Pre školy


Viola ponúka pre školy viacero programov. Všetky sú autorské a z vlastnej produkcie.

Vybrať si môžete z repertoáru, ktorý hrávame i pre verejnosť

alebo z programov určených iba pre školské kolektívy.


Programy je možné objednať telefonicky, mailom alebo osobne. Odporúčame ohlásiť sa v dostatočnom predstihu pred Vami plánovaným termínom.
Zároveň poskytujeme v prípade potreby doplňujúce informácie.


Dohoda o termínoch na tel. čísle
t.č. 0908 978 913  (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)
alebo na info@violapresov.sk


Sme poberateľmi kultúrnych poukazov.


Repertoár:

Špinuška
Chrobáčikovia
Palička z Libanonu
Kufrík snov
Statočný cínový vojačik
Sherlock Holmes na stope...
Prečo sú hviezdy na nebi?
Aladin

Matylda a RobotProgramy iba pre školské kolektívy: 

Ako chutí divadlo
Beťárčiny a iné príhody
Tváre hudby
Tajomstvá skryté v knihe - zážitkové čítania pre 1.-2. ročník ZŠ / 3.-4. ročník ZŠ / 5.-6. ročník ZŠ / 7.-8. ročník ZŠ


VIOLA centrum pre umenie venuje sústredenú pozornosť umeleckým a vzdelávacím programom pre školy v oblasti divadla, hudby, literatúry. Prebiehajú v priestoroch klubu, divadla alebo ateliérov. Sú určené:
- žiakom a pedagógom materských škôl
- žiakom a pedagógom základných škôl
- žiakom a pedagógom stredných škôl
- žiakom a pedagógom základných umeleckých škôl

Ponúkame divadelné predstavenia, interaktívne hudobné a divadelné programy, workshopy zážitkového čítania. So širšej ponuky pre verejnosť je pre školy vhodný aj čitateľský klub, hudobné workshopy, koncerty, autorské besedy. Ponúkame možnosť obsahovo a tematicky pripraviť metodicko-vzdelávacie podujatia pre pedagógov, pedagogické kolektívy a uskutočniť ich v našich priestoroch. V popredí záujmu je umelecká hodnotnosť, kultivovanosť, interaktivita a zážitkovosť.

Centrum spolupracuje s:
- s koordinátormi aktivít súvisiacimi s ochranou detí pred násilím
- so zástupcami vydavateľstva Portál, v ktorého portfóliu je aj pedagogická literatúra
- pedagógmi z oblasti alternatívneho vzdelávania