Milan Paľa & Katarína Paľová / Cesty k hudbe 2022

Kúpiť vstupenku online

Autor: VIOLA | Dátum: 22.04.2022 18:00


Všetkým záujemcom o kvalitné hudobné zážitky dávame do pozornosti nový ročník nášho projektu Cesty k hudbe. Bude prebiehať počas roka 2022 a budú ho tvoriť koncerty a hudobné podujatia viacerých tematických zameraní: ViolaKlasik / V retrospektíve / Umelci v exile – emigrácii – novom domove / Vilecov Prešov.


Prvým podujatím je koncert husľového virtuóza Milana Paľu a jeho manželky a umeleckej partnerky klaviristky Kataríny Paľovej. Bude súčasťou posledného spomínaného cyklu s názvom Vilecov Prešov. Odkazujeme v ňom na hudobného skladateľa Michala Vileca (1902 – 1979), ktorý v Prešove aktívne pôsobil, a to nie iba ako pedagóg v hudobnej škole ale aj ako aktívny umelec, ktorý pravidelne v meste koncertoval. V tomto duchu prezentujeme v rámci cyklu aktívnych hudobníkov, ktorí sú s Prešovom nejakým spôsobom spätí. V prípade Milana Paľu je spojitosť s Prešovom nespochybniteľná, keď že ide o rodáka z tohto mesta. 3. ročníkom cyklu Vilecov Prešov chceme obrátiť pozornosť na podstatu a význam interpretačného umenia a na status umelca. Prvé dva ročníky, ktoré boli sústredené na koncertné umenie a interpretačné kurzy, oslovujúce žiakov ZUŠ a konzervatórií, naznačili východiská pre zásadnejšie pôsobenie a iniciovanie spolupráce profesionálov so začiatočníkmi. Tentoraz chceme vytvoriť priestor pre intenzívnejšiu prezentáciu činnosti dvoch profesionálnych umelcov žijúcich aktuálne v Brne, svojimi koreňmi však stále spätých so Slovenskom. Dávame preto do pozornosti všetkým pedagógom na umeleckých školách – zuškách a konzervatóriách, aby sa cyklu zúčastňovali so svojimi žiakmi ako aktívni diváci a poslucháči. Radi by sme podporili motiváciu mladých ľudí, aby sa učili systematicky pracovať na rozvíjaní svojho talentu a súčasťou tejto práce by nevyhnutne mala byť aj aktívna percepcia živej hudby.

Zároveň dostane širšia verejnosť príležitosť intenzívnejšie vnímať prácu profesionálnych hudobníkov, ktorí potrebujú pri dosahovaní méty podávať virtuózny umelecký výkon byť v neustálej kondícii, a tiež je pre nich potrebná pravidelná koncertná činnosť. Spoločné diskusie nás povedú k bližšiemu poznaniu témy – aké sú súčasné možnosti umelca pôsobiaceho v slobodnom povolaní dostatočne prezentovať svoje interpretačné majstrovstvo a ako veľmi závažná je aj zodpovednosť spoločnosti za podporu talentov.


Program koncertu:

Pascal Dusapin: Iti pre sólové husle                         

                        Forma fluens pre husle a klavír

Valentin Bibik: Sonáta č. 2, op. 111 pre husle a klavír


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.


Divadlo VIOLA, Prešov, Tkáčska 2

VSTUPNÉ 3 €

Vstupenky si môžete zakúpiť on line na našej web stránke.
Lístky je možné zakúpiť elektronicky priebežne, najneskôr v deň pred konaním podujatia do 24.00 hod. V prípade, že si neviete zakúpiť vstupenku on line, kontaktujte nás: info@violapresov.sk, 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)
Naše priestory sú neustále vetrané vďaka vzduchotechnike.

Naspäť na výpis