O Viole

Divadlo VIOLA je súkromná profesionálna inštitúcia, ktorá sa venuje divadlu, hudbe, literatúre, regionálnej kultúre. Pripravuje vlastné divadelné inscenácie. Uskutočňuje literárne večery, realizuje umelecké programy, organizuje koncerty. Buduje stály herecký súbor. Spolupracuje s profesionálnymi režisérmi a scénografmi. Uskutočňuje rezidencie umelcov. Pripravuje umelecké a vzdelávacie programy pre školy. Venuje pozornosť neformálnemu vzdelávaniu a realizuje výskum v oblasti umeleckej kultúry.

Sídli v stálych priestoroch v Prešove na Tkáčskej ulici 2.


Právnymi subjektmi zabezpečujúcimi činnosť sú:
Divadlo VIOLA s.r.o
Šušľavá mušľa o.z.Priestorové vybavenie:

Divadlo – Klub – Ateliéry.

Priestory Divadla VIOLA získali nomináciu na cenu za architektúru CE - ZA - AR 2019. Autor projektu: Architekti zero zero.
Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. arch. Juraj Červený.

Autor loga: doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.