Divadlo

O NÁS

ČLENOVIA DIVADELNÉHO SÚBORU

REPERTOÁR

VÝSKUM A VZDELÁVANIE

HISTÓRIA VÝSKUMU A VZDELÁVANIA V OBLASTI DIVADLA

KALENDÁR USKUTOČNENÝCH DIVADELNÝCH PREDSTAVENÍ

O NÁS


Divadlo VIOLA profiluje svoju dramaturgickú činnosť od roku 2018, kedy pribudla ku klubovej scéne nová divadelná sála. 

Sústreďujeme svoju pozornosť na:

Divadlo pre najmenších /batolárium/: do 3 rokov
Divadlo pre deti: 3 – 8 r.
Divadlo pre mládež: 8 – 14 r.

Divadlo pre dospievajúceho a dospelého diváka


Budujeme profesionálny herecký súbor.
Sústreďujeme sa v dramaturgii na autorskú tvorbu, prezentáciu aktuálnych tém súčasnosti, sprítomňovanie histórie, výchovu divadelného diváka.

V roku 2020 sme spolupracovali s dramaturgickou radou v zložení: Hana Launerová, Mário Drgoňa, Matej Truban.

V roku 2021 sme spolupracovali s ďalšími dramaturgmi, režisérmi či hudobnými skladateľmi ako: Zdeněk Král, Jiří Jelínek, Tereza Lexová, Pavel Gejguš, Kamil Žiška

Oslovujeme k spolupráci profesionálnych režisérov, scenáristov, dramaturgov, hudobníkov, scénografov.

Pripravujeme odborné a vzdelávacie podujatia v oblasti divadla. Poskytujeme priestor pre hosťujúce divadlá a herecké zoskupenia. Realizujeme rezidenčné pobyty pre umelcov z oblasti divadla.
ČLENOVIA DIVADELNÉHO SÚBORUMIROSLAV BODOKIÚčinkoval v muzikáloch Dracula a Krysař, pätnásť rokov strávil na doskách Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde stvárnil množstvo rôznorodých činoherných i muzikálových postáv (Fidlikant na streche, Báthoryčka, František z Assisi, Sherlock Holmes, Quo Vadis...) Spolupracoval s viacerými režisérmi ako Jozef Bednárik, Martin Kákoš či Marián Pecko, niekoľko rokov spolupracoval s bábkovým divadlom Babadlo v Prešove. Je spoluzakladateľom divadla Na Doske, päť rokov pôsobil aj ako zdravotný klaun združenia Červený nos Clowndoctors.PETER BIŽPočas vysokej školy nikdy neuvažoval, že raz bude hrávať primárne pre deti. Našlo si ho to úplne samo. Najprv to bola rozprávková dedinka Habakuky, kde strávil prvú otváraciu sezónu a pod taktovkou režiséra Jakuba Nvotu naštudoval viaceré rozprávky. Následne opäť s Jakubom Nvotom pripravili pre Martinské divadelné centrum hru Múdry Maťko a blázni a pre stredné školy príbeh o Hobittovi. Pôsobil aj na javisku divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, kde sa pod režisérskou taktovkou Petra Kákoša stal členom ansámblu muzikálu Prekliaty básnik v úlohe kňaza. Najviac si však váži doterajšiu spoluprácu s občianskym združením Červený nos Clowndoctors, kde už niekoľko rokov pôsobí ako zdravotný klaun. Návštevou detí na jednotlivých oddeleniach sa snaží vplyvom humoru zlepšiť ich psychický stav a podporiť proces liečby. Ako zdravotný klaun navštevuje v zariadeniach aj seniorov, aby aj s nimi nachádzal radosť a potešenie. A vždy odchádza naplnený pocitom, že táto práca má zmysel. Okúsil aj prácu s bábkami v bábkovom divadle Babadlo.
SLÁVKA SEDLAČKOVÁHerectvu a divadlu sa venuje od svojho detstva, kedy niekoľko rokov navštevovala literárno-dramatický odbor na umeleckej škole a bola stálou reprezentantkou školy v súťaži Hviezdoslavov Kubín. V tom čase účinkovala v rôznych detskyćh predstaveniach. Po dokončení gymnázia si splnila sen a nastúpila na Akadémiu umení v Banskej Bystrici. Momentálne je študentkou herectva piateho ročníka. Hosťovala v Bábkovom divadle na Rázcestí a spolupracuje so združením Kaukliar ako chodulistka. Vo voľnom čase sa venuje aj žonglovaniu. Teraz je novým členom hereckého súboru Viola a teší sa na nové príležitosti, ktoré jej táto práca prinesie.


