Viac informácií o programe: 

https://www.violapresov.sk/program-a-vstupenky/novy-program-pre-skoly