V sieti kódov / Premiéra

Kúpiť vstupenku online

Autor: VIOLA | Dátum: 23.06.2021 19:00


V sieti kódov

umelecká kompozícia (nielen) o autizme


Život každého z nás sa uberá cestou prepájania, sieťovania individuálnych kódov i spoločenských noriem, zvyklostí a návykov. Dávajú priestor pre náš osobný výber a rozhodovanie a zároveň určujú hranice, kam až naša sloboda môže siahať. Dokedy sme v spoločenskom prežívaní ešte „in“a kedy sme už „aut“? Kto určuje mieru nášho vnútorného pociťovania a hranice správania? A čo ak sa neslobodnou stane samotná spoločnosť, v ktorej sa ocitáme?

Nová intermediálna kompozícia s názvom V sieti kódov (pre hercov, hlasy, elektronickú hudbu, video projekciu a priestorové zvukové prostredie) chce v náznakoch priblížiť vnútorné vnímanie a videnie ľudí prežívajúcich autenticky svoju inakosť a zároveň poodkryť pocitový svet tých, ktorí sa ocitli v ich blízkosti.

Budeme radi, ak divák pocitovo okúsi, že svet inakosti vyrastá zo spoločného človečenského základu bytia nás všetkých, len sa miesto prirodzeného zrenia v istej fáze zasekne či zacyklí. Nakoľko sme vnímaví k našim inakostiam a čomu nás učia? Vieme ich prijať nielen ako problém, ale i ako výzvy pre prehĺbenie pochopenia, vzájomnosti a ľudskosti?

Pri tvorbe scenára boli využité citáty z rozhovorov so žiakmi súkromnej školy Autisti Prešov a krátke citáty a parafrázy z kníh:

Daniel Tammet: Narodený v modrú stredu. Bratislava: Absynt, 2020

Donna Wiliams: Nikdo nikde. Praha: Portál, 2009

Jozef Bednár: Nezlomní. 18 otvorených rozhovorov o autizme. Bratislava: N press, 2020


Réžia: Jozef Jenčo

Hudba: Peter Machajdík

Účinkujú: herci divadla VIOLA a hostia


Podujatie je súčasťou projektu Ten, kto prežije

Projekt vznikol s podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a s finančným príspevkom Hudobného fondu.

VIOLA centrum pre umenie / divadlo
VSTUPNÉ: 2 €

Vstupenky je možné kúpiť cez internetový predaj na našej webovej stránke

Lístky je možné zakúpiť elektronicky priebežne, najneskôr v deň pred konaním podujatia do 24.00 hod. V deň konania podujatia je možné zakúpiť vstupenky pol hodinu pred začiatkom. V prípade, že si neviete zakúpiť vstupenku on line, kontaktujte nás: info@violapresov.sk, 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)

Sedenie pravdepodobne nebude zodpovedať číslam na vstupenke, keďže bude upravené podľa aktuálnych opatrení.

Naše priestory sú neustále vetrané vďaka vzduchotechnike a pred každým podujatím ich pre Vás zároveň ošetríme dezinfekčnou UV-C lampou.

***
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú podmienky pre vstup na podujatie vychádzať z predpisov aktuálne platných pre deň, v ktorý sa podujatie uskutoční.

Naspäť na výpis