JANA JENČOVÁ

Po ukončení Akadémie umení v Banskej Bystrici odišla okúsiť čaro divadla na ostrov Malorka, kde predtým absolvovala polročné štúdium v rámci projektu ERAZMUS. Účinkovala v divadle Burlesque, v ktorom mala možnosť venovať sústredenejšiu pozornosť pohybovému divadlu. Po pobyte v Španielsku pôsobila dočasne v Anglicku a bola súčasťou slovenského divadelného súboru STL - Slovak Theatre in London, s ktorým sa predstavila vo viacerých krajinách. Aktuálne je súčasťou Divadla Viola, kde pokračuje v rozvíjaní svojich daností a obohacuje svoje skúsenosti.
VÝSKUM A VZDELÁVANIE


DIVADLO PRE DETI – VÝCHODISKÁ, PODOBY, PERSPEKTÍVY


Medzinárodná konferencia v oblasti divadelného umenia s prednáškami, referátmi a workshopmi. Je určená odborníkom v oblasti divadla a zároveň študentom a širokej verejnosti. Uskutočnené boli doposiaľ dva ročníky.TVARY A TVÁRE


3 - dňový vzdelávací workshop v oblasti divadla pre deti, spojený s verejnou prezentáciou. Je určený hercom a študentom herectva a príbuzných umeleckých a humanitných odborov.OSOBNOSTI DIVADLA


Spomienkové umelecké večery, venované osobnostiam, spätým s prešovským profesionálnym divadlom. Určené širokej odbornej a laickej verejnosti.AKO CHUTÍ DIVADLO


Edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie žiakov základných škôl a pestovanie ich umeleckého vkusu. Cieľom je príťažlivou formou viesť žiakov k vnímaniu javiskového tvaru, divadelnej reči a zároveň ich motivovať k vlastnej tvorivej umeleckej činnosti. Výsledky spoločnej práce divadelníkov a žiakov sú verejne prezentované priamo v divadle.

DIVADLO PRE DETI – VÝCHODISKÁ, PODOBY, PERSPEKTÍVY

medzinárodná konferencia v oblasti divadelného umenia s prednáškami, referátmi a workshopmi

3. ročník (2021)


Téma:

Liečivé podoby divadla

Termín:

30. - 31.8. 2021

Aktívni účastníci:


Soňa Pariláková / Úvodné slovo
Magdaléna Komárová / Môj hrdina na Ceste hrdinu
Eva Ogurčáková / Cesta Divadla z Pasáže k detskému divákovi
Mária Bačová a Jana Bartošová / Prienik - koncept predstavenia Lily a Momo
Táňa Pirníková / Úvodné slovo
Lucia Kralovičová / Ak nie v živote, tak v divadle je možné všetko! Moja skúsenosť s liečivými účinkami divadla
Peter Kalmár / Sociálne divadlo Hopi hope
Petra Harčaríková / Príspevok riaditeľky SZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
Iveta Škripková / Príspevok riaditeľky Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Viktória Janeková / Urobme to trochu inak
Filip Teller / Príspevok o práci zdravotného klauna a projekte Stand up Therapy2. ročník (2020)

Témy:
Divadlo, ktoré prehovára s naliehavosťou
Irónia, uštipačnosť a nánosy bulváru divadlu pre deti nesvedčia
Zrkadlenie novodobých podôb šikany, násilia a obmedzovania prirodzeného vývoja detí
Dramatická výchova a jej potenciál diagnostikovať problémové javy

Termín:

27 – 28.8. 2020

Aktívni účastníci:

Cez hru k divadlu
divadelný workshop pre študentov, hercov, pedagógov

Lektori: Jiří Jelínek (režisér), Zdeněk Král (skladateľ)

Konferencia

Soňa Pariláková (pedagogička, interpretka umeleckého slova)

„Kto tvorí, je zároveň tvorený.“ – Umenie a zdravý vývoj dieťaťa.

