Vladimír Merta / koncert

Kúpiť vstupenku online

Autor: VIOLA | Dátum: 15.09.2021 19:00

Nenechajte si ujsť stretnutie s jednou z legiend českého folku, pesničkárom, publicistom, spisovateľom, architektom VLADIMÍROM MERTOM (1946)!

Návštevníkom VIOLY nemusíme tohto všestranného umelca a intelektuála bližšie predstavovať. Mali ho možnosť zažiť a bližšie spoznať nielen na viacerých koncertoch, ale aj na odborných seminároch Balada a baladickosť a Umelec a sloboda, kde predstavil svoje originálne uvažovanie v bohatých kultúrnych a spoločenských kontextoch a súvislostiach. Podobne inšpiratívne bude aj jeho septembrové koncertné vystúpenie vo VIOLE.

Súčasťou koncertu Vladimíra Mertu bude predstavenie novej knihy Popelnicový román (2021). Ide o rozsiahly román, ktorý je svojim obsahom, štýlom i celkovým vyznením dielom v súčasnej českej próze celkom ojedinelým. Postmoderná próza, pracujúca s početnými citátmi a alúziami, je zdrvujúcim úškľabkom nad českou dobou prednovembrovou, tesne ponovembrovou i súčasnou.

O knihe bolo napísané aj toto:

Magnesia Litera - Nominace "Palmknihy Litera za prózu" v roce 2021

Popelnicový román je impozantním dílem, poskytujícím vhled do uvažování legendárního písničkáře. Spíše, než dokonale rozvrženou literární stavbu, má Mertova rozsáhlá próza povahu „talking blues“, proudu vědomí, v němž se myšlené a vzpomínané napájí citacemi, aluzemi a bonmoty. Na tok vyprávění se lze kdekoliv v knize napojit a stejně tak je z něj kdykoliv možné vystoupit. Letmo načrtnutý příběh, v němž se „stará“ doba disidentů, mániček, svazáků a estébáků v Mertově podání propíše do matric krásného nového světa po roce 1989, je plná ambivalencí a morálního rozvažování, v němž je status quo předmětem Mertova ostrovtipu a glos. Zatímco ve společné paměti tvrdne beton pomníků disidentské nepohnutelnosti a nespoutanosti undergroundu, hraje si autor „síťového kryptopříběhu“ s postavami, které jsou dojemně trapné a nejisté ve svém údělu, do nichž autor jako haškovský demiurg otiskl i sám sebe. Merta se odmítá stát trafikantem vlastní pověsti písničkáře, který se nikdy neohnul. Raději je ve svých pětasedmdesáti letech kolportérem podvratné tiskoviny.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu národnostných menšín.

Divadlo VIOLA Prešov

VSTUPNÉ 5 €

Vstupenky si môžete zakúpiť online na našej web stránke

Lístky je možné zakúpiť elektronicky priebežne, najneskôr v deň pred konaním podujatia do 24.00 hod. V prípade, že si neviete zakúpiť vstupenku on line, kontaktujte nás: info@violapresov.sk, 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)

Sedenie pravdepodobne nebude zodpovedať číslam na vstupenke, keďže bude upravené podľa aktuálnych opatrení.


Upozornenie:

Každý návštevník divadelného predstavenia sa musí preukázať platnou vstupenkou. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na deti bez určenia veku. Dovoľujeme si upozorniť rodičov, aby brali do úvahy odporúčaný minimálny vek dieťaťa pre dané predstavenie.

***

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú podmienky pre vstup na podujatie vychádzať z predpisov aktuálne platných pre deň, v ktorý sa podujatie uskutoční.

Naspäť na výpis