PLAISIRS DE MUSIQUE

Kúpiť vstupenku online

Autor: VIOLA | Dátum: 06.10.2019 19:00


PLAISIRS DE MUSIQUE

Ansámbel starej hudby Plaisirs de Musique tvoria lutnista Jan Čižmář a flautistka Marta Kratochvílová, ktorí umelecky spolupracujú od roku 2008. Súbor koncertoval v Argentíne, Českej republike, Čile, Fínsku, Francúzsku, Chorvátsku, Taliansku, Maďarsku, Nemecku, Holandsku, Poľsku, Rakúsku, Slovensku a Švajčiarsku. Autentická interpretácia starej hudby na replikách historických priečnych fláut a lutien ponúka jedinečné farebné a zvukové kontrasty, ktoré sú prezentované na profesionálnej umeleckej úrovni v pestrej ponuke koncertných programov.


JAN ČIŽMÁŘ je všestranný umelec zaoberajúci sa hrou na historické nástroje. Po ukončení štúdia hry na gitaru a muzikológie v rodnom Brne odišiel do Londýna študovať klasickú gitaru na Royal College of Music. Hre na lutnu sa začal intenzívne venovať v triede Jakoba Lindberga. V štúdiu historických lutnových nástrojov pokračoval v Holandsku na Royal Conservatoire v Haagu (Nigel North, Joachim Held, Mike Fentross, Christina Pluhar) a navštevoval majstrovské kurzy (Hopkinson Smith, Yasonuri Immamura, Evangelina Mascardi). Jan Čižmář vystupuje pravidelne na koncertoch a v operných produkciách v Európe, Ázii a USA so súbormi ako napr. Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Collegium 1704 či Capella Cracoviensis s dirigentmi ako Frans Brϋggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick Nézet-Séguin alebo Christina Pluhar. Podieľal sa na mnohých štúdiových i live nahrávkach (CD, DVD, rozhlas, TV). Jan Čižmář vyučoval hru na lutnu a príbuzné nástroje na Hudobnej akadémii Karola Szymanowského v poľských Katoviciach a na Akadémii starej hudby pri FF MU v Brne. V súčasnosti pôsobí na JAMU v Brne a na Konzervatóriu v Českých Budejoviciach. Pravidelne vyučuje ako hosťujúci pedagóg na ďalších vysokých školách a na kurzoch a masterclass v Európe i zámorí.

MARTA KRATOCHVÍLOVÁ študovala hru na flautu na Konzervatóriu v Pardubiciach a potom na JAMU v Brne. Ďalej sa špecializovala na barokovú a renesančnú priečnu flautu na Conservatoire National de Région de Strasbourg. Vo Francúzsku pôsobila v súboroch Le Parlement de Musique, Bohemia duo a NotaBene. V rámci renesančných workshopov (Ferrara, Mnichov, Stuttgart, Basilej) účinkovala s Consortom renesančných fláut zo Štrasburgu. Pravidelne koncertuje so sólovými i komornými projektmi a zúčastňuje sa prezentácií a masterclass po celej Európe. Súkromne vyučuje hru a dobovú interpretáciu na barokové a renesančné traverso. Je umeleckou vedúcou consortu renesančných priečnych fláut Tourdion.

VSTUPNÉ: 3 €

Vstupenky si môžete zakúpiť on line na webovej stránke
alebo osobne vo VIOLE v čase otváracích hodín kaviarne.
Lístky je možné zakúpiť elektronicky priebežne, najneskôr v deň pred konaním podujatia do 24.00 hod.

V deň konania podujatia je možné zakúpiť vstupenky hodinu pred začiatkom alebo v kaviarni VIOLY, počas otváracích hodín.

Naspäť na výpis