ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM

Kúpiť vstupenku online

Autor: VIOLA | Dátum: 04.10.2019 19:00


ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM

Súbor Ensemble Thesaurus Musicum vznikol v roku 2015 v Žiline. Svojou interpretáciou sa zameriava na komornú vokálnu a inštrumentálnu hudbu 16. – 18. storočia európskej proveniencie. V repertoári súboru sa nachádzajú diela Johna Dowlanda, Claudia Monteverdiho, Girolama Frescobaldiho a i. Svoje aktivity jeho členovia orientujú aj muzikologicky a snažia sa o oživovanie skladieb z územia dnešného Slovenska v 16 .- 18. storočí. Hráči súboru sú hudobníci zaoberajúci sa historicky poučenou interpretáciou. Skladby interpretujú na kópiách originálov historických nástrojov.
Na koncerte odznie piesňová tvorba raného baroka talianskych, francúzskych a anglických skladateľov: T. Campion, J. Dowland, C. Monteverdi, T. Merulla, J.-B. Besard a iní.

Spev - Anna Kňažíková
Viola da gamba - Alexander Botoš
Arcilutna - Michal Hottmar

VIOLA divadlo
VSTUPNÉ: 3 €

Vstupenky si môžete zakúpiť on line na webovej stránke
alebo osobne vo VIOLE v čase otváracích hodín kaviarne.
Lístky je možné zakúpiť elektronicky priebežne, najneskôr v deň pred konaním podujatia do 24.00 hod.

V deň konania podujatia je možné zakúpiť vstupenky hodinu pred začiatkom alebo v kaviarni VIOLY, počas otváracích hodín.

Naspäť na výpis