Lenka Dzadíková (teatrologička, recenzentka)

Súčasné slovenské divadlo pre mládež

Jaroslava Čajková (pedagogička a odborná pracovníčka umeleckého prednesu - VŠMU, NOC)

Od Zuzanky Hraškovie k Zuzane alebo od sociálneho k umeleckému. (Inscenačné interpretácie Hviezdoslavovej básne na Hviezdoslavových Kubínoch)

Iveta Škripková (dramaturgička, scenáristka, riaditeľka divadla)

Divadlo + školy = budúcnosť ? (Profesionálne divadlo pre deti v súčasnom vzdelávacom systéme škôl z pohľadu dramaturgie BDNR)

Jiří Jelínek (režisér), Zdeněk Král (skladateľ)

Autorské divadlo pre deti

Jana Mikitková (režisérka, dramaturgička, pedagogička)

Herec ako dieťa, dieťa ako herec a divák ako (na)sledovateľ

Peter Biž (herec)

Etika dialógu herca s dieťaťom - skúsenosti zdravotného klauna

Martina Kormošová (koordinátorka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)

Podpora ochrany detí pred násilím


1. ročník (2019)

Témy:
Keď divadlo pomenúva problémy detí a mladých ľudí
Dopad komerčných produkcií na vkus a vnímanie detí
Ako uchopiť detský svet v jeho komplexnosti

Termín:

26. – 27.4. 2019

Aktívni účastníci:

Konferencia:

Lenka Dzadíková (teatrológ, Divadelný ústav Bratislava, SK)

Náročné témy v divadle pre deti.
Jan Kačena (režisér, CZ)

Detský divák ako výzva pre režisérsku tvorbu.

Barbora Zamišková (vysokoškolský pedagóg, recenzent, herec, SK)

Škôlkohry

Viktória Sedláková (bábkoherec, SK)

Komunikácia s detským divákom

Barbora Jurinová a Veronika Kořínková (pedagogičky, SK)

Aktivity dramacentra EDUdrama a Združenia tvorivej dramatiky Slovenska

Barbora Jurinová a Veronika Kořínková

Z PLOCHY DO PRIESTORU workshop (nielen) pre pedagógov

Tomasz Gawron (režisér, PL)
Detský svet – ako objekt v optike režiséra

Natália Vaňová (herečka) (SK / CZ)

Veľké site specific projekty divadla Continuo pre deti i dospelých v exteriéroch, fabrikách, v prírode.

Marika Smreková (režisér, SK)

Divadelný produkt alebo zážitok? Využívanie netradičných divadelných priestorov, či foriem divadla pre deti a mládež, ako nástroj stimulácie ich predstavivosti a tvorivosti.


TVARY A TVÁRE
3 - dňový vzdelávací workshop v oblasti divadla pre deti, spojený s verejnou prezentáciou


4. ročník (2021)


Téma:

Hudobná interpretácia – ako potenciál pre kreatívnu javiskovú tvorbu. Témou sú hodiny tanca pre najmenších, prepájanie divadelného a hudobného cítenia, ktoré by bolo pre deti prirodzené, inšpiratívne a zároveň motivačné.

Termín:

4.– 6. júl 2021

Lektori: Jiří Jelínek, Tereza Lexová, Zdeněk Král


3. ročník (2020)

Téma:

Hrdina bez zázračnej moci, so schopnosťou načúvať okoliu. Východiskom bola literárna predloha: H. Ch. Andrersen Snehová kráľovná.

Termín:

16. – 18.11. 2020

Lektori: Kamil Žiška, Soňa Pariláková, Jana Šteflíčková


2. ročník (2019)

Téma:

Od Julesa Verneho k superhrdinom.

Termín:

19. – 21.8. 2019

Lektori: Júlia Rázusová, Alžbeta Verešpejová


1. ročník (2018)

Téma:

Námetom workshopu bolo využitie osobnej skúsenosti z detstva herca pri tvorbe predstavenia pre deti, inšpiračným zdrojom bola predloha Astrid Linndgrenovej Deti z Bullerbynu.

