Divadlo pre deti - východiská, podoby a perspektívy 26.11.

Autor: Divadlo VIOLA | Dátum: 26.11.2022 09:00


1. blok / 26.11.2022

Srdečne Vás pozývame na 4. ročník konferencie venovanej téme Divadlo ako zrkadlo, ktorá je z hľadiska výchovy mladého diváka a budúcnosti divadla i jeho postavenia v súčasnej, médiami ovládanej spoločnosti, nadmieru aktuálna, dôležitá a primárna, so širokou perspektívou rozvíjania a prehlbovania. Ideovým východiskom je hľadanie prepojení medzi umeleckým svetom a aktuálnym mentálnym nastavením a pocitovou skúsenosťou detí a mladých ľudí.

V popredí záujmu je prepojenie na problémové témy rezonujúce v školskom prostredí: psychická labilita detí, strata radosti zo vzdelávania a neprítomnosť zážitku z kolektívnej tvorby, problematická inklúzia, elitárstvo škôl pre talentované deti, vzrastajúca delikvencia mládeže. Pozornosť bude sústredená na možnosti lektorskej činnosti v divadlách, keďže ide často o nadviazanie prvej komunikácie s divákom.

Program:

9.00 – 12.00 / divadlo

Rómeo a Júlia (Divadelná klasika) v grafickom románe

Workshop lektoriek EDUdrama

Viac info a prihlasovanie: 0910 189 007

14.00 – 17.00 / klub

1. blok / Lektorská činnosť v divadlách a jej vzťah k problémovým témam detského diváka v súčasnosti

Referujúci:

14.00 Tatiana Pirníková / Divadlo VIOLA

14.10 Andrea Buršová / pedagogička JAMU v Brne, herečka

14.40 Barbora Jurinová / Drama centrum EDUdrama v spolupráci s Divadelným ústavom

15.00Veronika Kořínková / Združenie tvorivej dramatiky

15.20Lucia Mihálová / dramaturgička, DJP Trnava

15.50 Miron Pukan / teatrológ

16.20 Martina Kormošová / Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - koordinátorka ochrany detí pred násilím

Divadlo VIOLA

Vstup voľný

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.Úplný harmonogram so sprievodnými podujatiami:

Naspäť na výpis