Mucha Quartet a Lucia Duchoňová

Autor: VIOLA | Dátum: 07.05.2022 18:00


Mucha Quartet a Lucia Duchoňová / Projekt Cesty k hudbe 2022


Pozývame všetkých priaznivcov hudobného umenia na koncert z tvorby dvoch jubilantov: Mikuláša Moyzesa (1872 – 1944) a Ilju Zeljenku (1932 – 2007).


Prešovskému publiku je meno Mikuláša Moyzesa zaiste známe. Nesie ho vo svojom pomenovaní základná umelecká škola sídliaca na Baštovej ulici. Tento hudobný skladateľ, rodák zo Zvolenskej Slatiny, prežil v tomto meste 36 rokov, teda takmer celú druhú polovicu svojho života. Počas tohto času rozprúdil v provinčnom mestečku kultivovaný hudobný život, prispel do rozvoja Štátneho učiteľského ústavu, zveľadil Mestskú hudobnú školu, podieľal sa spolu s manželkou Máriou na koncertnom dianí v meste. Pre potreby hudobnej výuky skoncipoval didaktické príručky a zbierky skladieb. Viedol k hudbe aj svojho syna Alexandra, ktorý sa po štúdiu kompozície v Prahe usadil v Bratislave, kde sa stal spolu s Eugenom Suchoňom a Jánom Cikkerom hlavným aktérom hudobného diania, v dejinách hudby nazývaného hudobnou modernou.

Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa (1872 – 1944) zreteľne nadväzuje na dobové európske kompozičné prúdy, čo je potrebné oceniť aj z dôvodu, že autor skladby písal v provinčnom prostredí, vzdialenom od hlavných centier progresívneho dobového diania. Súčasnému poslucháčovi je takmer neznáma, aj napriek tomu, že vykazuje známky originality a fantazijnosti.

Bude preto nevšednou poslucháčskou príležitosťou vypočuť si v podaní vynikajúceho Mucha kvarteta interpretáciu Moyzesovho 2. sláčikového kvarteta.

O dve generácie mladším skladateľom bol Ilja Zeljenka (1932 – 2007).

Patril k predstaviteľom hudobnej avantgardy. Narodil sa a pôsobil v Bratislave. Prešiel pozoruhodným vývojom – od hľadania originálnych kompozičných prístupov, cez selekciu až k syntéze vlastných tvorivých úsilí. Je autorom početného radu diel, z ktorých mnohé tvoria trvalé hodnoty slovenskej hudby.

Skladbu Musica slovaca skomponoval v roku 1975 pre husle a sláčikový orchester na ľudové piesne z Čičmian. Postupne urobil viaceré verzie pre rôzne nástrojové obsadenia.

Sláčikové kvarteto č. 6 napísal na pamiatku svojej priateľky, v exile žijúcej poetky a dramatičky Renáty Pandulovej.


Program koncertu:

Mikuláš Moyzes (1872 – 1944): Sláčikové kvarteto č. 2 a mol

Ilja Zeljenka (1932 – 2007): Musica slovaca

Ilja Zeljenka (1932– 2007): Sláčikové kvarteto č. 6 "Zariekania" s altom


Interpreti:

Mucha Quartet a Lucia Duchoňová / spev


Projekt vznikol s podporou verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a s finančným príspevkom Hudobného fondu.


Divadlo VIOLA
VSTUP VOĽNÝ

Miesta si môžete rezervovať emailom na adrese info@violapresov.sk, alebo telefonicky na čísle 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.).

Naše priestory sú neustále vetrané vďaka vzduchotechnike.

Naspäť na výpis