Béla Hamvas - Unicornus

Autor: VIOLA | Dátum: 08.04.2022 18:00


Béla Hamvas
– spisovateľ, filozof, no najmä esejista, mysliteľ vášnivo pozorujúci život. Zastával názor, že najdôležitejšou činnosťou človeka je bádanie, pričom za formu bádania považoval aj umenie. Jeden z tých, ktorých dielo bolo docenené až po smrti. A je zrejmé prečo asi, ak povieme, že väčšinou života prežil v socialistickom Maďarsku a bol v podstate vyhnancom vo vlastnej krajine. Zároveň jeden z nemnohých, ktorého dielo je vo vzácnej zhode s tým, čo žil. Rozprávať sa o živote i diele Bélu Hamvasa budeme s profesorom Ondrejom Mészárosom, ukážky z knihy UNICORNUS a iné eseje prečíta Peter Vilhan a hudobne večer dotvorí Peter Tóth.

A viete, že Béla Hamvas sa narodil v Prešove?

Príďte do VIOLY na literárny večer, ktorý mu bude venovaný 8. apríla.


Účinkujú:  

hosť: prof. Ondrej Mészáros

umelecký prednes: Peter Vilhan

hudba: Peter Tóth

moderuje: Soňa Pariláková


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenie, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.


Divadlo VIOLA / divadlo
VSTUP VOĽNÝ

Miesta si môžete rezervovať emailom na adrese info@violapresov.sk, alebo telefonicky na čísle 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.). Sedenie bude upravené podľa aktuálnych opatrení.
Naše priestory sú neustále vetrané vďaka vzduchotechnike.
**
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú podmienky pre vstup na podujatie vychádzať z predpisov aktuálne platných pre deň, v ktorý sa podujatie uskutoční.

Naspäť na výpis