Pre školy
O ČINNOSTI


Na čo sa VIOLA sústreďuje a čo ponúka?

Divadlo VIOLA venuje sústredenú pozornosť umeleckým a vzdelávacím programom pre školy v oblasti divadla, hudby a literatúry. Ponúka divadelné predstavenia, interaktívne hudobné a divadelné programy, workshopy zážitkového čítania. Zo širšej ponuky pre verejnosť je pre školy vhodný aj čitateľský klub, hudobné workshopy, koncerty, autorské besedy. Ponúkame možnosť obsahovo a tematicky pripraviť metodicko-vzdelávacie podujatia pre pedagógov, pedagogické kolektívy a uskutočniť ich v našich priestoroch. V popredí záujmu je umelecká hodnotnosť, kultivovanosť, interaktivitazážitkovosť.Kde a pre koho?


Podujatia prebiehajú v priestoroch KLUBU, DIVADLA alebo ATELIÉROV a sú určené:
- žiakom a pedagógom materských škôl
- žiakom a pedagógom základných škôl
- žiakom a pedagógom stredných škôl
- žiakom a pedagógom základných umeleckých škôl


Viola ponúka pre školy viacero programov. Všetky sú autorské a z vlastnej produkcie. Vybrať si môžete z repertoáru pre deti, ktorý hrávame i pre verejnosť alebo z programov určených iba pre školské kolektívy. Zároveň ponúkame možnosť odohrať divadelné predstavenie na požiadanie, z repertoárovej časti Pre dospievajúceho a dospelého diváka

Programy je možné objednať telefonicky, mailom alebo osobne. Odporúčame ohlásiť sa v dostatočnom predstihu pred Vami plánovaným termínom.

Dohoda o termínoch a ďalšie informácie o programoch na tomto tel. čísle
t.č. 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)
alebo na info@violapresov.sk

Sme poberateľmi kultúrnych poukazov.

Divadlo spolupracuje s:

- s koordinátormi aktivít súvisiacimi s ochranou detí pred násilím
- so zástupcami vydavateľstva Portál, v ktorého portfóliu je aj pedagogická a umelecká literatúra
- pedagógmi z oblasti alternatívneho vzdelávania
- pedagógmi a žiakmi Súkromnej spojenej školy Autisti PrešovPROGRAMY PRE ŠKOLSKÉ KOLEKTÍVY


AKO CHUTÍ DIVADLO? / DIVADLO NÁM CHUTÍ!

Interaktívny program pre školské kolektívy, na ktorom sú žiaci vtiahnutí do spoločnej hry s hercami, dotvárajú inscenačný tvar, čím poznávajú elementárne znaky javiskovej reči a princípy tvorby divadelného predstavenia. Program je zameraný na vzdelávanie žiakov základných škôl a pestovanie ich umeleckého vkusu. Cieľom je príťažlivou formou viesť žiakov k vnímaniu javiskového tvaru, divadelnej reči a zároveň ich motivovať k vlastnej tvorivej umeleckej činnosti. Motivačným je záverečné vystúpenie v divadle pre rodičov.

Recenzie, reflexie, ohlasy:

ZŠ a MŠ Námestie Kráľovnej pokoja, Prešov:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=zsms.nkp4&set=a.396197102352707

ZŠ a MŠ Námestie Kráľovnej pokoja, Prešov:

"Inscenácia bola veľmi pútavá. Deti boli nadšené a cítili sa veľmi dobre. U rodičov bol ohlas dobrý, predstavenie sa im páčilo."

1. ročník

ZŠ a MŠ Námestie Kráľovnej pokoja, Prešov:

"Inscenácia bola z môjho pohľadu primeraná a vtipná, vhodná pre deti 1. stupňa ZŠ. Deti si vyskúšali, ako to funguje v divadle a nazreli do prípravy predstavenia. Dôležitá bola koncentrácia a sústredenie, a tiež aj počúvanie pokynov hercov. K inscenácii a celému predstaveniu nemám žiadne pripomienky, bolo to milé, detské a zábavné aj pre deti, aj pre rodičov, aj pre nás učiteľov."

1. ročník


BEŤÁRČINY

Interaktívny hudobný program pre školské kolektívy, tematicky zameraný na interkultúrnu výchovu. Žiaci sú vtiahnutí do spoločnej hry, zúčastnia sa umeleckých workshopov a dotvárajú inscenačný tvar. Motivačným je záverečné vystúpenie v divadle pre rodičov, súrodencov, pedagógov.TAJOMSTVÁ SKRYTÉ V KNIHE

Zážitkové čítania pre žiakov základných a stredných škôl. Vytvárajú príležitosť pre vznik, prehĺbenie alebo obnovenie vzťahu detí a mládeže k čítaniu ako k zmysluplnej a individuálne obohacujúcej aktivite a podporujú vnútornú motiváciu detského čitateľa siahnuť po kvalitnej literatúre, Workshopy zážitkového čítania sú uskutočňované vždy pre jeden školský kolektív (triedu), obsahujú súbor tvorivých aktivít čerpajúcich z postupov tvorivej dramatiky a pracujúcich s integráciou ďalších druhov umenia (výtvarné, hudobné, pohybové), ktoré spoločne so samotným čítaním úryvkov predstavia netradičným spôsobom literárny text tak, aby následne motivovali k jeho prečítaniu.

Lektor: Soňa Pariláková


Recenzie:

ZŠ a MŠ Námestie Kráľovnej pokoja, Prešov:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=zsms.nkp4&set=a.404022071570210TVÁRE HUDBY

Interaktívny hudobný program pre žiakov základných a stredných škôl, venovaný pozorovaniu a poznávaniu zákonitostí fungovania hudobných tvarov a inšpirujúci k aktívnemu počúvaniu hudby.

Lektor: Tatiana Pirníková
O HUDBE INAK

Cyklus popularizačných prednášok o hudbe, ktoré ju priblížia prostredníctvom nevšedných a neštandardných tém, duchaplných, vtipných a zároveň poučných úvah, ktoré sú spojené priamo s hudobnou percepciou.

Lektor: Peter KatinaFotogaléria