Pre školy


Milí pedagógovia,

na tomto mieste nájdete všetky informácie, týkajúce sa našich programov pre školy a triedne kolektívy.


Rezervácie termínov

Pozrite si ponuku našich divadelných inscenácií a kontaktujte nás emailom: info@violapresov.sk alebo telefonicky: 0910 189 007.

Veľmi radi Vám odpovieme na akékoľvek otázky a spolu rezervujeme konkrétny termín na Vami zvolené predstavenie.

Čo budeme od Vás potrebovať?


Vekovú kategóriu detí
, aby zvolené predstavenie zodpovedalo ich diváckej skúsenosti a umožnilo 

im plnohodnotný umelecký zážitok.
Záväzný počet detí,
ktoré predstavenie navštívia.
Počet pedagógov
(pedagógovia a pedagogickí asistenti majú vstup voľný).


Zasadací poriadok bude určený na mieste v závislosti od toho, akej vekovej kategórie budú ďalšie prihlásené skupiny detí.


Prosíme, informujte nás, ak predstavenie navštívia zdravotne znevýhodnené deti, aby sme o tom mohli upovedomiť hercov, ktorí sa na iný typ publika potrebujú pripraviť.

Zároveň Vás prosíme, aby ste na predstavenie prišli aspoň v 15 minútovom predstihu a mali tak dostatok času na šatňu či toaletu.
PONUKA ZÁŽITKOVÝCH ČÍTANÍ A WORKSHOPOV:

PONUKA DIVADELNÝCH INSCENÁCIÍ:Spätná väzba

Pokiaľ by ste si so svojimi žiakmi našli po predstavení čas na reflexiu, budeme veľmi vďační za všetky postrehy, námety, obrázky od detí a podobne. Môžete nám ich poslať na info@violapresov.sk

Ďakujeme!
Školy, ktoré sa s nami podelili o svoje dojmy:


ZŠ a MŠ Námestie Kráľovnej pokoja, Prešov (Divadlo nám chutí!):

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=zsms.nkp4&set=a.396197102352707

ZŠ a MŠ Námestie Kráľovnej pokoja, Prešov (Divadlo nám chutí!):

"Inscenácia bola veľmi pútavá. Deti boli nadšené a cítili sa veľmi dobre. U rodičov bol ohlas dobrý, predstavenie sa im páčilo."

1. ročník


ZŠ a MŠ Námestie Kráľovnej pokoja, Prešov (Divadlo nám chutí!):

"Inscenácia bola z môjho pohľadu primeraná a vtipná, vhodná pre deti 1. stupňa ZŠ. Deti si vyskúšali, ako to funguje v divadle a nazreli do prípravy predstavenia. Dôležitá bola koncentrácia a sústredenie, a tiež aj počúvanie pokynov hercov. K inscenácii a celému predstaveniu nemám žiadne pripomienky, bolo to milé, detské a zábavné aj pre deti, aj pre rodičov, aj pre nás učiteľov."

1. ročník