Východiská, podoby, perspektívy / Divadlo pre deti / 3. ročník

Autor: VIOLA | Dátum: 30.08.2021 13:00

Milí priatelia,

srdečne Vás pozývame na tretí ročník konferencie venovanej divadlu pre deti. Jej súčasťou budú divadelné workshopy pre hercov, pedagógov a študentov, prednáškové vstupy a predpremiéra inscenácie Pán Králik a kľúč priateľstva. Pozornosť budeme venovať téme – liečivé účinky divadla. Konferencia sa bude zaoberať úvahami o liečebných metódach a postupoch v divadle, ako aj práci s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením a umeleckej výchove. Účastníkmi budú zaujímaví a inšpiratívni lektori z oblasti divadla a špeciálnej a liečebnej pedagogiky.

Predstavujeme Vám program:

Konferenčná časť

30. 08. 2021 (pondelok) / DIVADLO

13.00 – 13.30 Soňa Pariláková / Úvodné slovo

13.30 – 14.00 Magdaléna Komárová / Môj hrdina na Ceste hrdinu

14.00 – 14.30 Eva Ogurčáková / Cesta Divadla z Pasáže k detskému divákovi

14.30 – 15.00 Mária Bačová a Jana Bartošová / Prienik - koncept predstavenia Lily a Momo 


31. 08. 2021 (utorok) / DIVADLO

09.00 – 09.15 Táňa Pirníková / Úvodné slovo

09.15 – 10.00 Lucia Kralovičová / Ak nie v živote, tak v divadle je možné všetko! Moja skúsenosť s liečivými účinkami divadla

10.00 – 10.30 Peter Kalmár / Sociálne divadlo Hopi hope

10.30 - 11.00 Petra Harčaríková / Príspevok riaditeľky SZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti

11.30 - 12.00 Iveta Škripková / Príspevok riaditeľky Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici

12.00 - 12.30 Viktória Janeková / Urobme to trochu inak

12.30 - 13.00 Filip Teller / Príspevok o práci zdravotného klauna a projekte Stand up Therapy

Workshopy

30. 08. 2021 (pondelok) / KLUB

15.30 – 18.00 

Cesta hrdinu – Volanie

Lektor: Magdaléna Komárová

Pozvanie lektorky: Každá hrdinská výprava začína volaním do neznáma. Je na každom budúcom hrdinovi, či volanie vypočuje alebo ignoruje. Započuť volanie a prijať výzvu je prvou podmienkou zrodenia hrdinu. Pozývam vás postaviť sa na štartovnú čiaru, odkiaľ je možné vyraziť do neznáma a vydať sa na cestu za túžbami hlboko ukrytými v každom z nás. Tam kde končí bezpečie a tam, kde začína neznámo, tam začína dobrodružstvo.
Workshop je malým nazretím do zážitkovej metódy "Cesta Hrdinu" s prvkami drámy, rituálu, práce s mytológiou, výtvarnými technikami a pohybovou expresivitou. 

Workshop je určený pre študentov, hercov, režisérov a pedagógov. 


o lektorke

Mgr. Art. Magdaléna Komárová

V roku 2000 ukončila štúdium činoherného herectva na VŠMU, absolvovala stáž na Universidad de Santiago na Kube a neskôr sa venovala dramatoterapii a využitiu expresívnych prístupov v terapii, či samotného divadla pri práci so zraniteľnými skupinami. Viedla bezdomovecké divadlo Ježek a čížek v Prahe (neskôr DivaDno). Pracovala s ľuďmi s mentálnym hendikepom a s väzňami vo výkone trestu na španielskom ostrove Lanzarote. Viedla vzdelávacie projekty programu Erasmus+, lektorovala medzinárodné akcie neformálneho vzdelávania a patrí k medzinárodnému združeniu Dobrodružný život (AdventureLife), kde je vo výcviku metódy Cesta hrdinu.31. 08. 2021 (utorok) / KLUB

14.30 - 16.30 

To je moja stolička. Nie.... to je moja stolička!

Lektor: Lucia Kralovičová

Na vlastnej koži môžete okúsiť kúsok z procesu, ako tvoríme s ľuďmi s intelektuálnym znevýhodnením. Aké dramatické aktivity sú vhodné? Čo naopak nefunguje a prečo? S akým produktom vyjsť na javisko pred divákov či na verejnosť a kedy radšej nie? Dramatické verzus dramatoterapeutické pôsobenie. Čo sa stane, ak dáme priestor inakosti, ktorú inak, ale nijak nepodčiarkujeme.

Workshop je určený pre hercov, režisérov a pedagógov špeciálnych škôl.


o lektorke

Mgr. art.Lucia Kralovičová

Mgr. art. Lucia Kralovičová vyštudovala odbor bábkoherectvo na činohernej a bábkarskej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave a liečebnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Päť rokov účinkovala ako moderátorka detskej relácie Gombička v Slovenskej televízii, podieľala sa na projekte Detského fondu SR MIXklub – nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež, pôsobila aj ako učiteľka literárno-dramatického odboru na ZUŠ. Pracovala v Centre smútkovej terapie a poradenstva Plamienok, n. o., kde sprevádzala smútiace deti, dospelých a rodiny po strate blízkej osoby. Od januára 2020 je koordinátorkou dobrovoľníkov v DS Vŕba a terapeuticky pracuje s deťmi s vývinovými poruchami v centre RATA, o. z.


Divadelné predstavenie

31. 8. 2021 o 17.00 Pán Králik a kľúč priateľstva / predpremiéra inscenácie pre deti a dospelých 


Vstup na všetky podujatia vrátane sprievodného programu je bezplatný. Kapacita workshopov je obmedzená, preto je potrebné účasť vopred nahlásiť emailom alebo telefonicky.


Sprievodný program

29. 8. 2021 o 19.00 Hudba našich predkov / koncert z cyklu Poľská hudba

30. 8. 2021 o 19.00 Tisíc a jedna spomienka na Jána Kalinu, prešovského rodáka a majstra humoru / hudobný hosť Michal Paľko & Mojše Band

1. 9. 2021 9.00 – 14.00 Workshop Stand Up Therapy s hercom a zdravotným klaunom Filipom Tellerom / kurz tvorby autorského stand up. 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.


Kontakt:

Email: info@violapresov.sk

Tel. číslo: 0910 189 007, 0908 978 913

Naspäť na výpis