Životná púť Ivana Nestora Šafranka

Autor: VIOLA | Dátum: 08.09.2021 19:00

Naše pravidelné spomienkové večery na umelcov, ktorí pochádzali z Prešova alebo v ňom pôsobili, nazvané Stretnutia na 49. rovnobežke vstupujú do svojho 4. ročníka. Prvý večer, ktorého podtitul znie Životná púť priekopníka slovenského abstrakcionizmu, bude venovaný spomienkam na akademického maliara a profesora IVANA NESTORA ŠAFRANKA. Vzácnym hosťom večera bude známa prešovská kunsthistorička a galeristka Marta Hrebíčková. Večerom budú sprevádzať už tradične Soňa Pariláková a Andrea Sivaničová. O hudobný program, pozostávajúci z hudby, ktorú mal majstro Šafranko rád, sa postará umelecké zoskupenie Il Duetto v zložení: Zuzana Oráčová (husle), Andy Belej (spev, klavír).

Vlastnou cestou...Ivan Nestor Šafranko (1931 - 2020) patrí k určite k najzaujímavejším a najvýraznejším osobnostiam nielen východoslovenského umenia 2. polovice 20. storočia.Narodil sa v Turej Paseke na Podkarpatskej Rusi do umelecky podnetného rodinného prostredia. Jeho otec bol učiteľom a riaditeľom na viacerých školách regiónu, hrával v užhorodskej filharmónii, maľoval a rodinným priateľom bol známy maliar Jozef Bokšay...A Ivan sa narodil v kraji, kde sa stretávali a prekrývali zvyky, jazyky, konfesie, východný spiritualizmus so západným racionalizmom...Po maturite študoval na bratislavskej VŠVU a pražskej AVU. Po absolutóriu sa vrátil na východné Slovensko, najprv do Košíc a v roku 1963 presídlil do Prešova, kde pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy PdF UPJŠ do roku 2003 ako profesor pre odbor maľby a vychoval množstvo výtvarných pedagógov.Na svojej viac ako 60-ročnej umeleckej ceste hľadal, nachádzal a uplatňoval odvážne, invenčné riešenia, a to vo viacerých výtvarných oblastiach – maľbe, grafike, sochárstve, objekte, keramike, tapisérii, tvorbe smaltov....Nikdy sa nebál byť samým sebou, kráčať mimo prúdu a maľovať svoje vlastné vízie sveta človeka... A to robí z jeho diela nesmierne živý organizmus a aktuálnu výpoveď doby, ktoré majú stále schopnosť sprostredkovávať jedinečný zážitok z mystéria slobodnej tvorby.

Marta Hrebíčková


Divadlo VIOLA
VSTUP VOĽNÝ

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Miesta je možné rezervovať, kontaktujte nás: info@violapresov.sk, 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)

Sedenie bude upravené podľa aktuálnych opatrení.

Naše priestory sú neustále vetrané vďaka vzduchotechnike.

***

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú podmienky pre vstup na podujatie vychádzať z predpisov aktuálne platných pre deň, v ktorý sa podujatie uskutoční.

Naspäť na výpis