Sacrum a umenie / II. prednáškový blok

Autor: VIOLA | Dátum: 22.05.2022 14:00


Pozývame umelcov, mysliteľov, zástupcov duchovných stavov a tiež všetkých ctiteľov umenia ako i širokú verejnosť, ktorá sa cíti oslovená témou, na druhý z dvoch prednáškových blokov konferencie v rámci 4. ročníka projektu UMELEC A SLOBODA, tentoraz s podtitulom Sacrum a umenie.


14.00 – 17.00 Prednáškový blok 2 a kolokvium

14.00 – 14.30 Soňa Pariláková: Sme prepojení viac ako tušíme. Sociálne a spirituálne súvislosti zodpovednosti za umeleckú tvorbu.

Umelecká tvorba má v súčasnosti všeobecne prijímané atribúty originality, slobody, individuálnej výpovede, jedinečnosti a zároveň má spoločensky akceptovaný status kultivujúcej a kultúru rozvíjajúcej aktivity. Už menej sa do popredia reflexií umenia dostáva otázka zodpovednosti umelca za jeho pôsobenie, uvedomenie si reálneho dosahu a vplyvu, ktorý umelecké dielo má vo vzťahu k jednotlivcovi – prijímateľovi a zároveň voči premene a vývoju ľudského spoločenstva. Niektoré súvislosti a dôvody, z ktorých nemalá zodpovednosť umelca vyplýva, budú témou reflexie.

14.30 – 15.15 Lukáš Borzík: Skladateľ a Sacrum.Hudba ako akt Milosrdenstva.

V každej dobe, každá generácia a za každých okolností potrebuje vieru a poctivé umenie. Zápas o zmysel bytia je zápasom, v ktorom osobná viera každého človeka na zemi je sama osebe umeleckým dielom. Všetci túžime po kráse a dobre, z ktorých vyviera prirodzený prameň viery v hlboký zmysel života naplneného láskou, ktorá vie byť nekonečne tvorivou. Tvorenie je samo osebe aktom lásky, ktoré doslova oživuje. Človek je stvorený tak, aby tvoril. Všetci si zaslúžime ocenenie, vždy, keď tvoríme čokoľvek užitočné a zmysluplné, čo nám pomáha uveriť, že umením je každý náš nádych a výdych, v ktorom sme si vedomí prostej pravdy, že všetko okolo nás je zázrak. Nič nie je len tak a nič nie je samozrejmé. Umenie i viera mi to pripomínajú každý deň. A ja nevyhnutne potrebujem žiť v tomto nastavení, pretože aj keď stvorenstvo je krásne samo sebou, človek musí vedome za dobrom a krásou kráčať. V opačnom prípade kráča k sebadeštrukcii, aj keď by zdanlivo ostal stáť len kdesi uprostred. Príkladov z minulosti i súčasnosti máme dosť. Takže áno. Vieru a umenie potrebujeme. Je to potrava pre dušu, bez ktorej by zahynula. (Úryvok z rozhovoru so Zuzanou Vachovou – Človek musí vedome za dobrom a krásou kráčať.)

15.15 – 15.45 Juraj Vajó: Tvorca, identita a sacrum

Tvorba, identita a sacrum, spojité nádoby. Neuroticita ako zdroj tvorivosti.

Identita v kozmopolitnom prostredí. Sacrum, magické a orfické. Koncept "osobného boha" a B-h.

15.45 – 16.15 Jana Migašová: Maliar, ktorý prerážal povrch: Prokip Kolisnyk (1957 – 2021)

„Zelenú farbu darujte nepriateľovi“, povedal Prokip na plenéri. Bola to jedna z mnohých lekcií, v ktorej nás učil o farbe a maľbe rozmýšľať, „dopracovať sa“ k nej, nebrať ju ako samozrejmé médium. Prokip Kolisnyk (1957 – 2021) bol bytostným maliarom. So svojím médiom vždy živo komunikoval, hľadal jeho nové možnosti, aby vyjadril čo najviac vrstiev svojho uvažovania a cítenia. Jeho obrazy sú (a budú) portálom k obsahovej hĺbke, rozprávajú príbehy o ľudskosti a častokrát odkazujú k maliarovým koreňom – k jeho etnicite a religiozite. S Prokipom Kolisnykom odišla významná autorská a pedagogická osobnosť slovenského kultúrneho života. Svojim študentom odovzdával absolútny apel na premýšľanie a ukazoval iný pohľad na maľbu – zvnútra maľby. Konferenčný príspevok, ktorý tu ohlasujeme, nechce byť pokračovaním nekrológov. Chceme odkryť dôležitosť Kolisnykovho umeleckého odkazu v dvoch rovinách: v rovine interakcie maliarskeho média a textovej hĺbky, ako aj v rovine dialógu dvoch krajín, ktoré v sebe autor starostlivo niesol. Autorka príspevku je jednou z mnohých Kolisnykových študentiek a študentov, ktorí mali šťastie a cítia vďaku za to, že s maliarom mohli pracovať, zhovárať sa a smiať.


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.


Divadlo VIOLA, Prešov, Tkáčska 2

VSTUP VOĽNÝ

Rezervácia miesta na:

info@violapresov.sk, 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)


Naspäť na výpis