Alia Amnis / 10.3.

Kúpiť vstupenku online

Autor: Šušľavá mušľa |

Srdečne Vás pozývame na ďalšiu sériu koncertov súčasnej hudby pod názvom Koncerty s premiérami 2. Prvý koncert bude výnimočný tým, že budú znieť výlučne skladby ženských autoriek - v podaní ženských interpretiek. Príďte sa s nami naladiť na jarnú sviežosť a vitalitu v sprievode zobcových fláut a perkusívnych nástrojov.

O súbore:

Alia Amnis je meno nového ansámblu, ktorý pôsobí v Košiciach. Vznikol v čase lockdownu, v období, kedy umelci nemali možnosť zdieľať s publikom svoje vyjadrenia a odovzdávania umeleckého odkazu. Tvoria ho štyri ženy:

Iveta Vajó /spev – mezzosoprán/,

Frederika Pöhmová /akordeón a klávesové nástroje/,

Jana Santovjáková /zobcové flauty/,

Lenka Novosedlíková /vibrafón, perkusie a live electronic/.

Za poetikou názvu súboru sa ukrýva zámer označiť osobitosť jeho umeleckého smerovania. Kým slovo Amnis je odkazom na stratený potok, ktorého tok zanikol v hlbinách zeme, latinský výraz Alia, znamenajúci odlišnosť, odkazuje na hudobnú svojbytnosť členiek súboru. Spojenie týchto dvoch samostatných významov môže vytvárať v konečnom dôsledku symbiózu, ideu, ku ktorej chcú členky novovzniknutého zoskupenia svojou hudobnou tvorbou inklinovať. Ťažisko umeleckého repertoáru stavajú na hudbe 20. a 21. storočia. V ich interpretácii sú využívané rôzne zvukové možnosti hudobných nástrojov, spevu, recitácie, čo v prepojení s elektronikou vytvára originálne, emocionálne vypäté, miestami až exaltované plochy. Vo východoslovenskom regióne je tento typ ansámblu osobitý svojím zameraním i kombináciou ľudského hlasu s netradičným nástrojovým obsadením. Zároveň je pozoruhodným príklon ku konceptu koncert – ako interpretácia tzv. otvorených partitúr.

Divadlo VIOLA

Vstup 3€

Naspäť na výpis