HRAD KNIEŽAŤA MODROFÚZA / 18.00

Kúpiť vstupenku online

Autor: VIOLA | Dátum: 21.05.2021 18:00


Srdečne Vás pozývame na operu Bélu Bartóka Hrad kniežaťa Modrofúza (1911). Táto jediná Bartókova opera je dramatickým prerozprávaním známej legendy, ktorá bez vymedzenia časopriestoru hovorí o ľudskom strachu, tajomstvách a potláčaní vlastných túžob. Príbeh tak môže byť snom či kolektívnym nevedomím premietnutým do archetypálnych vzorcov. V čase vzniku diela sa Freudova (a neskôr Jungova) psychoanalýza stali nástrojmi na skúmanie a objavovanie ľudského života „zvnútra“. Príbeh Judity a Modrofúza označuje autor ako „divadlo duše“ a svojím temným a nadčasovým tajomnom sa prirodzene prelína aj so súčasnou podobou psychoanalýzy, dynamickou psychoterapiou.


Účinkujú:

Eva Šušková – Judita

Peter Mazalán – Modrofúz

Jana Oľhová – performancia

Ján Šicko – vizuálne projekcie

Pjoni – elektronika

Peter Pažický – klavír


(Foto: Jarmila Uhlikova, Festival Konvergencie 2019, Primaciálny palác)


VIOLA centrum pre umenie / divadlo
VSTUPNÉ: 3 €

Vstupenky na koncert je možné kúpiť cez internetový predaj na našej webovej stránke.
Lístky je možné zakúpiť elektronicky priebežne, najneskôr v deň pred konaním podujatia do 24.00 hod. V deň konania podujatia je možné zakúpiť vstupenky hodinu pred začiatkom. Sedenie pravdepodobne nebude zodpovedať číslam na vstupenke, keďže bude upravené podľa aktuálnych opatrení.

***
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú podmienky pre vstup na podujatie vychádzať z predpisov aktuálne platných pre deň, v ktorý sa podujatie uskutoční.

Naspäť na výpis