Recitál svetových premiér

Autor: VIOLA | Dátum: 29.10.2019 18:00


Peter Katina/akordeón: Recitál svetových premiér

Recitál svetových premiér predstavuje raritný projekt, v rámci ktorého slovenský akordeonista Peter Katina uvedie 11 svetových premiér diel pre sólový akordeón, ktorých vznik inicioval. Koncertný recitál bude pozostávať z nových diel európskych autorov, akými sú Roman Zabelov, Egidija Medekšaité, Bálint Baráth, Michał Janocha, Jiří Lukeš a Wolfgang Delnui, ako i slovenských autorov Jevgenija Iršaia, Antona Steineckera a Jozefa Kolkoviča, ktorí vytvorili kompozície na podnet Petra Katinu. Na koncerte zaznejú aj dve skladby pre akordeón a elektroniku – od izraelského autora Shaia Cohena a od dánskeho skladateľa Larsa Graugaarda premiéra skladby pre akordeón a live elektroniku za aktívnej účasti skladateľa. Projekt Recitál svetových premiér prezentuje využitie nových, avantgardných techník hry na akordeóne, zameranie na osobité zvukové prvky nástroja a rozšírenie výrazových možností akordeónu. Koncertný program tvoria skladby, v ktorých sa odzrkadľujú najaktuálnejšie kompozičné trendy. Sólista predstaví v skladbách akustické i elektronické prvky, elementy tradičnej i progresívnej hudby, skladby ovplyvnené rôznymi zvukovými koncepciami (noise, ambient, folk, minimalizmus, grafické partitúry, sonoristika i európska postmoderna). Peter Katina bude zároveň koncertný program moderovať a predstaví kompozičné prístupy využité v jednotlivých skladbách.
Koncert Recitál svetových premiér sa uskutoční v utorok 29.10. 2019 o 18:00 v priestoroch Violy - centra pre umenie v Prešove. Projekt sa realizuje s pomocou Fondu na podporu umenia, Hudobného fondu a SOZA.
Srdečne vás pozývame!

Program :

Jiří Lukeš : Jáchymov
Anton Steinecker : Metamorphosis
Bálint Baráth : Vlnenie
Egidija Medekšaité : Sattva
Jozef Kolkovič : Sonata (Destination Euphoria)
-----------------------------------------------------------
Michał Janocha : Gently Flowing
Wolfgang Delnui : Inslicht
Roman Zabelov : Chorál
Jevgenij Iršai : Looking at old photographs
Shai Cohen : Ancient Scripts II. pre akordeón a elektroniku
Lars Graugaard : Encapsulations pre akordeón a live computer
(a.h. Lars Graugaard - live computer)


VIOLA centrum pre umenie / divadlo
vstup voľný
Miesta si môžete rezervovať priamo vo VIOLE alebo na info@violapresov.sk / 0905 688 665 (t. č. je aktívne v čase otváracích hodín kaviarne)

Naspäť na výpis