O hudbe inak: Multiplikovaná hudba

Autor: VIOLA centrum pre umenie | Dátum: 06.02.2019 18:00O hudbe inak je názov tematického cyklu, ktorý prináša do VIOLY celý rad nových a málo známych pohľadov na hudbu a informácií o nej.
Cyklus popularizačných prednášok, ktorý vedie PETER KATINA, ideovo voľne nadväzuje na spôsob uvažovania a komunikácie o hudbe, ktorým sa prezentoval dnes už legendárny dirigent a skladateľ Leonard Bernstein či český skladateľ Ilja Hurník. Stojí za ním živý záujem o hudobnú literatúru a schopnosť hovoriť o hudbe s duchaplnosťou, vtipom, teoretickou nezaťaženosťou. Prezentovanie hudobných obsahov bude sprostredkované cez neštandardné, často nehudobné témy či uhly pohľadov na hudbu. Viaceré tematické východiská budú prameniť z bežných životných reálií, čím upozornia na skutočnosť, že hudba samotná nie je izolovaná, je plnohodnotnou súčasťou ľudského sveta.

Piatou témou, ktorú cyklus prináša, je MULTIPLIKOVANÁ HUDBA

Pod týmto pojmom bude sledovaná hudba jedného autora či interpreta, nahratá multitrackovo – po jednotlivých stopách. Okrem hudobníkov, ktorí sa preslávili ako nadaní multiinštrumentalisti v oblasti klasickej hudby, jazzu a menšinových žánrov, budú v centre rozprávania exkluzívne albumy, na ktorých všetky nástrojové party nahral jediný umelec. Zaoberať sa budeme umeleckými úskaliami technológie multitrackového nahrávania a obmedzeniami, výzvami aj inšpiráciou, ktoré takýto spôsob nahrávania so sebou prináša.

Akordeonista Peter KATINA je rovnako špičkovým interpretom ako aj hudobným publicistom s nebývalým rozhľadom o hudbe, umení, kultúre, spoločnosti.

Projekt podporil Fond na podporu umenia

VSTUP VOĽNÝ

Miesta si môžete rezervovať priamo v Literárnej kaviarni VIOLA alebo na info@literarnakaviaren.sk / 0905 688 665 (t. č. je aktívne v čase otváracích hodín kaviarne)

Rezervované miesto je potrebné obsadiť minimálne 30 min. pred začiatkom podujatia, v opačnom prípade nárok na rezerváciu miesta zaniká.

Naspäť na výpis