ALIA AMNIS

Kúpiť vstupenku online

Autor: Divadlo VIOLA | Dátum: 01.01.1970 01:00

Alia Amnis ARS NOVA 2022

O súbore:

Alia Amnis je meno nového ansámblu, ktorý pôsobí v Košiciach. Vznikol v čase lockdownu, v období, kedy umelci nemali možnosť zdieľať s publikom svoje vyjadrenia a odovzdávania umeleckého odkazu. Tvoria ho štyri ženy: Iveta Vajó /spev – mezzosoprán/, Frederika Pöhmová /akordeón a klávesové nástroje/, Jana Santovjáková /zobcové flauty/, Lenka Novosedlíková /vibrafón, perkusie a live electronic/. Za poetikou názvu súboru sa ukrýva zámer označiť osobitosť jeho umeleckého smerovania. Kým slovo Amnis je odkazom na stratený potok, ktorého tok zanikol v hlbinách zeme, latinský výraz Alia, znamenajúci

odlišnosť, odkazuje na hudobnú svojbytnosť členiek súboru. Spojenie týchto dvoch samostatných významov môže vytvárať v konečnom dôsledku symbiózu, ideu, ku ktorej chcú členky novovzniknutého zoskupenia svojou hudobnou tvorbou inklinovať. Ťažisko umeleckého repertoáru stavajú na hudbe 20. a 21. storočia. V ich interpretácii sú využívané rôzne zvukové možnosti hudobných nástrojov, spevu, recitácie, čo v prepojení s elektronikou vytvára originálne, emocionálne vypäté, miestami až exaltované plochy. Vo východoslovenskom regióne je tento typ ansámblu osobitý svojím zameraním i kombináciou ľudského hlasu s netradičným nástrojovým obsadením. Zároveň je pozoruhodným príklon ku konceptu koncert – ako interpretácia tzv. otvorených partitúr.

Program: 

Lenka Novosedlíková: Allusion to UH (premiéra) 

Peter Machajdík: Amidah 

Hans-Martin Linde: Musica da Camera pre zobcovú flautu (altovú a basovú) a akordeón  

               I. Introduzione

                               II. Duetto

                               III. Cadenze

                               IV. Serenata

                           

Lenka Novosedlíková: Cobblestones (premiéra)

Juraj Vajó: Sekvencie (premiéra)

                 Victimae paschali laudes

                 Veni Sancte Spiritus

                  Lauda Sion Salvatorem

                 Dies irae

                 Stabat Mater dolorosaJuraj Vajó je slovenský hudobník, učiteľ a publicista, zakladateľ súboru Urban Hudák. Vytvoril koncept nazvaný „hudba na limitovanej ploche“ v ktorom záznam informácií pre interpréta je špecificky redukovaný plošnou ohraničenosťou hudobných stavebných jednotiek. V rámci daných limitov, v zajatí eschatologických myšlienok, vytvára akýsi quasi fantasy žáner nazvaný „ liturgická hudba mesiánskeho veku“ v rámci ktorého sa pokúša o modelovanie chrámovej hudby, ktorá vznikne okolo roku 2240 o.l., alebo používa odkazy ku danému veku.

5 Sekvencií je priamo dedikovaných súboru Alia Amnis.

Vznikali v roku 2022 za potrieb limitov daných výberom jednotného jazyka a konformnosťou s oficálnou duchovnosťou, ale aj s pokusom o aktualizáciu textového zdroja. Nápevy sú zachované v celosti, alebo fragmentárne, v jednom prípade (Lauda Sion) sa do latinského textu po prvej slohe prekladá, za zachovania pôvodného spevného lyrického tvaru tento slovenský text:

„Z Izraela pošlú kráľa...

spravodlivých záchranára,

dvesto rokov vraj „zbývá“...

z konca sa kvietok kýva...

Pošlú z Izraela kráľa,

spravodlivých záchranára.

Sion hora prichýli

spravodlivých...koľkých?

Spievaj Sion! PA si rob!

Gog a Magog už sú v sebe.

Dvesto rokov + „zbývá“.

z konca sa už svet díva.“Lenka Novosedlíková

Je slovenská skladateľka a hráčka na melodické bicie nástroje, ktorá sa zameriava na interpretáciu súčasnej a improvizovanej hudby. 

Spolupracovala s rôznymi slovenskými ansámblami, ktoré sa venujú hudbe 20. a 21. storočia. Spoluzaložila a organizačne sa venuje Festivalu Asynchrónie – ktorý dáva priestor najmladšej skladateľskej generácii. V jej hudobnej poetike spája repetitívne prvky s otvorenou, improvizačnou schémou. Snaží sa prikladať priestor pre individualitu prevedenia skladieb pomocou jej otvorených partitúr, často aj inštrumentačne alebo improvizačne.

Skladba Cobblestones je priamo komponovaná pre súbor Alia Amnis v roku 2022.  V skladbe sa prepájajú dve roviny a to piesňovosť s odkazom na starú hudbu. Dominantnou zložkou je spev v spojení textu od Simony Babjakovej.

Skladba Allusion to U.H. vznikla pre súbor Alia Amnis v roku 2022.

Vo vykomponovanej elektronickej stope sú prítomné útržky skladieb, ktoré spája element prítomnosti Natašy Kötelešovej vo vybraných skladbách napísaných Jurajom Vajó pre jeho súbor Urban Hudák. Do tejto odkazovej vrstvy zasahujú akustické nástroje, koncipované ako ďalšia zvuková stopa.

Peter Machajdík je slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a organizátor. V roku 1992 odišiel do Berlína na pozvanie prestížnej umeleckej nadácie Berliner Künstlerprogramm des DAAD. Tvorba Petra Machajdíka častokrát kladie otázky o spoločnosti, v ktorej žijeme, nabáda k humánnosti a zodpovednosti, ktorú by voči sebe a svetu ľudia mali mať. Často je považovaná za akýsi kontrapunkt k dnešnej dobe násilia, agresivity a chamtivosti. Pomocou tradičných tonálnych a modálnych techník s citlivosťou pre inštrumentálnu pestrofarebnosť vytvára Machajdík vo svojich dielach jedinečný a jemný svet emocionálnych textúr. Väčšina jeho diel má hypnotický charakter a je ľahko rozpoznateľná. Vyznačuje sa nenásilným hudobným jazykom, ktorý nanovo definuje niektoré formy súčasnej a dejinnej hudby. 

Hans- Martin Linde je nemecký skladateľ, flautista a pedagóg, ktorý od roku 1957 pôsobí na Hudobnej akadémii v Bazileji. Je známy svojou umeleckou činnosťou ako hráč na zobcovú a barokovú priečnu flautu, ako aj dirigent. Uverejnil množstvo kompozícií pre zobcovú flautu ako sólový nástroj a pre ansámblové obsadenie, školy pre zobcovú flautu a práce o barokovej interpretačnej praxi. 

Divadlo VIOLA

Vstup 3 €

Vstupenky si môžete zakúpiť on line na našej web stránke.
Lístky je možné zakúpiť elektronicky priebežne, najneskôr v deň pred konaním podujatia do 24.00 hod. V prípade, že si neviete zakúpiť vstupenku online, kontaktujte nás: info@violapresov.sk, 0910 189 007 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)

Na mieste je možná LEN PLATBA V HOTOVOSTI.

Naspäť na výpis