Divadlo

O NÁS

REPERTOÁR

VÝSKUM A VZDELÁVANIE

HISTÓRIA VÝSKUMU A VZDELÁVANIA V OBLASTI DIVADLA

KALENDÁR USKUTOČNENÝCH DIVADELNÝCH PREDSTAVENÍ


foto: VLASTIMIL SLÁVIKO NÁS


Divadlo VIOLA profiluje svoju dramaturgickú činnosť od roku 2018, kedy pribudla ku klubovej scéne nová divadelná sála. 

Sústreďujeme svoju pozornosť na:

Divadlo pre najmenších /batolárium/: do 3 rokov
Divadlo pre deti: 3 – 8 r.
Divadlo pre mládež: 8 – 14 r.

Divadlo pre dospievajúceho a dospelého diváka


Budujeme profesionálny herecký súbor.
Sústreďujeme sa v dramaturgii na autorskú tvorbu, prezentáciu aktuálnych tém súčasnosti, sprítomňovanie histórie, výchovu divadelného diváka.

V roku 2020 sme spolupracovali s dramaturgickou radou v zložení: Hana Launerová, Mário Drgoňa, Matej Truban.

V roku 2021 sme spolupracovali s ďalšími dramaturgmi, režisérmi či hudobnými skladateľmi ako: Zdeněk Král, Jiří Jelínek, Tereza Lexová, Pavel Gejguš, Kamil Žiška

Oslovujeme k spolupráci profesionálnych režisérov, scenáristov, dramaturgov, hudobníkov, scénografov.

Pripravujeme odborné a vzdelávacie podujatia v oblasti divadla. Poskytujeme priestor pre hosťujúce divadlá a herecké zoskupenia. Realizujeme rezidenčné pobyty pre umelcov z oblasti divadla.

VÝSKUM A VZDELÁVANIE


DIVADLO PRE DETI – VÝCHODISKÁ, PODOBY, PERSPEKTÍVY

Medzinárodná konferencia v oblasti divadelného umenia s prednáškami, referátmi a workshopmi. Je určená odborníkom v oblasti divadla a zároveň študentom a širokej verejnosti. Uskutočnené boli doposiaľ 4 ročníky:

4. ročník (2022)

Téma:
Divadlo ako zrkadlo

Termín:
26. - 27.11. 2022

Aktívni účastníci:

Tatiana Pirníková (konateľka Divadla VIOLA)
úvodné slovo

Andrea Buršová (pedagogička na JAMU v Brne, herečka)

Barbora Jurinová (dramacentrum EDU Drama v spolupráci s Divadelným ústavom)

Veronika Kořínková (združenie tvorivej dramatiky)

Zdeněk Král (hudobný skladateľ)

Miron Pukan (teatrológ)

Martina Kormošová (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - koordinátorka ochrany detí pred násilím)


3. ročník (2021)


Téma:

Liečivé podoby divadla

Termín:

30. - 31.8. 2021

Aktívni účastníci:


Soňa Pariláková (pedagogička, interpretka umeleckého slova)

Úvodné slovo


Magdaléna Komárová (režisérka a dramaturgička)

Môj hrdina na Ceste hrdinu


Eva Ogurčáková (umelecká riaditeľka Divadla z Pasáže)

Cesta Divadla z Pasáže k detskému divákovi


Mária Bačová a Jana Bartošová (scénografky)

Prienik - koncept predstavenia Lily a Momo


Táňa Pirníková (konateľka Divadla VIOLA)

Úvodné slovo


Lucia Kralovičová (bábkoherečka, režisérka, arteterapeutka)

Ak nie v živote, tak v divadle je možné všetko! Moja skúsenosť s liečivými účinkami divadla


Peter Kalmár

Sociálne divadlo Hopi hope


Petra Harčaríková

Príspevok riaditeľky SZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti


Iveta Škripková (riaditeľka BDNR v Banskej Bystrici)

Príspevok riaditeľky Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici


Viktória Janeková (zástupca na ZŠ Májové námestie, Prešov)

