Hrany / Kontakt

Autor: VIOLA | Dátum: 13.12.2019 17:00


Pozývame Vás vo VIOLY
na vernisáž dvojvýstavy HRANY / KONTAKT
autoriek
NIKOLY VARCHOLÍKOVEJ
a
PATRÍCIE PAVLÍKOVEJ.

Hudobný hosť: Matúš Pavlík
...
O autorkách:

NIKOLA VARCHOLÍKOVÁ
 2007-2011 Stredná priemyselná škola odevná Svidník (propagačné výtvarníctvo)
 2011-2016 Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a výtvarného umenia
 v súčasnosti pôsobí ako učiteľka SJL a VYV na základnej škole

 najväčším inšpiračným zdrojom autorky je fascinácia tvarmi, ktoré človeka obklopujú. Každý zložitý mechanizmus pozostáva z malých častí, každá zložitá stavba vznikla spájaním drobných kúskov materiálu. Rozklad každodennej reality na drobné kúsky.
Veľkým impulzom k vytvoreniu danej koncepcie výtvarných prác bola tvorba Františka Kupku, ktorý skúmal okolitý svet detailne a dokázal dokonale svojím dielom vyjadriť, že všetko, čo človeka obklopuje, je zložené z častí najrozličnejších tvarov.

PATRÍCIA PAVLÍKOVÁ
NARODENÁ: 29.7.1992
2003-2013: HODINY KRESBY A MAĽBY U PAEDDR. STANISLAVA ŠALKA
2007-2011: GYMNÁZIUM KONŠTANTÍNOVA 2 V PREŠOVE
2011-2016: UČITEĽSTVO DEJEPISU A VÝTVARNÉHO UMENIA NA FILOZOFICKEJ FAKULTE PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE
SÚČASNOSŤ: PÔSOBÍ AKO PEDAGÓG NA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE V PREŠOVE

CYKLUS OBRAZOV KONTAKT SPROSTREDKÚVA VNÚTORNÉ PREŽÍVANIE AUTORKY, KTORÁ HLBOKÝM POZOROVANÍM SEBA I ŽIVOTA OKOLO DOSPELA K ZÁVERU, ŽE V SPOLOČNOSTI DOCHÁDZA K ÚBYTKU SKUTOČNÉHO A ČISTÉHO KONTAKTU. KONTAKTU SO SVOJIMI EMÓCIAMI, KONTAKTU SO SVOJIMI NAJHLBŠÍMI PUDMI, VÁŠŇAMI, KONTAKTU S PARTNEROM, S PRÍRODOU, SO ZÁKLADNÝMI ELEMENTAMI ŽIVOTA. DO ROZPORU SA DOSTÁVA DEFICIT SKÚMANIA SVOJICH EMÓCIÍ AKO JEDINEČNÉHO, SÚRODÉHO CELKU A OBLUDÁRIUM SEPAROVANÝCH NEGATÍVNYCH MYŠLIENOK. CIEĽOM SURREALISTICKÝCH ZOBRAZENÍ VYJADRUJÚCICH VYŠŠIE UVEDENÉ POZOROVANIA JE PRIVIESŤ K ÚVAHE NAD DANOU PROBLEMATIKOU.

VSTUP VOĽNÝ

Miesta si môžete rezervovať priamo vo VIOLE alebo na info@violapresov.sk / 0905 688 665 (t. č. je aktívne v čase otváracích hodín kaviarne)

Naspäť na výpis