Divadlo pre deti – východiská, podoby, perspektívy

Autor: viola centrum pre umenie | Dátum: 26.04.2019 14:00

Divadlo pre deti – východiská, podoby, perspektívy
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
26. – 27. apríl 2019

Pozývame pedagógov, rodičov a všetkých priateľov, priaznivcov a aktérov divadla pre deti na podujatie, kde sa bude uvažovať o svete detí cez optiku umeleckej tvorby. Nepôjde o teoretickú rozpravu, lež o pomenovanie možností, ako uchopovať detský svet v celej jeho komplexnosti. Príliš veľa ponúk lacnej zábavy a efektného predvádzania, ktoré sa dnes skrze umelecký i mediálny svet k deťom dostávajú, spôsobuje deformáciu vkusu a vnímania detí i dospelých. Budeme hovoriť o hľadaní dôvery a zmysluplnosti – medzi dospelými, deťmi, umením. Podujatia sa zúčastnia režiséri, teatrológovia, pedagógovia, herci a bábkoherci z Poľska, Čiech a zo Slovenska.
V ohnisku uvažovania budú stáť tematické okruhy:
Keď divadlo pomenúva problémy detí a mladých ľudí / Dopad komerčných produkcií na vkus a vnímanie detí / Ako uchopiť detský svet v jeho komplexnosti / Súčasná tvorba pre deti a mladých.

Súbor prednášok, diskusií bude prebiehať v niekoľkých blokoch. Súčasťou bude workshop pre pedagógov a hercov. Začneme v piatok 26. apríla o 13.00 hod. a skončíme v sobotu 27. apríla v popoludňajších hodinách.
Podrobný program zverejníme čoskoro.

Krátko o prvých troch referujúcich:
doc. Barbora Zamišková, ArtD. (herečka, pedagogička, recenzentka, SK)
V súčasnosti účinkuje v Bábkovom divadle Žilina, Divadle Aréna Bratislava, Štúdiu 12 v Bratislave a v súkromnom Divadle TUŠ, ktoré založila spolu so svojimi spolužiakmi v roku 2006 a každoročne odohrajú cca 100 predstavení. V RTVS Bratislava pôsobí ako dramaturgička detskej relácie Trpaslíci. Od roku 2011 pôsobí ako interná pedagogička na Katedre bábkarskej tvorby.
Vystúpi s témou: Škôlkohry.

Mgr.art. Lenka Dzadíková (teatrologička, SK)
Venuje sa recenzistike so zameraním na tvorbu bábkových divadiel a divadelnej tvorby pre deti. Publikuje najmä v časopisoch kød - konkrétne o divadle, Loutkář, Javisko, Bibiana ako i vo viacerých reláciách Slovenského rozhlasu a na internetových portáloch Monitoring divadiel na Slovensku a Mloki. Pracuje ako dokumentátorka v Divadelnom ústave v Bratislave.
Názov vystúpenia: Náročné témy pre deti.

Mgr. art. Jan Kačena (režisér, CZ):
Absolvent odboru divadelná dramaturgia na brnenskej JAMU. Režíruje od roku 2004. Výber z jeho inscenácií: Kostěj Nesmrtelný – Reduta, Brno (prvé miesto na festivale Dítě v Dlouhé); Malenka – Divadlo Na zábradlí, Eliadova knihovna, Praha; Skugga baldur – MeetFactory, Praha; site specific projekt o zaniknutej obci Konigs Muhle v Krušných horách, Bůh je žena – Horácké divadlo Jihlava (premiéra 2. 12. 2017), Traktát o stepním vlku (autodráha) – A Studio Rubín, Praha (premiéra 15. 12. 2017). Jan Kačena súčasne študuje dokumentárnu tvorbu na FAMU. Z filmografie: Blackfoot (2014), Dřív bývala budoucnost jenom pokračováním přítomnosti (2014), Člověk si sám se sebou vystačí, respektive nevystačí (2015), Home 4 (2016).
Predstaví tému: Detský divák ako výzva pre režisérsku tvorbu.

Projekt je financovaný s verejnou podporou Fond na podporu umenia

VSTUP VOĽNÝ
Počet miest obmedzený. 
Rezervácie osobne v Literárnej kaviarni VIOLA alebo na info@violapresov.sk / 0905 688 665

Program konferencie
26. apríl 2019
14.00 – 15.30
Lenka Dzadíková (teatrológ, Divadelný ústav Bratislava, SK) Náročné témy v divadle pre deti.

Jan Kačena (režisér, CZ): Detský divák ako výzva pre režisérsku tvorbu.
PRESTÁVKA

16.00 – 18.00

Barbora Zamišková (vysokoškolský pedagóg, recenzent, herec, SK) Škôlkohry.

Viktória Sedláková (bábkoherec, SK) Komunikácia s detským divákom.

Barbora Jurinová a Veronika Kořínková (pedagógovia, SK) Aktivity dramacentra EDUdrama a Združenia tvorivej dramatiky Slovenska.


27. apríll 2019
9.00 – 10.30

Barbora Jurinová a Veronika Kořínková Z PLOCHY DO PRIESTORU workshop (nielen) pre pedagógov

PRESTÁVKA

11.00 – 12.30

Tomasz Gawron (režisér, PL) Detský svet – ako objekt v optike režiséra.

Natália Vaňová (herečka) (SK / CZ) Veľké site specific projekty divadla Continuo pre deti i dospelých v exteriéroch, fabrikách, v prírode.

Marika Smreková (režisér, SK) Divadelný produkt alebo zážitok? Využívanie netradičných divadelných priestorov, či foriem divadla pre deti a mládež, ako nástroj stimulácie ich predstavivosti a tvorivosti.

PRESTÁVKA

13.00 – 14.00

Kolokvium.

Zmena programu vyhradená

Naspäť na výpis