek. Džezový koncert korejsko-slovenského dua.

Júl 2017 Prezentácia tvorby rusínskej fotografky Lucie Nimcovej.

September 2017 Spomienkový večer venovaný rusínskemu maliarovi Michalovi Čabalovi.

September 2017 Jazz Inspirations 2. ročník – vystúpenia poľských a maďarských hudobníkov.

September 2017. Spomienkový večer venovaný rusínskemu národnému buditeľovi Dobrianskemu.

Október 2017 Furman z lisa ide. Hudobná rozprávka v rusínskom jazyku s využitím rusínskych ľudových piesní.

November 2017. Oľga Zalesskaya – koncert bieloruskej speváčky.

November 2017. Rozviazané jazyky – prezentácia knihy Tancera o multikulturalite Bratislavy.

December 2017 Jan Burian – koncert českého pesničkára.

December 2017 Marian Pažucha – výstava drevorezieb poľského insitného umelca.

December 2017 Vianočný koncert rusínskej speváčky Marianny Železnej a jej hostí.

December 2017 Salomon Kapelye – koncert židovskej hudby.

Február 2018 Neřež trio – koncert českej kapely.

Február 2018 Koncert českej pesničkárky Jany Šteflíčkovej.

Február 2018 Vagina monológy – scénické čítanie na tému násilie páchané na ženách.

Február 2018 Karina Sarkisjan – koncert arménskej umelkyne.

Marec 2018 Labirski beťare – koncert rusínskych hudobníkov.

Apríl 2018 Zaspivajme sobi – hudobný večer s rusínskou speváčkou Monikou Poráčkovou.

Máj 2018 Výstavy fotografií Gabriely Gilányi – svet mimoeurópskych kultúr.

Máj 2018 Iva Bittová – koncert českej umelkyne.

Máj 2018 Rodinné trio Magurových – koncert rusínskych interpretov.

Jún 2018 Ivana Mer – koncert slovenskej interpretky a je argentínskeho partnera.

Jún 2018 Sestry Uhlárové – koncert rusínskych interpretov.

Jún 2018 Festival Hevhetia. Koncert čínskeho a holandského interpreta.

August 2018 Jaroslav Hutka – koncert českého pesničkára.

September 2018 New Inspirations Joachim Mencel Artisena – koncert poľského zoskupenia

Marian Friedl – prednáška českého muzikológa.

September 2018 Poľské dni v Prešove.

Október 2018 Peter Leginský Výstava fotografií z Chorvátska.

November- december 2018 Plače duša pid Beskydom – umelecké prezentácie balád Rusínov.

Október 2018 Vladimír Merta – koncert českého pesničkára.

Október 2018 Vladimír Štursa – výstava fotografií moravského fotografa z Podkarpatskej Rusi.

November 2018 Večer francúzskej piesne (venovaný skladateľovi Massenetovi)

November 2018 Večer ruskej piesne (venovaný ruským romancám).

November 2018 Stretnutia na 49.rovnobežke – Susana Jara a verše poľských básnikov

November 2018 Stretnutia na 49.rovnobežke – Jan Skácel – pásmo veršov moravského básnika

November 2018 Stretnutia na 49.rovnobežke - Karin Sarkisjan & chasidská literatúra

November 2018 EWA SIPOS & JaBICo - Za horami, za lesami.... koncert poľsko-slovenského zoskupenia

November 2018 Stretnutia na 49.rovnobežke – Vyšívanka & ukrajinská literatúra

November 2018 - Slony kapitána MiGranta & Červená nitka pre Deda Mráza – prezentácia prekladov francúzskych kníh pre deti

November 2018 Stretnutia na 49.rovnobežke – Smútok za domovom - Rusínsky večer