O Viole

Viola je hudobný nástroj.
Viola je kvetina.
Viola je pôvabné ženské meno.


A v Prešove je VIOLA aj miestom pre umenie.

VIOLA centrum pre umenie je neštátna inštitúcia. Na realizáciu svojej činnosti využíva priestory divadla, umeleckého klubu, ateliérov a administratívne priestory. Pripravuje vlastné umelecké programy, predovšetkým z oblasti hudobného, divadelného, literárneho a výtvarného umenia. Venuje sústredenú pozornosť vzdelávacím projektom v umeleckej oblasti, určeným primárne školám a širšej verejnosti. Činnosť centra je výlučne apolitická a nie je podporovaná finančne alebo iným spôsobom miestnou samosprávou. V popredí záujmu stojí budovanie vlastného divadelného súboru aj s perspektívou komorného hudobného telesa. Vo svojom dramaturgickom smerovaní sa centrum zameriava na detské publikum (umelecké a vzdelávacie programy), náročnejšieho diváka (koncerty vážnej hudby, výstavy výtvarných prác, literárne večery) a komunity (diskusie, popularizačné a umelecké programy).

Právnymi subjektmi zabezpečujúcimi činnosť sú:


VIOLA centrum pre umenie s.r.o
Šušľavá mušľa o.z.


Priestor divadla slúži zároveň ako koncertná sála. Súčasťou umeleckého klubu je výstavný priestor, kaviareň a kníhkupectvo pražského vydavateľstva Portál.
Priestory centra pre umenie VIOLA získali nomináciu na cenu za architektúru CE - ZA - AR 2019. Autor projektu: Architekti zero zero.
Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. arch. Juraj Červený. Spolupráca: Ing. arch. Dominika Hricová, Bc. Ondrej Jurčo, Ing. Martin Ratkoš, doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD. (grafický dizajn).

Bližšie info: https://www.archinfo.sk/diela/obcianska-stavba/viola-centrum-pre-umenie-presov.html