Termín:

20. – 22.8.2018

Lektori: Júlia Rázusová, Alžbeta Verešpejová, Tatiana PirníkováAKO CHUTÍ DIVADLO
edukačné aktivity v oblasti divadelného umenia zamerané na vzdelávanie žiakov základných škôl

2. ročník (2021)
Účinkujúci a lektori: Miroslav Bodoki, Peter Biž, Jana Jenčová, Slávka Sedlačková

1. ročník (2019)

Účinkujúci a lektori: Anna Kovaľová, Petra Čorňáková, Katarína Želinská
OSOBNOSTI DIVADLA
spomienkové portréty venované:

Petrovi Scherhauferovi - režisérovi, ktorý spolupracoval s DJZ
Účinkovali: Alžbeta Verešpejová, Miron Pukan, Milan Antol, Patrik Lančarič
Termín
: 4.12.2019

Jánovi Šilanovi
- riaditeľovi Divadla Jonáša Záborského
Účinkovali: Andrea Sivaničová, Dita Marenčinová, členovia spevohry Štátneho divadla v Košiciach
Termín
: 16.10. 2019

Sergejovi Hudákovi
- hercovi Divadla Alexandra Duchoviča
Účinkovali: herci DAD v Prešove, hudobné duo Poľana
Termín
: 21.5.2019

Dátum a čas

Názov podujatia

organizátor

2021

22. 11. 2021 o 8.30 Kapela VIOLADivadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
21. 11. 2021 o 16.00 Kapela VIOLA Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
15. 11. 2021 Maruška / ProART Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
14. 11. 2021 o 18.00 Udri pastiera Divadlo VIOLA
13. 11. 2021 o 16.00 Pán Králik a kľúč priateľstva Divadlo VIOLA
7. 11. 2021 o 18.00 Udri pastiera Divadlo VIOLA
30. 10. 2021 o 18.00 Udri pastiera / 2. premiéra Divadlo VIOLA
29. 10. 2021 o 18.00 Udri pastiera / 1. premiéra Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
16. 10. 2021 o 16.00 Pán Králik a kľúč priateľstva Divadlo VIOLA
11. 10. 2021 o 16.00 Vlk a Hlad Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
2. 10. 2021 o 16.00 Matylda a Robot Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
30. 9. 2021 o 9.30 Pán Králik a kľúč priateľstva Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
3. – 4. 9. 2021 Workshop s Terezou Lexovou – Co se děje v tichu Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
1. 9. 2021 o 17.00 Pán Králik a kľúč priateľstva Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
1. 9. 2021 o 9.00 Workshop s Filipom Tellerom / Stand up Therapy Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
31. 8. 2021 o 17.00 Pán Králik a kľúč priateľstva Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
31. 8. 2021 o 14.30 Workshop s Luciou Kralovičovou – To je moja stolička. Nie... to je moja stolička! Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
30. 8. 2021 o 15.30 Workshop s Magdalénou Komárovou – Cesta hrdinu – Volanie / Divadlo pre deti Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
30. – 31. 8. 2021 Konferencia Divadlo pre deti – východiská, podoby, perspektívy / 3. ročník Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
9. 7. 2021 o 10.00 Voila, Tančiareň Viola
Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
8. 7. 2021 o 17.00 Voila, Tančiareň ViolaDivadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
1. 7. 2021 o 10.00 a 13.00 Pán Králik a kľúč priateľstva Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
29. 6. 2021 o 16.00 Ako chutí divadlo – záverečná prezentácia Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia
29. 6. 2021 o 9.00 – 12.00 Ako chutí divadlo Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia
28. 6. 2021 o 8.30 Pán Králik a kľúč priateľstva Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
26. 6. 2021 o 16.00 Ako chutí divadlo – záverečná prezentácia Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia
26. 6. 2021 o 9.00 – 12.00 Ako chutí divadlo Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia
25. 6. 2021 o 16.00 Ako chutí divadlo – záverečná prezentácia Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia
25. 6. 2021 o 9.00 - 12.00 Ako chutí divadlo Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia

24.6.2021 o 19:00

V sieti kódov – premiéra umeleckej kompozície (nie len) o autizme

Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia

24. 6. 2021 o 16.00 Ako chutí divadlo – záverečná prezentácia Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia
24. 6. 2021 o 9.00 – 12.00 Ako chutí divadlo Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia
23.6.2021 o 19:00
V sieti kódov – repríza umeleckej kompozície (nie len) o autizme
Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
23. 6. 2021 o 16.00 Ako chutí divadlo – záverečná prezentácia Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia
23. 6. 2021 o 9.00 – 12.00 Ako chutí divadlo Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia

22.6. 2021 o 9:00 a o 11:00hod

Pán Králik a kľúč priateľstva pre školy

Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia

21.6.2021 o 9:00 a o 11:00hod

Pán Králik a kľúč priateľstva pre školy

Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia

4.6.2021 o 17:00hod

Matylda a robot

Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia

1.6.2021 o 17:00hod

Matylda a robot

Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia

31.5.2021

Stand up Filipa Tellera – Reprodukce, súčasť projektu Umelec a sloboda


Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia

21.5.2021 o 15:00 a 18:00hod

Hrad kniežaťa Modrofúza / Jana Oľhová, Eva Šušková, Peter Mazalán, Ján Šicko, Peter Pažický, Pjoni/, projekt Ten, kto prežije

Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia


202012.12.2020Beťárčiny
alebo ako sa Ježiško stratilŠušľavá
mušľa, o.z. s podporou financií MKSR9.12.
2020Beťárčiny
alebo ako sa Ježiško stratilŠušľavá
mušľa, o.z. s podporou financií MKSR16.
– 18.11. 2020TVARY
A TVÁRE 3 – divadelný workshop s Kamilom ŽiškomDivadlo
VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia11.10.
2020 o 16:00hodPrečo
sú hviezdy na nebi?Divadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia10.10.
2020 o 16:00hodChrbáčikoviaDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia29.9.2020
o 18:00hodCikánsky
boxer – monodráma Filipa TelleraDivadlo
VIOLA28.9.2020
o 18:00hodČecháčci
a Čoboláci – stand up Filipa Tellera a Pavla SerišaDivadlo
VIOLA s podporou KULTMINOR28.9.2020
o 10.00hodO
víle, ryži, drakovi a lampiónoch – premiéra vietnamskej
rozprávkyDivadlo
VIOLA s podporou KULTMINOR27.9.2020
o 18:00hodSamko
Tále – monodráma Pavla SreišaDivadlo
VIOLA s podporou KULTMINOR26.9.2020
o 16:00hodO
víle, ryži, drakovi a lampiónoch – premiéra vietnamskej
rozprávkyDivadlo
VIOLA s podporou KULTMINOR20.9.
2020 o 16:00hodAladinDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia28.8.
2020 o 16:00hodAladin
– premiéra rozprávkyDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia28.8.2020
od 9:00hodDivadlo
pre deti - konferenciaDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia27.8.2020
o 15:30hodCez
hru k divadlu – divadelný workshop s Jiřím Jelínkom
a Zděnkom KrálomDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia8.3.2020
o 16:00hodPalička
z LibanonuDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia1.3.2020
o 16:00hodŠpinuškaDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia29.2.2020
o 16:00hodStatočný
cínový vojačikDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia22.2.2020
o 16:00hodSherlock
Holmes na stopeDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia9.2.2020
o 16:00hodPalička
z LibanonuDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia8.2.2020
o 16:00hodPrečo
sú hviezdy na nebi?Divadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia26.1.
2020 o 16:00hodChrobáčikoviaDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia25.1.2020
o 16:00hodČert
a káča, Divadlo Clipperton Banská BystricaHosťujúce
divadlo18.1.2020
o 16:00hodStatočný
cínový vojačikDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia12.1.2020
o 16:00hodŠpinuškaDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia11.1.2020
o 16:00hodSherlock
Holmes na stopeDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia5.1.2020
o 14:00hodPalička
z LibanonuDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia201929.12.2019ChrobáčikoviaDivadlo
VIOLA28.12.
2019Statočný
cínový vojačikDivadlo
VIOLA21.12.2019
o 16:00hodDivadlo
Portál – Vianočná rozprávkaHosťujúce
divadlo20.12.
2019 o 17:00hodPalička
z Libanonu – premiéra rozprávkyDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia20.12.2019
o 10:00hodPalička
z Libanonu – predpremiéra rozprávkyDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia18.12.2019
o 18:00hodOsobnosti
divadla – POCTA REŽISÉROVI PETROVI SCHERHAUFEROVIŠušľavá
mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR15.12.2019
o 16:00hodChrobáčikoviaDivadlo
VIOLA14.12.2019
o 16:00hodO
tučniakoviDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia8.12.2019
o 14:00hodŠpinuškaDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia7.12.2019
o 16:00hodHusle
či klavír? Hudobná rozprávka predetiHosťujúce
divadlo30.11.2019
o 16:00hodStatočný
cínový vojačikDivadlo
VIOLA30.11.2019
o 16:00hodO fúzatej snehulienke – Divadlo na doskeHosťujúce
divadlo24.11.2019
o 16:00hodŠpinuškaDivadlo
VIOLA23.11.2019
o 16:00hodFly
me to the moon / Davy by to tak chcel – hosťujúce Divadlo
Kontra, Spišská Nová VesDivadlo
VIOLA23.11.2019
o 16:00hodPyšná
princezná – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo16.11.2019
o 16:00hodSherlock
Holmes na stopeDivadlo
VIOLA10.11.2019
o 16:00hodChrobáčikoviaDivadlo
VIOLA26.10.2019
o 16:00hodO rybárovi a zlatej rybke – Divalo EtudyHosťujúce
divadlo19.10.2019
o 16:00hodStatočný
cínový vojačikDivadlo
VIOLA16.10.
2019 o 19:00hodZ
cyklu Osobnosti divadla – Ján Šilan, spomienkový umelecký
večerŠušľavá
mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR13.10.2019
o 16:00hodChrobáčikoviaDivadlo
VIOLA12.10.2019
o 16:00hodRozprávkový
hrniec – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo28.9.2019
o 16:00hodPrincezná
na hrášku – Divadlo EtudyHosťujúce
divadlo5.9.2019
o 16:00hodO
tučniakoviDivadlo
VIOLA21.8.2019
o 17:00hodDva
roky prázdnin – prezentácia workshopu Tvary a tváreDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia19.8.2019
o 10:00hodDivadelný
workshop Tvary a tváreDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia14.6.2019
o 19:00hodCyklus
Osobnosti divadla – Sergej Hudák(1964 – 2009)Šušľavá
mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR25.5.2019
o 17:00hodKufrík
snov – premiéra predstaveniaDivadlo
VIOLA24.5.2019
o 19:00hodMilka
zimková, monodrámy Sojka/neveľo nas idze, neveľ onam trebaDivadlo
VIOLA19.5.2019
o 16:00hodChrobáčikoviaDivadlo
VIOLA5.5.2019
o 19:00hodMoral
Insanity – Prešovské národné divadloHosťujúce
divadlo4.5.2019
o 16:00hodRozprávkový
hrniec – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo28.4.2019
o 16:00hodŠpinuškaDivadlo
VIOLA27.4.2019
o 9:00hodDivadlo
pre deti – východiská, podoby a perspektívy – vedecká
konferencia a workshopy pre verejnosťŠušľavá
mušľa, o.z. s podporu financií Fondu na podporu umenia27.4.2019
o 16:00hodVeselá vandrovka, interaktívna rozprávka pre deti – Divadlo Tuš, ŽilinaHosťujúce
divadlo26.4.2019
o 14:00hodDivadlo
pre deti – východiská, podoby a perspektívy – vedecká
konferencia a workshopy pre verejnosťŠušľavá
mušľa, o.z. s podporu financií Fondu na podporu umenia26.4.2019
o 19:00hodLa
Divina(interview s Callas), divadelné predstavenie – Katarína
Želinská a Dominika UhlárováHosťujúce
divadlo18.4.2019
o 19:00hodMoral
Insanity – monodráma Prešovského národného divadlaHosťujúce
divadlo14.4.2019
o 16:00hodChrobáčikoviaDivadlo
VIOLA13.4.2019
o 16:00hodPolepetko
– Divadlo ETUDYHosťujúce
divadlo6.4.2019
o 16:00hodHusle
či klavír? Hudobná rozprávkaHosťujúce
divadlo1.4.2019
o 19:00hodShirley
Valentine – monodráma Zuzany KrónerovejDivadlo
VIOLA30.3.2019
o 16:00hodChrobáčikovia
– premiéra predstaveniaDivadlo
VIOLA27.3.2019
o 19:00hodDni
v daždi – Divadlo Actores, Broadwayský kriminálny hitDivadlo
VIOLA24.3.2019
o 16:00hodŠpinuškaDivadlo
VIOLA23.3.2019
o 16:00hodPinokio
– Divadlo CililingHosťujúce
divadlo9.3.2019
o 16:00hodŽabia
princezná – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo1.3.2019
o 19:00hodMoral
Insanity, monodráma Prešovského národného divadlaHosťujúce
divadlo23.2.2019
o 16:00hodČarovná
muzika – Divadlo CililingHosťujúce
divadlo16.2.2019
o 16:00hodZbojnícka
kráľovná – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo10.2.2019
o 16:00hodŠpinuškaDivadlo
VIOLA9.2.2019
o 16:00hodPolepetko
– Divadlo ETUDYHosťujúce
divadlo5.2.2019
o 18:00hodMilka
Zimková – monodrámy, Katarína Veľká & Neveľo nas idze,
neveľo nam trebaDivadlo
VIOLA27.1.2019
o 16:00hodŠpinuškaDivadlo
VIOLA26.1.2019
o 16:00hodEduard
a jeho zázračná cesta, bábkové predstavenie a workshop
– Viktória SedlákováDivadlo
VIOLA19.1.2019
o 16:00hodMartinko
Klingáč – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo17.1.2019
o 19:00hodMoral
Insanity – Prešovské Národné Divadlo, autorská herecká
monodráma Petra BrajerčíkaHosťujúce
divadlo12.1.2019
o 16:00hodKocúr
v čižmách – Divadlo CililingHosťujúce
divadlo


