Klavírny recitál / Peter Nágel

Kúpiť vstupenku online

Autor: VIOLA | Dátum: 15.04.2023 18:00

Otvárame 7. ročník hudobnej prehliadky Sólo-duo-trio, v rámci ktorej sme doteraz predstavili celý rad sólových a komorných programov, zložených primárne z hudby 20. a 21. storočia. Aj tento ročník bude „výdatný a výživný“. Budú ho tvoriť štyri koncerty, pričom na prvom z nich sa predstaví klavirista Peter Nágel. Pôjde o sólový klavírny recitál z diel Juraja Hatríka (1941 – 2021) a Franza Liszta (1811 – 1886). 

Pôjde o koncert so zaujímavou dramaturgiou, kde budú ambiciózne, mladícke diela J. Hatríka konfrontované s neskorými, trúfalo vizionárskymi miniatúrami F. Liszta. Vrcholom koncertného programu bude Lisztova monumentálna a virtuózna Sonáta h mol, jeden z vrcholov klavírnej literatúry vôbec. 


Program koncertu:
Juraj Hatrík (1941 – 2021)
Malá suita pre klavír


Toccata pre klavír

Franz Liszt (1811 – 1886)
Abschied, S. 251
En rêve, S. 207
Nuages gris, S. 199
Sonáta h mol, S. 178


PETER NÁGEL

(výber z umeleckého profilu)


Absolvent magisterského a doktorandského štúdia na VŠMU v Bratislave pod vedením prof. Idy Černeckej. Sólisticky účinkoval so Slovenskou Filharmóniou, ŠKO Žilina a Banskobystrickým komorným orchestrom. V roku 2016 reprezentoval Slovensko na prestížnej medzinárodnej prehliadke mladých klaviristov „Piano forte – the next generation“ vo Viedni. V roku 2017 sa s dielami Juraja Hatríka predstavil publiku Bratislavských hudobných slávností na Koncerte slovenskej klavírnej tvorby.

Okrem aktívnej koncertnej činnosti sa venuje aj organizačnej činnosti či hudobnej publicistike. Je predsedom Spolku koncertných umelcov a členom Rady Hudobného fondu. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na ZUŠ Júliusa Kowalského v Bratislave a na VŠMU v Bratislave, kde vedie klavírnu triedu a zastáva funkciu tajomníka Katedry klávesových nástrojov.

Z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.


Divadlo VIOLA, Prešov, Tkáčska 2
VSTUPNÉ 3 €
Vstupenky si môžete zakúpiť on line na našej web stránke
Lístky je možné zakúpiť elektronicky priebežne, najneskôr v deň pred konaním podujatia do 24.00 hod. alebo osobne v Kaviarni VIOLA. V prípade, že si neviete zakúpiť vstupenku on line, kontaktujte nás: info@violapresov.sk, 0910 189 007 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)

Naspäť na výpis