Umelec a sloboda

Autor: VIOLA | Dátum: 29.05.2021 10:00


Čo znamená umelecká sloboda a kde sú jej možné obmedzenia či hranice?

Ako súvisí sloboda umelca a sloboda spoločnosti?

Ako sú utvárané kritériá pre vnímanie a odhaľovanie umeleckej hodnoty?

Akú zodpovednosť – voči jednotlivcovi i voči spoločnosti – má so sebou sloboda tvorby niesť?

Čo napovedajú jedinečné podoby zápasu o umeleckú slobodu v rôznych druhoch umenia, individuálnych i kolektívnych tvorivých počinoch?

               
                            Pozývame širokú verejnosť na rozhovory a úvahy o téme
                                                    Umelec a sloboda / 2. ročník

29. máj (sobota)                                         

10.00 – 14.30                                                                                

                            odborná konferencia a diskusia                                             

Jana Kubánková / CZ                                                         

huslistka, slobodná umelkyňa, lektorka, publicistka             

Jana Šteflíčková / CZ

herečka, pesničkárka, občianska aktivistka

Hana Rodová

rozhlasová dramaturgička a režisérka, divadelná recenzentka                      

Milan Špak

výtvarník, pedagóg, autor filozofických a umenovedných titulov

Ivana Mer

speváčka, skladateľka, autorka scénickej hudby


Múzy sa v uplynulom roku na mnohých miestach sveta nedobrovoľne odmlčali. 

Na pozadí tohto ticha ožila i existenciálna otázka úlohy umenia v spoločnosti. 

Chceli by sme Vás pozvať k sústredenému a filozoficky i ľudsky hĺbavému zdieľaniu skúseností i vízií pre budúcnosť, 

vytvoriť miesto i priestor pre hľadanie odpovedí. 


Projekt Umelec a sloboda vznikol z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a s finančným príspevkom Hudobného fondu.
VIOLA centrum pre umenie / divadlo
VSTUP VOĽNÝ

Miesta je možné rezervovať, kontaktujte nás: info@violapresov.sk, 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)

Sedenie bude upravené podľa aktuálnych opatrení.

Naše priestory sú neustále vetrané vďaka vzduchotechnike a pred každým podujatím ich pre Vás zároveň ošetríme dezinfekčnou UV-C lampou.

***
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú podmienky pre vstup na podujatie vychádzať z predpisov aktuálne platných pre deň, v ktorý sa podujatie uskutoční.

Naspäť na výpis