Peter Katina / A Leap Into The Dark

Autor: VIOLA | Dátum: 08.06.2021 18:00


A Leap Into The Dark: Israeli Contemporary Music For Accordion /
koncert izraelskej súčasnej hudby

Koncert A Leap Into The Dark s podtitulom Recitál svetových premiér II je výsledkom niekoľkoročnej spolupráce akordeonistu Petra Katinu s viacerými vynikajúcimi izraelskými skladateľmi na vzniku nových diel pre tento nástroj. Program koncertu ponúka pestrú škálu skladieb pre sólový akordeón i akordeón s elektronikou a prezentuje nové technické, výrazové a farebné možnosti akordeónu so zdôraznením osobitej zvukovosti nástroja. Zároveň prináša originálne kompozičné prístupy, objavné, avantgardné nástrojové prvky a intenzívny vhľad do špecifík interpretácie súčasnej hudby na akordeóne. Peter Katina počas koncertu odprezentuje autentický komentár k jednotlivým skladbám, ich charakteristike a okolnostiam ich vzniku.

Srdečne vás pozývame!

Koncert sa uskutočňuje s pomocou Fondu na podporu umenia a Hudobného fondu.


Program:

Talia Amar-Krim: Ouroboros

Oleg Bogod: Zoom In / Zoom Out

Hana Ajiashvili: When the Time is Stilness

Shai Cohen: Ancient Scripts II

Ruben Seroussi: Todo Pasa Y Todo Queda

Netta Aloni: Breathless (3 scenes for accordion solo)

Shai Cohen: A Leap Into The Dark


VIOLA centrum pre umenie / divadlo
VSTUP VOĽNÝ

Miesta je možné rezervovať, kontaktujte nás: info@violapresov.sk, 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)

Sedenie bude upravené podľa aktuálnych opatrení.

Naše priestory sú neustále vetrané vďaka vzduchotechnike a pred každým podujatím ich pre Vás zároveň ošetríme dezinfekčnou UV-C lampou.

***
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú podmienky pre vstup na podujatie vychádzať z predpisov aktuálne platných pre deň, v ktorý sa podujatie uskutoční.

Naspäť na výpis