Faustínky - slávnostné uvedenie CD do života

Autor: VIOLA | Dátum: 10.06.2019 18:00

Pozývame Vás na podujatie Gréckokatolíckej charity Prešov.
V rámci Národného týždňa charity (9. - 15. júna)
bude vo Viole slávnostne do života uvedené hudobno-slovné CD „Ježišu, dôverujeme Ti“, v ktorom dostali priestor na sebarealizáciu dievčatá i ženy zo zariadenia Domu sv. Faustíny.

Dievčenský zbor FAUSTÍNKY chcel svoj talent premeniť na radosť a tak vydáva hudobno-slovné CD. Zbor tvoria dievčatá, ktoré dočasne zakotvili v službách Charity. Mnohé z nich nepocítili lásku mamy, otcovo objatie ani vľúdne slovo. Avšak našli sa ľudia, ktorí im chýbajúcu lásku ukázali. Tým dali pocítiť blízkosť človeka, ktorí nesúdi, neodsúdi, ale s láskou pomôže. Aj vy môžete byť jedným z nich...
Naše zariadenia sa nachádza v regióne, ktorý sa vyznačuje prítomnosťou Rusínov a ich kultúrou. Tá výrazne vplýva aj na naše spevácke pôsobenie. Aj keď dievčatá nie sú z tohto regiónu, práve táto kultúra, jazyk i piesne ich chytili za srdcia. Preto je CD nahrané v rusínskom jazyku obohatené práve rusínskymi ľudovými i duchovnými skladbami. Súčasťou CD sú rozhovory s pracovníkmi Charity, svedectvo klientky aj spomienka na bl. P. P. Gojdiča, zakladateľa Charity. Pri jeho tvorbe sme spolupracovali s rusínskym redaktorom RTVS Tomášom Michalom Babjákom, speváčkou Hankou Servickou, rusínskou spisovateľkou Ľudmilou Šandalovou, Danielom Hicom. Hudobne nás sprevádzal harmonikár Kamil Keselica.

VIOLA centrum pre umenie / klub
VSTUP VOĽNÝ

Miesta si môžete rezervovať priamo v Literárnej kaviarni VIOLA alebo na info@violapresov.sk / 0905 688 665 (t. č. je aktívne v čase otváracích hodín kaviarne)
Rezervované miesto je potrebné obsadiť minimálne 30 min. pred začiatkom podujatia, v opačnom prípade nárok na rezerváciu miesta zaniká.

Naspäť na výpis