Peter Stamm: Sedem rokov / autorská prezentácia knihy

Autor: VIOLA | Dátum: 15.03.2022 17:00


Divadlo VIOLA a Goetheho inštitút Bratislava Vás pozývajú

na autorskú prezentáciu knihy švajčiarskeho spisovateľa!


PETER STAMM: SEDEM ROKOV


Peter Stamm (1963) patrí k hlavným predstaviteľom súčasnej švajčiarskej po nemecky písanej literatúry. Niekoľko semestrov študoval v Zürichu anglistiku, psychológiu, psychopatológiu a hospodársku informatiku. Žil v Paríži, New Yorku, Škandinávii, Berlíne

a Londýne. V súčasnosti žije s rodinou vo švajčiarskom Winterthure. Od roku 1990 je spisovateľom a žurnalistom v slobodnom povolaní. Za svoju tvorbu získal niekoľko významných ocenení. Patrí k najčastejšie prekladaným autorom súčasnej švajčiarskej literatúry. Napísal osem románov, päť zbierok poviedok, tri  knihy pre deti, jednu knihu esejí a jednu rozsiahlejšiu knižne vydanú vianočnú poviedku.  Je autorom takmer dvoch tuctov divadelných a rozhlasových hier. V slovenčine vyšli jeho romány Agnes (2006), Približná krajina (2010), V deň ako tento (2015), Sedem rokov (2020) a knihy pre deti Prečo bývame za mestom (2014) a Heidi. Podľa knihy Johanny Spyri (2017).

Nedávno mu v slovenčine vyšiel i vrcholný román Sedem rokov. Rozprávač, nemecký architekt Alexander, stretáva na ceste za zmysluplným životom dve protikladné ženy. Manželka Sonja je vzdelaná a atraktívna dáma z dobre situovanej rodiny, milenka Iwona je jednoduchá a silno veriaca poľská emigrantka. Stamm vkladá do románu univerzálne psychologické otázky o moci lásky, manželskej kríze a nevere, ukazuje, ako človeka zasahuje zrieknutie sa dieťaťa či adopcia. Načrtáva panoramatický obraz spoločnosti od konca osemdesiatych rokov 20. storočia až po nástup nového tisícročia s prejavmi hospodárskej krízy.


Knihu preložil a podujatia moderuje Ján Jambor

Umelecký prednes Soňa Pariláková

Podujatie bude tlmočené


Vydavateľstvo F.A.C.E. venuje počas prezentácie knihu dvom vyžrebovaným divákom.


Organizované s podporou:

Švajčiarskej kultúrnej nadácie PRO HELVETIA a Fondu na podporu umenia


Divadlo VIOLA / divadlo
VSTUP VOĽNÝ

Miesta si môžete rezervovať emailom na adrese info@violapresov.sk, alebo telefonicky na čísle 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.). Sedenie bude upravené podľa aktuálnych opatrení.
Naše priestory sú neustále vetrané vďaka vzduchotechnike.
**
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú podmienky pre vstup na podujatie vychádzať z predpisov aktuálne platných pre deň, v ktorý sa podujatie uskutoční.

Naspäť na výpis