Peter Katina: Mediterranean Music / accordion & electronics

Autor: VIOLA | Dátum: 07.12.2022 18:00


Program:

Carlos D. Perales : Buffo *
Luca Richelli : Once Upon a Time Now **
Stefano Gervasoni : Album di figurine doppie **
Carlos D. Perales : Entrada/Pavana **
João Pedro Oliveira : Simetrias **
Dimitris Maronidis : Nexus I. *

* world premiere
** Slovak premiere

Koncertný projekt Mediterranean Music akordeonistu Petra Katinu predstavuje slovenskému poslucháčovi nové diela skladateľov z krajín oblasti Stredozemného mora pre akordeón a elektroniku. Skladby talianskych, španielskych, portugalských či gréckych autorov prezentujú aktuálne trendy a nové kompozičné prístupy i osobité technické a výrazové prostriedky v pozoruhodnej symbióze akustického zvuku akordeónu a elektroniky, pričom všetky zaznejú na Slovensku po prvýkrát a viaceré z nich v svetovej premiére. Tieto fascinujúce diela v sebe spájajú avantgardné technologické prístupy brilantne prepracovaných elektronických zvukových polí s osobitou, často lyrickou zvukovosťou akordeónu, ktorý znie v rôznych expresívnych polohách, od krehkej poetiky k dravej, industriálnej dynamike. Peter Katina bude jednotlivé diela sprevádzať krátkym komentárom, objasní pozadie ich vzniku a predstaví ich základnú kompozičnú charakteristiku.

Z verených zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.


Srdečne vás pozývame!

The concert project Mediterranean Music of accordionist Peter Katina presents to the Slovak audience new works for accordion and electronics written by composers from the countries of the Mediterranean region. The compositions by Italian, Spanish, Portuguese and Greek composers show actual trends and new compositional approaches as well as special technical and expressive means in a remarkable symbiosis of the accordion acoustic sound and electronics, while all of them will be performed in Slovakia for the first time and several of them in the world premiere. These fascinating works combine avantgarde technological approaches of brilliantly structured electronic sound fields with the distinctive, often lyrical sonority of accordion that sounds in various expressive positions, from fragile poetics to harsh, industrial dynamism. Peter Katina will guide the listeners with a short commentary of individual works, he will also explain their background as well as their main compositional characteristics.

The event is supported by the Slovak Arts Council.


We cordially invite you!

Divadlo VIOLA

VSTUP VOĽNÝ

Naspäť na výpis