2018

30.12.2018 o 14:00hod

Špinuška

Divadlo VIOLA

29.12. o 16:00hod

Špinuška

Divadlo VIOLA

22.12.2018 o 16:00hod

Vianočná rozprávka – Divdlo Portál

Hosťujúce divadlo

19.12.2018 o 18:00hod

Dvakrát dva je šesť & Neveľo nas idze, neveľ onam treba, monodrámy Milky Zimkovej

Hosťujúce divadlo

15.12.2018 o 19:00hod

Moral insanity – premiéra Prešovského nár. divadla

Hosťujúce divadlo

15.12.2018 o 16.00hod

O napravenom čertovi – Divadlo Cililing

Hosťujúce divadlo

14.12.2018 o 19:00hod

Moral insanity – premiéra Prešovského nár. divadla

Hosťujúce divadlo

9.12.2018 o 16:00hod

Špinuška, 2. premiéra predstavenia

Divadlo VIOLA

7.12.2018 o 18:00hod

Špinuška

Divadlo VIOLA

24.11.2018 o 18:00hod

Statočný cínový vojačik

Divadlo VIOLA

27.10.2018 o 20:00hod

Nebojsa! – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

13.10.2018 o 16:00hod

Rozprávkový hrniec – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

22.9.2018 o 16:00hod

Pyšná princezná – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

22.8.2018

Tvary a tváre – divadelný workshop

Divadlo VIOLA

9.6.2018 o 16:00hod

Žabia princezná – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

26.5.2018 o 16:00hod

O hlúpej žene – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

12.5.2018 o 16:00hod

Husle či klavír? – hudobná rozprávka

Hosťujúce divadlo

5.5.2018 o 19:00hod

Zázračné kapsy – Divadlo Cililing

Hosťujúce divadlo

21.4.2018 o 16:00hod

Martinko Klingáč – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

14.4.2018 o 16:00hod

Pinokio – Divadlo Cililing

Hosťujúce divadlo

7.4.2018 o 16:00hod

Nebojsa! – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

29.3.2018 o 18:00hod

Deň divadla vo Viole – s divadelnou rodinou

Šušľavá mušľa, o.z.

28.3.2018 o 19:00hod

Angelína odovzdáva dušu najvyššiemu – monodráma Milky Zimkovej

Šušľavá mušľa, o.z.

