Milí návštevníci, 

s potešením Vám oznamujeme, že kompletizujeme v týchto dňoch ponuku umeleckých podujatí, ktorých sa budete môcť zúčastniť. 

Veríme, že Vás oslovia a potešia.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú podmienky pre vstup na podujatie vychádzať z predpisov aktuálne platných pre deň, kedy sa podujatie uskutoční.
Naše priestory sú neustále vetrané vďaka vzduchotechnike a pred každým podujatím ich pre Vás zároveň ošetríme dezinfekčnou UV-C lampou.Plán umeleckých, kultúrnych a vzdelávacích programov je avizovaný prostredníctvom sumárneho mesačného plánu
a tiež sú podrobnejšie informácie dostupné v komentári pri každej akcii.


Program a vstupenky

Archívne podujatia