Urobme to trochu inak


Filip Teller (herec, režisér)

Príspevok o práci zdravotného klauna a projekte Stand up Therapy2. ročník (2020)

Témy:
Divadlo, ktoré prehovára s naliehavosťou
Irónia, uštipačnosť a nánosy bulváru divadlu pre deti nesvedčia
Zrkadlenie novodobých podôb šikany, násilia a obmedzovania prirodzeného vývoja detí
Dramatická výchova a jej potenciál diagnostikovať problémové javy

Termín:

27 – 28.8. 2020

Aktívni účastníci:

Cez hru k divadlu
divadelný workshop pre študentov, hercov, pedagógov

Lektori: Jiří Jelínek (režisér), Zdeněk Král (skladateľ)

Konferencia

Soňa Pariláková (pedagogička, interpretka umeleckého slova)

„Kto tvorí, je zároveň tvorený.“ – Umenie a zdravý vývoj dieťaťa.

Lenka Dzadíková (teatrologička, recenzentka)

Súčasné slovenské divadlo pre mládež

Jaroslava Čajková (pedagogička a odborná pracovníčka umeleckého prednesu - VŠMU, NOC)

Od Zuzanky Hraškovie k Zuzane alebo od sociálneho k umeleckému. (Inscenačné interpretácie Hviezdoslavovej básne na Hviezdoslavových Kubínoch)

Iveta Škripková (dramaturgička, scenáristka, riaditeľka divadla)

Divadlo + školy = budúcnosť ? (Profesionálne divadlo pre deti v súčasnom vzdelávacom systéme škôl z pohľadu dramaturgie BDNR)

Jiří Jelínek (režisér), Zdeněk Král (skladateľ)

Autorské divadlo pre deti

Jana Mikitková (režisérka, dramaturgička, pedagogička)

Herec ako dieťa, dieťa ako herec a divák ako (na)sledovateľ

Peter Biž (herec)

Etika dialógu herca s dieťaťom - skúsenosti zdravotného klauna

Martina Kormošová (koordinátorka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)

Podpora ochrany detí pred násilím


1. ročník (2019)

Témy:
Keď divadlo pomenúva problémy detí a mladých ľudí
Dopad komerčných produkcií na vkus a vnímanie detí
Ako uchopiť detský svet v jeho komplexnosti

Termín:

26. – 27.4. 2019

Aktívni účastníci:

Konferencia:

Lenka Dzadíková (teatrológ, Divadelný ústav Bratislava, SK)

Náročné témy v divadle pre deti.
Jan Kačena (režisér, CZ)

Detský divák ako výzva pre režisérsku tvorbu.

Barbora Zamišková (vysokoškolský pedagóg, recenzent, herec, SK)

Škôlkohry

Viktória Sedláková (bábkoherec, SK)

Komunikácia s detským divákom

Barbora Jurinová a Veronika Kořínková (pedagogičky, SK)

Aktivity dramacentra EDUdrama a Združenia tvorivej dramatiky Slovenska

Barbora Jurinová a Veronika Kořínková

Z PLOCHY DO PRIESTORU workshop (nielen) pre pedagógov

Tomasz Gawron (režisér, PL)
Detský svet – ako objekt v optike režiséra

Natália Vaňová (herečka) (SK / CZ)

Veľké site specific projekty divadla Continuo pre deti i dospelých v exteriéroch, fabrikách, v prírode.

Marika Smreková (režisér, SK)

Divadelný produkt alebo zážitok? Využívanie netradičných divadelných priestorov, či foriem divadla pre deti a mládež, ako nástroj stimulácie ich predstavivosti a tvorivosti.


TVARY A TVÁRE

3 - dňový vzdelávací workshop v oblasti divadla pre deti, spojený s verejnou prezentáciou. Je určený hercom a študentom herectva a príbuzných umeleckých a humanitných odborov.

5. ročník (2022)

Téma:

Tématem letošního ročníku divadelního worshopu bude rozbor struktury klasických pohádek a jejich využití pro autorskou tvorbu nových příběhů. Workshop bude rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části budeme rozebírat klasické pohádky, jejich strukturu, výstavbu příběhu, symboliku, archetypy a podobenství. Po jejich odhalení a analýze budeme hledat možnosti využití těchto principů při tvorbě nových pohádek. V následující praktické části tyto principy zúročíme a aplikujeme při vytvoření nové autorské pohádky, k tvorbě budeme hledat patřičné techniky a formy ztvárnění, které budou nejlépe rezonovat se vzniklým obsahem. Originální pohádka, která na workshopu vznikne, bude následně odehrána. Rozbory i praktická část proběhne pod vedením režiséra a dramaturga Pavla Gejguše a dramaturga Jakuba Molnára.


Termín: 1. - 3. júl 2022


Lektori: Pavel Gejguš a Jakub Molnár


4. ročník (2021)


Téma:

Hudobná interpretácia – ako potenciál pre kreatívnu javiskovú tvorbu. Témou sú hodiny tanca pre najmenších, prepájanie divadelného a hudobného cítenia, ktoré by bolo pre deti prirodzené, inšpiratívne a zároveň motivačné.

Termín:

4.– 6. júl 2021

Lektori: Jiří Jelínek, Tereza Lexová, Zdeněk Král


3. ročník (2020)

Téma:

Hrdina bez zázračnej moci, so schopnosťou načúvať okoliu. Východiskom bola literárna predloha: H. Ch. Andrersen Snehová kráľovná.

Termín:

16. – 18.11. 2020

Lektori: Kamil Žiška, Soňa Pariláková, Jana Šteflíčková


2. ročník (2019)

Téma:

Od Julesa Verneho k superhrdinom.

Termín:

19. – 21.8. 2019

Lektori: Júlia Rázusová, Alžbeta Verešpejová


1. ročník (2018)

Téma:

Námetom workshopu bolo využitie osobnej skúsenosti z detstva herca pri tvorbe predstavenia pre deti, inšpiračným zdrojom bola predloha Astrid Linndgrenovej Deti z Bullerbynu.

Termín:

20. – 22.8.2018

Lektori: Júlia Rázusová, Alžbeta Verešpejová, Tatiana PirníkováAKO CHUTÍ DIVADLO

Edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie žiakov základných škôl a pestovanie ich umeleckého vkusu. Cieľom je príťažlivou formou viesť žiakov k vnímaniu javiskového tvaru, divadelnej reči a zároveň ich motivovať k vlastnej tvorivej umeleckej činnosti. Výsledky spoločnej práce divadelníkov a žiakov sú verejne prezentované priamo v divadle.

3. ročník (2022)
Účinkujúci a lektori: Miroslav Bodoki, Peter Biž, Jana Jenčová

2. ročník (2021)
Účinkujúci a lektori: Miroslav Bodoki, Peter Biž, Jana Jenčová, Slávka Sedlačková

1. ročník (2019)

Účinkujúci a lektori: Anna Kovaľová, Petra Čorňáková, Katarína Želinská
OSOBNOSTI DIVADLA

Spomienkové umelecké večery, venované osobnostiam, spätým s prešovským profesionálnym divadlom. Určené širokej odbornej a laickej verejnosti.

Petrovi Scherhauferovi - režisérovi, ktorý spolupracoval s DJZ
Účinkovali: Alžbeta Verešpejová, Miron Pukan, Milan Antol, Patrik Lančarič
Termín
: 4.12.2019

Jánovi Šilanovi
- riaditeľovi Divadla Jonáša Záborského
Účinkovali: Andrea Sivaničová, Dita Marenčinová, členovia spevohry Štátneho divadla v Košiciach
Termín
: 16.10. 2019

Sergejovi Hudákovi
- hercovi Divadla Alexandra Duchoviča
Účinkovali: herci DAD v Prešove, hudobné duo Poľana
Termín
: 21.5.2019

Dátum a čas

Názov podujatia

organizátor

2021

22. 11. 2021 o 8.30 Kapela VIOLADivadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
21. 11. 2021 o 16.00 Kapela VIOLA Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
15. 11. 2021 Maruška / ProART Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
14. 11. 2021 o 18.00 Udri pastiera Divadlo VIOLA
13. 11. 2021 o 16.00 Pán Králik a kľúč priateľstva Divadlo VIOLA
7. 11. 2021 o 18.00 Udri pastiera Divadlo VIOLA
30. 10. 2021 o 18.00 Udri pastiera / 2. premiéra Divadlo VIOLA
29. 10. 2021 o 18.00 Udri pastiera / 1. premiéra Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
16. 10. 2021 o 16.00 Pán Králik a kľúč priateľstva Divadlo VIOLA
11. 10. 2021 o 16.00 Vlk a Hlad Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
2. 10. 2021 o 16.00 Matylda a Robot Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
30. 9. 2021 o 9.30 Pán Králik a kľúč priateľstva Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
3. – 4. 9. 2021 Workshop s Terezou Lexovou – Co se děje v tichu Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
1. 9. 2021 o 17.00 Pán Králik a kľúč priateľstva Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
1. 9. 2021 o 9.00 Workshop s Filipom Tellerom / Stand up Therapy Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
31. 8. 2021 o 17.00 Pán Králik a kľúč priateľstva Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
31. 8. 2021 o 14.30 Workshop s Luciou Kralovičovou – To je moja stolička. Nie... to je moja stolička! Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
30. 8. 2021 o 15.30 Workshop s Magdalénou Komárovou – Cesta hrdinu – Volanie / Divadlo pre deti Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
30. – 31. 8. 2021 Konferencia Divadlo pre deti – východiská, podoby, perspektívy / 3. ročník Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
9. 7. 2021 o 10.00 Voila, Tančiareň Viola
Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
8. 7. 2021 o 17.00 Voila, Tančiareň ViolaDivadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
1. 7. 2021 o 10.00 a 13.00 Pán Králik a kľúč priateľstva Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
29. 6. 2021 o 16.00 Ako chutí divadlo – záverečná prezentácia Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia
29. 6. 2021 o 9.00 – 12.00 Ako chutí divadlo Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia
28. 6. 2021 o 8.30 Pán Králik a kľúč priateľstva Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
26. 6. 2021 o 16.00 Ako chutí divadlo – záverečná prezentácia Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia
26. 6. 2021 o 9.00 – 12.00 Ako chutí divadlo Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia
25. 6. 2021 o 16.00 Ako chutí divadlo – záverečná prezentácia Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia
25. 6. 2021 o 9.00 - 12.00 Ako chutí divadlo Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia

24.6.2021 o 19:00

V sieti kódov – premiéra umeleckej kompozície (nie len) o autizme

Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia

24. 6. 2021 o 16.00 Ako chutí divadlo – záverečná prezentácia Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia
24. 6. 2021 o 9.00 – 12.00 Ako chutí divadlo Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia
23.6.2021 o 19:00
V sieti kódov – repríza umeleckej kompozície (nie len) o autizme
Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia
23. 6. 2021 o 16.00 Ako chutí divadlo – záverečná prezentácia Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia
23. 6. 2021 o 9.00 – 12.00 Ako chutí divadlo Šušľavá mušľa s podporou financií Fondu na podporu umenia

22.6. 2021 o 9:00 a o 11:00hod

Pán Králik a kľúč priateľstva pre školy

Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia

21.6.2021 o 9:00 a o 11:00hod

Pán Králik a kľúč priateľstva pre školy

Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia

4.6.2021 o 17:00hod

Matylda a robot

Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia

1.6.2021 o 17:00hod

Matylda a robot

Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia

31.5.2021

Stand up Filipa Tellera – Reprodukce, súčasť projektu Umelec a sloboda


Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia

21.5.2021 o 15:00 a 18:00hod

Hrad kniežaťa Modrofúza / Jana Oľhová, Eva Šušková, Peter Mazalán, Ján Šicko, Peter Pažický, Pjoni/, projekt Ten, kto prežije

Divadlo VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia


202012.12.2020Beťárčiny
alebo ako sa Ježiško stratilŠušľavá
mušľa, o.z. s podporou financií MKSR9.12.
2020Beťárčiny
alebo ako sa Ježiško stratilŠušľavá
mušľa, o.z. s podporou financií MKSR16.
– 18.11. 2020TVARY
A TVÁRE 3 – divadelný workshop s Kamilom ŽiškomDivadlo
VIOLA s podporou financií Fondu na podporu umenia11.10.
2020 o 16:00hodPrečo
sú hviezdy na nebi?Divadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia10.10.
2020 o 16:00hodChrbáčikoviaDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia29.9.2020
o 18:00hodCikánsky
boxer – monodráma Filipa TelleraDivadlo
VIOLA28.9.2020
o 18:00hodČecháčci
a Čoboláci – stand up Filipa Tellera a Pavla SerišaDivadlo
VIOLA s podporou KULTMINOR28.9.2020
o 10.00hodO
víle, ryži, drakovi a lampiónoch – premiéra vietnamskej
rozprávkyDivadlo
VIOLA s podporou KULTMINOR27.9.2020
o 18:00hodSamko
Tále – monodráma Pavla SreišaDivadlo
VIOLA s podporou KULTMINOR26.9.2020
o 16:00hodO
víle, ryži, drakovi a lampiónoch – premiéra vietnamskej
rozprávkyDivadlo
VIOLA s podporou KULTMINOR20.9.
2020 o 16:00hodAladinDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia28.8.
2020 o 16:00hodAladin
– premiéra rozprávkyDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia28.8.2020
od 9:00hodDivadlo
pre deti - konferenciaDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia27.8.2020
o 15:30hodCez
hru k divadlu – divadelný workshop s Jiřím Jelínkom
a Zděnkom KrálomDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia8.3.2020
o 16:00hodPalička
z LibanonuDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia1.3.2020
o 16:00hodŠpinuškaDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia29.2.2020
o 16:00hodStatočný
cínový vojačikDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia22.2.2020
o 16:00hodSherlock
Holmes na stopeDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia9.2.2020
o 16:00hodPalička
z LibanonuDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia8.2.2020
o 16:00hodPrečo
sú hviezdy na nebi?Divadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia26.1.
2020 o 16:00hodChrobáčikoviaDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia25.1.2020
o 16:00hodČert
a káča, Divadlo Clipperton Banská BystricaHosťujúce
divadlo18.1.2020
o 16:00hodStatočný
cínový vojačikDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia12.1.2020
o 16:00hodŠpinuškaDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia11.1.2020
o 16:00hodSherlock
Holmes na stopeDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia5.1.2020
o 14:00hodPalička
z LibanonuDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia201929.12.2019ChrobáčikoviaDivadlo
VIOLA28.12.
2019Statočný
cínový vojačikDivadlo
VIOLA21.12.2019
o 16:00hodDivadlo
Portál – Vianočná rozprávkaHosťujúce
divadlo20.12.
2019 o 17:00hodPalička
z Libanonu – premiéra rozprávkyDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia20.12.2019
o 10:00hodPalička
z Libanonu – predpremiéra rozprávkyDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia18.12.2019
o 18:00hodOsobnosti
divadla – POCTA REŽISÉROVI PETROVI SCHERHAUFEROVIŠušľavá
mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR15.12.2019
o 16:00hodChrobáčikoviaDivadlo
VIOLA14.12.2019
o 16:00hodO
tučniakoviDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia8.12.2019
o 14:00hodŠpinuškaDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia7.12.2019
o 16:00hodHusle
či klavír? Hudobná rozprávka predetiHosťujúce
divadlo30.11.2019
o 16:00hodStatočný
cínový vojačikDivadlo
VIOLA30.11.2019
o 16:00hodO fúzatej snehulienke – Divadlo na doskeHosťujúce
divadlo24.11.2019
o 16:00hodŠpinuškaDivadlo
VIOLA23.11.2019
o 16:00hodFly
me to the moon / Davy by to tak chcel – hosťujúce Divadlo
Kontra, Spišská Nová VesDivadlo
VIOLA23.11.2019
o 16:00hodPyšná
princezná – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo16.11.2019
o 16:00hodSherlock
Holmes na stopeDivadlo
VIOLA10.11.2019
o 16:00hodChrobáčikoviaDivadlo
VIOLA26.10.2019
o 16:00hodO rybárovi a zlatej rybke – Divalo EtudyHosťujúce
divadlo19.10.2019
o 16:00hodStatočný
cínový vojačikDivadlo
VIOLA16.10.
2019 o 19:00hodZ
cyklu Osobnosti divadla – Ján Šilan, spomienkový umelecký
večerŠušľavá
mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR13.10.2019
o 16:00hodChrobáčikoviaDivadlo
VIOLA12.10.2019
o 16:00hodRozprávkový
hrniec – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo28.9.2019
o 16:00hodPrincezná
na hrášku – Divadlo EtudyHosťujúce
divadlo5.9.2019
o 16:00hodO
tučniakoviDivadlo
VIOLA21.8.2019
o 17:00hodDva
roky prázdnin – prezentácia workshopu Tvary a tváreDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia19.8.2019
o 10:00hodDivadelný
workshop Tvary a tváreDivadlo
VIOLA s podporu financií Fondu na podporu umenia14.6.2019
o 19:00hodCyklus
Osobnosti divadla – Sergej Hudák(1964 – 2009)Šušľavá
mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR25.5.2019
o 17:00hodKufrík
snov – premiéra predstaveniaDivadlo
VIOLA24.5.2019
o 19:00hodMilka
zimková, monodrámy Sojka/neveľo nas idze, neveľ onam trebaDivadlo
VIOLA19.5.2019
o 16:00hodChrobáčikoviaDivadlo
VIOLA5.5.2019
o 19:00hodMoral
Insanity – Prešovské národné divadloHosťujúce
divadlo4.5.2019
o 16:00hodRozprávkový
hrniec – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo28.4.2019
o 16:00hodŠpinuškaDivadlo
VIOLA27.4.2019
o 9:00hodDivadlo
pre deti – východiská, podoby a perspektívy – vedecká
konferencia a workshopy pre verejnosťŠušľavá
mušľa, o.z. s podporu financií Fondu na podporu umenia27.4.2019
o 16:00hodVeselá vandrovka, interaktívna rozprávka pre deti – Divadlo Tuš, ŽilinaHosťujúce
divadlo26.4.2019
o 14:00hodDivadlo
pre deti – východiská, podoby a perspektívy – vedecká
konferencia a workshopy pre verejnosťŠušľavá
mušľa, o.z. s podporu financií Fondu na podporu umenia26.4.2019
o 19:00hodLa
Divina(interview s Callas), divadelné predstavenie – Katarína
Želinská a Dominika UhlárováHosťujúce
divadlo18.4.2019
o 19:00hodMoral
Insanity – monodráma Prešovského národného divadlaHosťujúce
divadlo14.4.2019
o 16:00hodChrobáčikoviaDivadlo
VIOLA13.4.2019
o 16:00hodPolepetko
– Divadlo ETUDYHosťujúce
divadlo6.4.2019
o 16:00hodHusle
či klavír? Hudobná rozprávkaHosťujúce
divadlo1.4.2019
o 19:00hodShirley
Valentine – monodráma Zuzany KrónerovejDivadlo
VIOLA30.3.2019
o 16:00hodChrobáčikovia
– premiéra predstaveniaDivadlo
VIOLA27.3.2019
o 19:00hodDni
v daždi – Divadlo Actores, Broadwayský kriminálny hitDivadlo
VIOLA24.3.2019
o 16:00hodŠpinuškaDivadlo
VIOLA23.3.2019
o 16:00hodPinokio
– Divadlo CililingHosťujúce
divadlo9.3.2019
o 16:00hodŽabia
princezná – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo1.3.2019
o 19:00hodMoral
Insanity, monodráma Prešovského národného divadlaHosťujúce
divadlo23.2.2019
o 16:00hodČarovná
muzika – Divadlo CililingHosťujúce
divadlo16.2.2019
o 16:00hodZbojnícka
kráľovná – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo10.2.2019
o 16:00hodŠpinuškaDivadlo
VIOLA9.2.2019
o 16:00hodPolepetko
– Divadlo ETUDYHosťujúce
divadlo5.2.2019
o 18:00hodMilka
Zimková – monodrámy, Katarína Veľká & Neveľo nas idze,
neveľo nam trebaDivadlo
VIOLA27.1.2019
o 16:00hodŠpinuškaDivadlo
VIOLA26.1.2019
o 16:00hodEduard
a jeho zázračná cesta, bábkové predstavenie a workshop
– Viktória SedlákováDivadlo
VIOLA19.1.2019
o 16:00hodMartinko
Klingáč – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo17.1.2019
o 19:00hodMoral
Insanity – Prešovské Národné Divadlo, autorská herecká
monodráma Petra BrajerčíkaHosťujúce
divadlo12.1.2019
o 16:00hodKocúr
v čižmách – Divadlo CililingHosťujúce
divadlo


2018

30.12.2018 o 14:00hod

Špinuška

Divadlo VIOLA

29.12. o 16:00hod

Špinuška

Divadlo VIOLA

22.12.2018 o 16:00hod

Vianočná rozprávka – Divdlo Portál

Hosťujúce divadlo

19.12.2018 o 18:00hod

Dvakrát dva je šesť & Neveľo nas idze, neveľ onam treba, monodrámy Milky Zimkovej

Hosťujúce divadlo

15.12.2018 o 19:00hod

Moral insanity – premiéra Prešovského nár. divadla

Hosťujúce divadlo

15.12.2018 o 16.00hod

O napravenom čertovi – Divadlo Cililing

Hosťujúce divadlo

14.12.2018 o 19:00hod

Moral insanity – premiéra Prešovského nár. divadla

Hosťujúce divadlo

9.12.2018 o 16:00hod

Špinuška, 2. premiéra predstavenia

Divadlo VIOLA

7.12.2018 o 18:00hod

Špinuška

Divadlo VIOLA

24.11.2018 o 18:00hod

Statočný cínový vojačik

Divadlo VIOLA

27.10.2018 o 20:00hod

Nebojsa! – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

13.10.2018 o 16:00hod

Rozprávkový hrniec – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

22.9.2018 o 16:00hod

Pyšná princezná – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

22.8.2018

Tvary a tváre – divadelný workshop

Divadlo VIOLA

9.6.2018 o 16:00hod

Žabia princezná – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

26.5.2018 o 16:00hod

O hlúpej žene – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

12.5.2018 o 16:00hod

Husle či klavír? – hudobná rozprávka

Hosťujúce divadlo

5.5.2018 o 19:00hod

Zázračné kapsy – Divadlo Cililing

Hosťujúce divadlo

21.4.2018 o 16:00hod

Martinko Klingáč – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

14.4.2018 o 16:00hod

Pinokio – Divadlo Cililing

Hosťujúce divadlo

7.4.2018 o 16:00hod

Nebojsa! – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

29.3.2018 o 18:00hod

Deň divadla vo Viole – s divadelnou rodinou

Šušľavá mušľa, o.z.

28.3.2018 o 19:00hod

Angelína odovzdáva dušu najvyššiemu – monodráma Milky Zimkovej

Šušľavá mušľa, o.z.

17.3.2018 o 16:00hod

Bartók a drevený princ – interaktívna klauniáda

Šušľavá mušľa, o.z.

3.3.2018 o 16:00hod

Čarovná muzika – Divadlo Cililing

Hosťujúce divadlo

24.2.2018 o 16:00hod

O troch grošoch – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

17.2.2018 o 16:00hod

O fúzatej Snehulienke(alebo o bublinkovom kráľovstve) – Divadlo na doske

Hosťujúce divadlo

3.2.2018 o 16:00hod

O Guľkovi Bombuľkovi – Divadlo Cililing

Hosťujúce divadlo

27.1.2018 o 16:00hod

O strašidle Kurupira

Šušľavá mušľa o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

25.1.2018 o 18:00hod

Čas kikiríkania & Neveľo nas idze, neveľ onam treba

Šušľavá mušľa, o.z.

20.1.2018 o 16:00hod

Kocúr v čižmách – Divadlo Cililing

Hosťujúce divadlo


201723.12.2017
o 16:00hodVianočná
rozprávka / premiéra – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo16.12.2017
o 16:00hodSoľ
nad zlato - CililingHosťujúce
divadlo9.12.2017
o 16:00hodMartinko
Klingáč – Divadlo PortálŠušľavá
mušľa, o.z.27.11.2017
o 18:00hodVlado
Benko: Pastier – monodrámaŠušľavá
mušľa, o.z.25.11.2017
o 16:00hodFurman
z lesa ide – hudobná rozprávkaHosťujúce
divadlo18.11.2017
o 16:00hodZlatá
priadka – Divadlo CililingHosťujúce
divadlo11.11.2017
o 16:00hodHusle
či klavír? – hudobná rozprávka pre detiHosťujúce
divadlo4.11.2017
o 16:00hodPyšná
princezná – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo28.10.2017
o 16:00hodZázračné
kapsy – Divadlo CililingHosťujúce
divadlo21.10.2017
o 18:00hodŽabia
princezná - rozprávkaHosťujúce
divadlo7.10.2017
o 16:00hodO
hlúpom Janovi – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo24.6.2017
o 16:00hodO
perníkovej chalúpke – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo10.6.2017
o 16:00hodO
červenej čiapočke – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo6.6.2017
o 19:00hodKatarína
Veľká – monodráma Milky ZimkovejŠušľavá
mušľa, o.z.22.5.2017
o 19:00hodRum
a vodka – One man showŠušľavá
mušľa, o.z.20.5.2017
o 16:00hodKocúr
v čižmách – Divadlo CililingHosťujúce
divadlo6.5.2017
o 16:00hodRozprávkový
vláčikHosťujúce
divadlo22.4.2017
o 16:00hodStatočný
cínový vojačikŠušľavá
mušľa, o.z.1.4.2017
o 16:00hodO
hlúpej žene – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo25.3.2017
o 16:00hodJanko
Hraško – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo13.3.2017
o 19:00hodŽobráci
– monodráma divadla Havran, s účasťou autora S. RakúskaŠušľavá
mušľa, o.z.4.3.2017
o 16:00hodO
Guľkovi Bambuľkovi – Divadlo CililingHosťujúce
divadlo25.2.2017
o 16:00hodO
červenej čiapočke – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo11.2.2017
o 16:00hodO
hlúpom Janovi – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo28.1.2017
o 16:00hodIndiánska
hudobná rozpráva - workshopŠušľavá
mušľa, o.z.19.1.2017
o 19:00hodNenávidím
– monodráma M. KoterskéhoŠušľavá
mušľa, o.z.14.1.2017
o 16:00hodTuláčik
a Klára – divadelné predstavenie a workshop pre detiŠušľavá
mušľa, o.z.7.1.
2017 o 16:00hodPerníková
chalúpka – Divadlo PortálHosťujúce
divadlo


2016

10.12.2016 o 16:00hod

Martinko Klingáč – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

7.12.2016 o 16:00hod

Do lesíčka na čekanou – monodráma Milky Zimkovej

Šušľavá mušľa, o.z.

19.11.2016 o 16:00hod

Janko Hraško – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

22.10.2016 o 16:00hod

Žabia princezná – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

1.10.2016 o 16:00hod

Pyšná princezná – Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo

10.9. o 16:00hod

Neboj sa! Divadlo Portál

Hosťujúce divadlo