NOVOVYDANÝ KNIŽNÝ TITUL!Zábavný, ale i poučný príbeh jedného z najväčších vynálezcov všetkých dôb Thomasa Alvu Edisona prerozprávaný pre detského čitateľa

Máte v ruke alebo vo svojej blízkosti mobilný telefón? Trávite práve čas pri svojom počítači? 

Je večer a máte zažaté svetlo? Všetko funguje vďaka elektrickej energii. 

Používame potomkov prístrojov, pri ktorých zrode stál Thomas Alva Edison. 

V knihe sám vynálezca rozpráva o svojom živote, o pokusoch (a to nielen s elektrickým prúdom), ale tiež o usilovnosti, vytrvalosti a nadšení, vďaka ktorým dokázal veľké veci. 

Je to rozprávanie plné humoru a láskavosti.

Rodičia, buďte na chvíľu spolu s deťmi pri zrode Edisonových objavov a inšpirujte sa príbehom veľkého vynálezcu!

Publikáciu je možné zakúpiť v Divadle VIOLA. 

Suma: 10€
Bližšie info: 0910 189 007.


Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.

/Vydala Šušľavá mušľa v  spolupráci s tlačiarňou VIENALA s.r.o./