17.3.2018 o 16:00hod

Bartók a drevený princ – interaktívna klauniáda

Šušľavá mušľa, o.z.

3.3.2018 o 16:00hod

Čarovná muzika – Divadlo Cililing

Hosťujúce divadlo

24.2.2018 o 16:00hod

O troch grošoch – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

17.2.2018 o 16:00hod

O fúzatej Snehulienke(alebo o bublinkovom kráľovstve) – Divadlo na doske

Hosťujúce divadlo

3.2.2018 o 16:00hod

O Guľkovi Bombuľkovi – Divadlo Cililing

Hosťujúce divadlo

27.1.2018 o 16:00hod

O strašidle Kurupira

Šušľavá mušľa o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

25.1.2018 o 18:00hod

Čas kikiríkania & Neveľo nas idze, neveľ onam treba

Šušľavá mušľa, o.z.

20.1.2018 o 16:00hod

Kocúr v čižmách – Divadlo Cililing

Hosťujúce divadlo


201723.12.2017
o 16:00hodVianočná
rozprávka / premiéra – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo16.12.2017
o 16:00hodSoľ
nad zlato - CililingHosťujúce
divadlo9.12.2017
o 16:00hodMartinko
Klingáč – Divadlo PortálŠušľavá
mušľa, o.z.27.11.2017
o 18:00hodVlado
Benko: Pastier – monodrámaŠušľavá
mušľa, o.z.25.11.2017
o 16:00hodFurman
z lesa ide – hudobná rozprávkaHosťujúce
divadlo18.11.2017
o 16:00hodZlatá
priadka – Divadlo CililingHosťujúce
divadlo11.11.2017
o 16:00hodHusle
či klavír? – hudobná rozprávka pre detiHosťujúce
divadlo4.11.2017
o 16:00hodPyšná
princezná – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo28.10.2017
o 16:00hodZázračné
kapsy – Divadlo CililingHosťujúce
divadlo21.10.2017
o 18:00hodŽabia
princezná - rozprávkaHosťujúce
divadlo7.10.2017
o 16:00hodO
hlúpom Janovi – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo24.6.2017
o 16:00hodO
perníkovej chalúpke – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo10.6.2017
o 16:00hodO
červenej čiapočke – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo6.6.2017
o 19:00hodKatarína
Veľká – monodráma Milky ZimkovejŠušľavá
mušľa, o.z.22.5.2017
o 19:00hodRum
a vodka – One man showŠušľavá
mušľa, o.z.20.5.2017
o 16:00hodKocúr
v čižmách – Divadlo CililingHosťujúce
divadlo6.5.2017
o 16:00hodRozprávkový
vláčikHosťujúce
divadlo22.4.2017
o 16:00hodStatočný
cínový vojačikŠušľavá
mušľa, o.z.1.4.2017
o 16:00hodO
hlúpej žene – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo25.3.2017
o 16:00hodJanko
Hraško – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo13.3.2017
o 19:00hodŽobráci
– monodráma divadla Havran, s účasťou autora S. RakúskaŠušľavá
mušľa, o.z.4.3.2017
o 16:00hodO
Guľkovi Bambuľkovi – Divadlo CililingHosťujúce
divadlo25.2.2017
o 16:00hodO
červenej čiapočke – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo11.2.2017
o 16:00hodO
hlúpom Janovi – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo28.1.2017
o 16:00hodIndiánska
hudobná rozpráva - workshopŠušľavá
mušľa, o.z.19.1.2017
o 19:00hodNenávidím
– monodráma M. KoterskéhoŠušľavá
mušľa, o.z.14.1.2017
o 16:00hodTuláčik
a Klára – divadelné predstavenie a workshop pre detiŠušľavá
mušľa, o.z.7.1.
2017 o 16:00hodPerníková
chalúpka – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo


2016

10.12.2016 o 16:00hod

Martinko Klingáč – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

7.12.2016 o 16:00hod

Do lesíčka na čekanou – monodráma Milky Zimkovej

Šušľavá mušľa, o.z.

19.11.2016 o 16:00hod

Janko Hraško – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

22.10.2016 o 16:00hod

Žabia princezná – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

1.10.2016 o 16:00hod

Pyšná princezná – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

10.9. o 16:00hod

Neboj sa! Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo