Križovatky kultúr

O NÁS

FESTIVAL PADÁK

CYKLYCKÉ PODUJATIA A PREHĽAD ICH ROČNÍKOV


HISTÓRIA PODUJATÍ NA KRIŽOVATKÁCH KULTÚR
VIZUÁLNE UMENIE


O NÁS

AKTUÁLNA VÝSTAVA VO VIOLE

HISTÓRIA
KOMUNITY


O NÁS

HISTÓRIA


 


O NÁS


Fenomén multikulturality sa prejavuje v svetovom i regionálnom rozmere, sledovateľný je vo veľkých centrách umeleckej kultúry i v perifériách. Prekvapuje svojou mnohovrstevnosťou i historickou premenlivosťou. Vo VIOLE sa téme multikulturality venujeme sústredene prostredníctvom programov, ktoré prinášajú informácie o dejinách umenia jednotlivých národov, národností a etnických skupín a o tom, ako sa s mnohokultúrnosťou vyrovnávali. Súčasne sa zaujímame o dejiny národov, národností, etník, ktoré žili a pôsobili na východnom Slovensku alebo priamo v meste Prešov či prešovskom regióne. Sústreďujeme sa na predstavovanie významných osobností, ktoré boli príslušníkmi národnostných menšín a zároveň zasiahli svojou činnosťou výrazne i do kultúry majoritného národa. Založili sme multižánrový festival, venovaný porozumeniu medzi etnikami a rasovej znášanlivosti, venujeme sa odbornej výskumnej a vzdelávacej činnosti v tejto oblasti. Predstavujeme aj umenie susedných štátov a iniciujeme spoluprácu s tvorivými umelcami zo zahraničia. Iniciujeme vzdelávaciu činnosť pre školy v podobe umeleckých workshopov a interaktívnych programov.


FESTIVAL PADÁK


Multižánrový festival, ktorý tvoria divadelné inscenácie, scénické čítania, workshopy zážitkového čítania, prezentácie kníh, odborný seminár, premietanie dokumentov, koncerty. Ide o umelecké podujatia a aktivity, motivujúce k dialógu o rasovej znášanlivosti a o budovaní pozitívneho vzťahu k minoritám. Jeho cieľom je prispievať k zbližovaniu medzi národnostnou väčšinou a menšinami. Zároveň ide o posilňovanie mentálnej a citovej odolnosti voči rasizmu, xenofóbiám, diskriminácii a o naznačovanie spôsobov ako im predchádzať, eliminovať ich a zmysluplne nahrádzať. Vychádzame zo skúsenosti, že umenie má potenciál pôsobiť oslobodzujúco, prevenčne a výchovne, pretože prináša možnosť hovoriť o problémoch prostredníctvom obrazov, metafor, symbolov.
CYKLY A PREHLIADKY


STRETNUTIA NA 49. ROVNOBEŽKE


Séria umeleckých večerov, ktoré prezentujú celé spektrum kultúry a umenia národnostných menšín, žijúcich na Slovensku. Cieľom je poukázať na trvalé umelecké hodnoty a pestovať u širokej verejnosti povedomie o histórii a kultúre národnostných menšín žijúcich dlhodobo na území Slovenska. Cieľom je súčasne prebúdzať rešpekt ku kultúrnym a historickým špecifikám vybraných národnostných menšín. Autorské umelecké večery pozostávajú vždy z literárnej, historicko-spoločenskej a hudobnej časti. Sú venované umelcom, významným osobnostiam, členom národnostných menšín žijúcich na Slovensku.


Prehľad ročníkov programu Stretnutia na 49. rovnobežke

Stretnutia na 49. rovnobežke / 2022

14.12.2022 Elena Lacková - prvá rómska spisovateľka. Hudobný hosť: Anton Kónya / klavír a Gabriel Silvay / husle. 

26.11.2022 Tajomné a krehké ženy Edity Spannerovej. Hudobný hosť: Jordana Palovičová / klavír.

20.11.2022 Mária Sisáková - spomienkový večer na herečku DAD. Hudobní hostia: Yuriy Mykhaylychenko / klavír a Jaroslava Sisáková / spev.

26.9.2022 Agneša Kalinová - príbeh novinárky a prekladateľky. Hosť večera: Júlia Sherwood. Hudobní hostia: Andrea Majtnerová / spev, Anton Kónya / klavír. 

12.9.2022 Ján Rombauer - portréty ako svedectvá doby a ich majster. Hudobný hosť: Ondrej Veselý / gitara.

13.5.2022 Michal Čabala, legenda prešovského Montmartru. Hudobní hostia: Andrea Majtnerová / spev, Anton Kónya / klavír.

25.2.2022 Jakub Jakobeus - Spomienka na humanistického básnika. Hudobný hosť: Agnesa Ferienčiková.

Stretnutia na 49. rovnobežke / 2021

8.9.2021 Životná púť Ivana Nestora Šafranka a hudobný hosť: IL DUETTO.
30.8.2021 Spomienkový večer na Jána Kalinu. Hudobný hosť: Michal Paľko a Mojše Band.


Stretnutia na 49. rovnobežke / 2020
2.12.2020 Medzníky životnej púte Anatolija Kralického
27.8.2020 Životné cesty Leopolda Laholu

Stretnutia na 49. rovnobežke / 2019
12.12.2019 Václav Dvořák
28.11.2019 Emil Tréval – cesta lekára a spisovateľa z Prešova do Prahy
11.9. 2019 Max Kurth – maliar z Nemecka očarený Šarišom
6.6. 2019 Jacob Bogdani – Cesta barokového maliara z Prešova na anglický dvor

Stretnutia na 49. rovnobežke / 2018
22.12.2018 Smútok za domovom – umelecký večer
30.11. 2018 Spevácke duo Vyšívanka & Ukrajinská literatúra – hudobno – poetický večer
22.11. 2018 Speváčka Karin Sarkisjan a hostia & Chasidská literatúra – hudobno – poetický večer
11.11.2018 Kolik příležitostí má ruže – poézia Jana Skácela
8.11. 2018 Susanna Jara & Verše poľských básnikov, hudobno – poetický večer

Stretnutia na 49. rovnobežke / 2017
4.12.2017 František Turcsányi: Zerind – poetické video
30.11.2017 Raj na zemi: stretnutie nielen s rozprávkarmi G. Demetera
27.11.2017 Tatranský architekt Gedeon Majunke – prednáška
1.6. 2017 Kaschauer Klezmer Brand – koncert
31.5.2017 Kolorit krajiny ako inšpirácia k tvorbe
30.5.2017 Kolorit krajiny ako inšpirácia k tvorbe


POĽSKÁ UMELECKÁ HUDBA


Umelcom a umeleckej kultúre nášho severného suseda venujeme vo VIOLE pozornosť od začiatkov našej činnosti. Prebieha v rôznych umeleckých oblastiach. Ide o hudobné workshopy a koncerty v rámci cyklov Nové Inšpirácie a Poľská hudba, ktoré organizujeme v spolupráci s Poľským inštitútom, výstavné aktivity, autorské prezentácie kníh, nadväzovanie spolupráce s poľskými divadelníkmi.


Prehľad ročníkov programu

Poľská hudba 2022

27.10.2022 HOMMAGE Á KAROL SZYMANOWSKI

Interpreti: Milan Paľa / husle, Katarína Paľová / klavír

11.10.2022 Konikiewicz Trio

5.10.2022 SPOMIENKOVÝ VEČER NA WOJCIECHA KILARA

Interpret: Anton Konya

29.9.2022 Tvorba poľských skladateľov

Interpreti: Ondrej Veselý / gitara, Tibor Iván / akordeón

Poľská hudba 2021

Október 2021 Pocta Krzysztofvi Komdeovi.

Hosť večera: Natasza Ziolkowska Kurczuk.

Interpreti: Anton Konya / klavír, Martin Pado / spev.

Október 2021 Pocta Romanovi Bergerovi.

Interpreti: Milan Paľa / husle a Katarína Paľová / klavír.

Október 2021 Pocta Márii Szymanowskej.

Interpret: Jordana Palovičová / klavír.

Poľská hudba /2020 (presunuté koncerty z roku 2020)

August 2021 Hudba dvoch Fryderykov.

Interpret: Sára Medková / klavír

August 2021 Etno-koncert našich predkov.

Interpreti: Michal Smetanka a Maciej Harna.

August 2021 Komorný koncert Henryka Góreckeho.

Interpreti: Xénia Jarová a Juraj Tomka.

Poľská hudba / 2019
December 2019 S.H.A.
 
Hudobní hostia: 
Susanna Jara & Hanka Wójcak. 


Október 2019 Chopin a listy
 

Hostia: Elena Letňanová a Kveta Stražanová. 


Október 2019 Anna Sedziwy 

Vernisáž výstavy poľskej ilustrátorky. 

Poľská hudba / 2018
október 2018 Mojše Band

Koncert klezmer kapely.


DEJINY A UMELECKÁ KULTÚRA RUSÍNOV


Kultúre a umeniu Rusínov venujeme vo VIOLE sústredenú pozornosť. Pripravujeme vlastné autorské programy, vyhľadávame témy, ktoré nie sú vo verejnosti mediálne známe alebo národnostne podmieňované a sústreďujeme sa na približovanie kontextov o kultúre, ktorá je legitímnou súčasťou histórie a umenia regiónu.


Prehľad programov dejín a umeleckej kultúry rusínov / 2021

7.9.2021 Dejiny Rusínov na Spiši - Autorská prezentácia novej publikácie Múzea Spiša 

Prehľad programov dejín a umeleckej kultúry rusínov / 2018

16.12.2018 Na rizdvjaný svjata, Vianočný koncert Marianny Železnej a jej hostí 
20.6.2018 Zaspivajme sobi – M.Železná uvádza sestry Uhlárové 
18.5.2018 Zaspivajme sobi – Rodinné trio Magurových 
18.4.2018 Zaspivajme sobi – večer s Annou Poráčkovou 
16.3.2018 Labirsky beťare – koncert 

Prehľad programov dejín a umeleckej kultúry rusínov / 2017
19.12.2017 Marianna Železná – vianočný koncert speváčky a jej hostí 
29.11.2017 Susanna Jara – koncert 
25.11.2017 Furman z lesa ide – hudobná rozprávka
12.10.2017 Dedina mestu – zvyky a obyčaje Rusínov z Levočských vrchov
9.10.2017 Miro Gavran: Muž mojej ženy
28.9.2017 Rusínsky večer venovaný 200. výročiu narodenia Adolfa Dobrianskeho
14.9.2017 Spomienka na Miša – Rusínsky večer
20.7.2017 Rusínsky večer s fotografkou Luciou Nimcovou
13.7.2017 Rusínsky večer s muzikálovou speváčkou Ivanou Vaňkovou
15.6.2017 Bez masky s hercom DAD Igorom Lattom
8.6.2017 Chrbtom k horám: Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov
27.4.2017 Miro Gavran: Muž mojej ženy
20.4.2017 Dedina mestu – Tichý potok
30.3.2017 Veľkonočné reminiscencie s piesňami M. Kandráčovej

Prehľad programov dejín a umeleckej kultúry rusínov / 2016

8.12.2016 Roždestvo v duchovnej poézii J. Kudzeja a piesňach A. Servickej
10.11.2016 Koncert vokálneho dua Vyšívanka
13.10.2016 Koncert lemkovskej speváčky Susanny Jary
8.9.2016 Javisková kompozícia Smutný klaun, verše a gitary alebo rusínska poézia trochu inak – hudobno – literárny večer


UMELEC A SLOBODA


Ide o sériu odborných, vzdelávacích a umeleckých podujatí - konferenciu s medzinárodnou účasťou, diskusie, autorské prezentácie dokumentov a kníh, koncerty, výstavy, divadelné predstavenia. Pokúšame sa tému predstavovať vždy v inom uhle pohľadu: cez prizmu rôznych podôb protestu – emigrácia, exil, šedá zóna; cez podoby ženskej tvorby, spirituality a spoločenského aktivizmu; cez osobnosti mediálneho sveta, prezentujúce skutočnú slobodu slova a zodpovednosť za vyslovené.

Cieľom je poznávať problematiku umeleckej slobody jednotlivca, primárne na pozadí spoločenského diania a kultúrneho vývoja na Slovensku a v Československu a tiež v kontexte dejín európskeho umenia a kultúry.

Umelec a sloboda /2022

Termín: 20. - 22.5. 2022

20.5.2022 Spomienkový večer na Romana Bergera.

21.5.2022 1. blok odbornej konferencie, na ktorej vystúpili:
František Krajňák: Sacrum – posvätno v histórii ľudstva.
Kamil Žiška: O zmysle dokumentárnej drámy.
Peter Javorka: Skladateľ o svojom pohľade na tvorivú slobodu.
Ivana Kupková: Zodpovednosť prekladateľa ako sprostredkovateľa literárneho diela.
Valerij Kupka: Sloboda tvorby a zodpovednosť tvorcu za seba.

21.5.2022 Spomienkový večer na Karla Kryla a Rozinu Jadrnú.
Hostia večera: Karel Jadrný a Eva Sedlařová.
Hudobný hosť: Luděk Zmrzlík.

22.5.2022 2. blok odbornej konferencie
Soňa Pariláková: Sme prepojení viac ako tušíme. Sociálne a spirituálne súvislosti zodpovednosti za umeleckú tvorbu.
Lukáš Borzík: Skladateľ a Sacrum.Hudba ako akt Milosrdenstva.
Juraj Vajó: Tvorca, identita a sacrum
Jana Migašová: Maliar, ktorý prerážal povrch: Prokip Kolisnyk (1957 – 2021)


Umelec a sloboda / 2021

15.11.2021 Maruška

16.11.2021 Knižná prezentácia vydavateľstva Portál

17.11.2021 Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou 1. blok

S príspevkami vystúpili:

Július Fujak / skladateľ, hudobník, pedagóg / Sloboda prejavu podmienená ambivalentnosťou vnútornej slobody. Milan Adamčiak, Marián Varga.
Ivo Jahelka / advokát / Hranice svobody uměleckého projevu tvůrce z pohledu práva
Peter Milčák / vydavateľ, básnik, vedec / Od slobody jednotlivca k slobode spoločenstva (na pozadí knižnej kultúry)
Peter Katina / hudobník, publicista, pedagóg / Klasické hudobné umenie a sloboda
Gabriela Vermelho / hudobníčka, skladateľka / Svoboda tvorby a interpretace v soudobé hudbě s prolínáním a přechodem ke svobodné improvizaci.

17.11.2021 Koncert Iva Jahelku

19.11.2021 Odborný seminár s medzinárodnou účasťou 2. blok
S príspevkami vystúpili:
Jana Štefličková / herečka a pesničkárka

Zděnek Král / hudobný skladateľ


Umelec a sloboda / 2020 (program bol presunutý na rok 2021)

31.5.2021 Herecký stand up Filipa Tellera / CZ
29.5.2021 Koncert Ivany Mer

28. - 29.2021 Odborná konferencia

Prehľad programov cyklu Umelec a sloboda / 2019
9.11.2019 Pocta Karlovi Krylovi 
9.11. 2019 Vladimír Merta: Šedá zóna – umelecký večer 
9.11. 2019 Emigrácia, exil, šedá zóna 
8.11.2019 Pocta Josefovi Císařovskému 


BALADY A BALADICKOSŤ


Ide o tému, ktorá zasahuje všetky druhy umenia a je prítomná vo väčšine kultúrnych prostredí. Vo VIOLE jej venujeme dlhodobú pozornosť. Usporiadali sme odborný seminár na tému Balada a baladickosť, iniciujeme umelecké a vzdelávacie večery, ktoré približujú rôzne umelecké podoby témy. Zároveň verejnosti propagujeme knihu – antológiu etnografa Oresta Zilynského Balady východného Slovenska, na ktorej vydaní sme sa podieľali (vydanie knihy z finančných zdrojov podporil Fond na podporu umenia).

Prehľad programov cyklu Balady a baladickosť / 2020
16.12. 2020 Balady východného Slovenska / Monika Kormaníková, Anna Derevjaníková, Jana Štefličková / album
9.12. 2020 Balady východného Slovenska / Igor Kucer /tenor/ & Peci Uher /gitara/ album

Prehľad programov cyklu Balady a baladickosť / 2018

21.12.2018 Plače duša Pid Beskydom... : Hanka Servická a Jana Bezek quarter; koncert / album
12.12.2018 Plače duša pid Beskydom... : Igor Kucer; koncert / album
15.11.2018 Michal Smetanka & Karpa Ton; koncert / album
30.10.2018 Plače duša pid beskydom... , umelecké spracovanie rusínskych balád a vernisáž fotografií / album
20.10.2018 Balada a Baladickosť, seminár a prezentácia knihy


BEŤÁRČINY


Umelecko-vzdelávací program pre školy.
1. ročník sa uskutočnil v novembri 2019
2. ročník sa uskutočnil v novembri a decembri 2020


NETRADIČNÉ MIESTA A ČINY


Prehľad programov 2019

27.5.2019 Každý múr je bránou(Francúzsko, Bulharsko)-premietanie filmu KINEDOK a diskusia s hosťami

Prehľad programov 2017

23.11.2017 Po záruke – filmový dokument z cyklu KineDok
19.10.2017 Kráľovná ticha - KineDok
13.9.2017 FC Roma – premietanie dokumentu a diskusia
28.6.2017 5. október – premietanie dokumentu a diskusia
29.5.2017 Cambridge – premietanie dokumentu – KineDok
10.4.2017 František Turcsányi: Moskva – videoreflexie
7.4.2017 Zážitky dobrodruha II. Putovanie divokou prírodou s L. Sedlákom
11.3.2017 Festival PRO TIBET
17.1.2017 Zážitky dobrodruha na Aljaške – beseda s L. Sedlákom

Prehľad programov 2016

7.11.2016 Walesa, človek z nádeje – filmový večer
24.10.2016 Komorná – filmový večer
3.10.2016 Samotári – filmový večer
26.9.2016 Ida – filmový večer
19.9.2016 Storočný starček – filmový večer
12.9.2016 Návrat idiota – filmový večer
5.9.2016 Milka Zimková – filmový večer
Dátum a čas podujatia

Názov podujatia

Organizátor

2021


19.11.2021Spomienkový večer venovaný Karlovi Krylovi a Rozine JadrnejDivadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
19.11.2021Vernisáž výstavy českej pesničkárky a herečky Jany ŠteflíčkovejDivadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
19.11.2021Odborný seminár s medzinárodnou účasťou, 2. blok
Divadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
17.11.2021Koncert Iva JahelkuDivadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
17.11.2021Odborný seminár s medzinárodnou účasťou, 1. blokDivadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
16.11.2021Knižná prezentácia vydavateľstva PortálDivadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
15.11.2021MaruškaDivadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
15.10.2021Pocta Romanovi Bergerovi. Hosť: Milan Paľa - husle a Katarína Paľová - klavír
Divadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
14.10.2021Pocta Márii Szymanowskej. Hosť: Jordana Palovičová / klavír
Divadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
13.10.2021Pocta Krzysztofvi Komdeovi. Hostia: Natasza Ziolkowska Kurczuk, klavír: Anton Konya, spev: Martin Pado.
Divadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
24.9.2021Jiří Dědeček, koncert
Divadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
15.9.2021Vladimír Merta, koncert
Divadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
15.9.2021Debaty o umeleckej slobode, Vladimír Merta a Irena Šulcová
Divadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
8.9.2021Stretnutia na 49. rovnobežke - Životná púť Ivana Nestora Šafranka a hudobný hosť: Il Duetto
Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR
7.9.2021Dejiny Rusínov na Spiši - Autorská prezentácia novej publikácie Múzea Spiša / externá akcia
Divadlo VIOLA
29.8.2021Hudba našich predkov, Michal Smetanka, Alexander Mušinka
Divadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
25.8.2021Xénia Jarová, Juraj Tomka - Hudba Henryka Góreckeho
Divadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
24.8.2021Sára Medková - Hudba dvoch Fryderykov
Divadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
24.6.2021V sieti kódov - intermediálna kompozícia o autizme a umení
Divadlo VIOLA s podporou Fondu na podporu umenia
23.6.2021V sieti kódov - intermediálna kompozícia o autizme a umeníDivadlo VIOLA s podporou Fondu na podporu umenia

20.5. o 19.00

Michal Paľko a Mojše Band: Dialógy s tradíciou predkov ú Sárossi - Šarišský

Šušľavá mušľa s podporou Fondu na podporu umenia

18.5. o 18.00

Koncert poľskej súčasnej hudby – Peter Katina

Divadlo VIOLA s podporou KULTMINOR

2020

December 2020

Beťárčiny alebo ako sa Ježiško stratil. Predstavenie o tradíciách v rámci regiónu aj v rámci Čiech

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Ministerstva kultúry SR

16.12.2020 o 18:00hod

Balady východného Slovenska / Štefličková, Kormaníková, Derevjaníková

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Ministerstva kultúry SR

9.12.2020 o 18:00hod

Balady východného Slovenska / Igor Kucer, Peci Uher

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Ministerstva kultúry SR

2.12. 2020 o 18:00hod

Cyklus na 49. rovnobežke: Medzníky životnej púte Anatolija Kralického

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

06.10.2020 o 18:00hod

Nórska súčasná hudba: Peter Katina

Divadlo VIOLA

02.10.2020 o 19:00hod

Koncert priateľstva, Jana štefličková (CZ) a Michal Smetanka (SK)

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

02.10.2020 o 09:00hod

Rasová znášanlivosť – odborný seminár

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

29.9.2020 o 18:00hod

Cikánský boxer – predstavenie o boxerovi židovského pôvodu v časoch 2. svetovej vojny

DIVADLO VIOLA

28.9. 2020 o 18:00hod

Čecháčci a Čoboláci – stand up Filipa Tellera (CZ) a Pavla Seriša (SK)

DIVADLO VIOLA

16.9.2020 o 18:00hod

Cyklus na 49. rovnobežke: Životné zábery Karola Divalda

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

10.9.2020 o 18:00hod

Clubovka podujatie o architektúre a umení

DIVADLO VIOLA

27.8.2020 o 18:00hod

Cyklus na 49. rovnobežke: Leopold Lahola

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

8.3. 2020 o 19:00hod

Koncert GAPA & Mečiar Blues connection with Silvia Josifovska

DIVADLO VIOLA

29.2. 2020 o 18:00hod

Koncert súboru Opera trio z cyklu ViolaKlasik: Georg Philipp Telemann, Leoš Janáček a Francis Poulenc

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

19.2.2020 o 18:00hod

V retrospektíve – spomienkový večer na Ota Ferenzyho z cyklu Cesty k hudbe

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia a Hudobného fondu

13.2.2020 o 17:30hod

Stratená komunita – ako sa učiť o našich židoch, rozhovor s Adriánom Eštokom

DIVADLO VIOLA

23.1. 2020 o 18:00hod

Koncert Ensemble Ricercata: Helga Varga Bach – soprán, David Danel – husle, Ronald Šebesta – klarinet, Ivan Šiller, umelecký vedúci – klavír

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

10.1.2020 o 19:00hod

Koncert českého pesničkára: Jiří Dědeček

DIVADLO VIOLA

2019

19.12.2019 o 19:00hod

Koncert S.H.A / SUSANNA JARA & HANKA WÓJCIAK

DIVADLO VIOLA

18.12.2019 o 18:00hod

Osobnosti divadla, Pocta režisérovi Petrovi Scherhauferovi

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

12.12.2019 o 18:30hod

Cyklus na 49. rovnobežke: Václav Dvořák

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

3.12.2019 o 18:00hod

Umelecký večer z cyklu Cesty k hudbe: Túžba tvoriť s Urbanom Hudákom. Hosť večera: bratislavský skladateľ Peter Javorka a taliansky perkusionista, pôsobiaci v Prahe Elia Moretti.

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

28.11.2019 o 18:00hod

Cyklus na 49. rovnobežke: Emil Tréval – cesta lekára a spisovateľa z Prešova do Prahy

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

29.11.2019 o 19:00hod

Yuri Korec & Co. : HABIBI 2196-18, Lukáš Záhorák a sólová tanečná performancia

DIVADLO VIOLA

26.11.2019 o 18:00hod

Cyklus Sólo-duo-trio: Opera na hrane. Účinkovali: Jana Vondrů, Aneta Podracká Bendová, Eva Marie Kořená

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

13.11. 2019 o 19:00hod

Josef Laufer vo VIOLE

DIVADLO VIOLA

12.11. 2019 o 19:00hod

Josef Laufer vo VIOLE

DIVADLO VIOLA

12.11. 2019 o 18:00hod

Cyklus Cesty k hudbe, hudobný večer so súčasným skladateľom Jozefom Kolkovičom

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

9.11.2019 o 19:00hod

Cyklus Umelec a sloboda: Pocta Karlovi Krylovi, hudobný večer

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

9.11.2019 o 17:00hod

Cyklus Umelec a sloboda: Vladimír Merta: Šedá zóna

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

9.11.2019 o 14:00hod

Cyklus Umelec a sloboda: Emigrácia, exil, šedá zóna – návraty k histórii Československa cez portréty umelcov

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

8.11.2019 o 17:00hod

Cyklus Umelec a sloboda: Pocta Josefovi Císařovskému

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

29.10.2019 o 18:00hod

Recitál svetových premiér: Koncert Petra Katinu

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

28.10.2019 o 19:00hod

Koncert Nerez & Lucia

DIVADLO VIOLA

26.10.2019 o 19:00hod

Dvojkoncert Iva Jahelku & Miroslava Palečka

DIVADLO VIOLA


Воскресеніє народа Voskresenije naroda Prjašiv

DIVADLO VIOLA

19.10.2019 o 19:30hod

Koncert z cyklu Poetika v ženskom šate: Eniesa & le´Murs

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

16.10. 2019 o 19:00hod

Spomienkový umelecký včer z cyklu Osobnosti divadla: Ján Šilan

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

15.10.2019 o 17:00hod

Hudobný skladateľ Roman Berger – premietanie dokumentu s diskusiou

DIVADLO VIOLA

5.10.2019 o 19:00hod

Jiřina Dvořáková-Marešová & MiloslavŠtudent v programe TASTEGGIANDO MUSICA TESTUDINIS – medzinárodný festival lutnovej hudby

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

4.10.2019 o 19:00hod

Ensemble thesaurus musicum Musica testudinis-medzinárodný festival lutnovej hudby

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

26.9.2019 o 19:00hod

Spomienkový večer V retrospektíve: Michal Vilec

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

11.9. 2019 o 18:00hod

Cyklus Na 49. rovnobežke: Max Kurth – maliar z Nemecka očarený Šarišom

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR


Tfilos un Nigunim – nový koncertný program Mojše band a hostí

DIVADLO VIOLA

18.6.2019 o 19:00hod

Skladateľský večer s Vierou Janárčekovou /Nemecko/

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

14.6.2019 o 19:00hod

Sergej Hudák – spomienkový večer na herca DAD v Prešove

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

10.6.2019 o 18:00hod

Faustínky – uvedenie CD a prezentácia činnosti grécko-katolíckej charity v Prešove

DIVADLO VIOLA

6.6.2019 o 18:00hod

Na 49. rovnobežke /2. ročník/ Jacob Bogdani – cesta maliara z Prešova na anglický dvor /umelecký večer/

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

31.5.2019 o 19:00hod

Dvojkoncert Vladimír Merta a Dagmar Voňková

DIVADLO VIOLA


Prezentácia vydavateľstva FACE – anglická literatúra pre deti v preklade

DIVADLO VIOLA

4.5.2019 o 19:00hod

Koncert súčasnej hudby – Vermelho – Fujak – Kavan /CZ, SK/

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

27.4.2019 o 19:00hod

Sny o Gruzínsku – koncert gruzínskej speváčky Manany Menabde

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

26.-27.4.2019

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou /SK, CZ, PL/ Divadlo pre deti – východiská, podoby, perspektívy

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

12.4.2019 o 19:00hod

Koncert folkového speváka Pavla Dobeša

DIVADLO VIOLA

3.4.2019 o 19:00hod

Koncert Opera trio /CZ/

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

13.3.2019 o 18:00hod

Autorská prezentácia knihy o holokauste: Ema Umlauf Číslo na tvojom predlaktí je modré

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

9.3.2019 o 19:00hod

Koncert ethno hudby: Jitka Šuranská, Martin Krajíček, Marián Friedl /CZ/

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

8.3.2019 o 19:00hod

Dobré texty v piesni – autorský program pesničkára Eda Klenu s pozvanými hosťami: Ján Žamboch /CZ/, Martin Chrobák /SK/

DIVADLO VIOLA

28.2.2019 o 18:00hod

Slovanské motívy v tvorbe Juraja Hatríka – koncert

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

27.2.2019 o 19:00hod

ViolaKlasik – gitarový koncert Marten Falk /SWE/

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

24.2.2019 o 18:00hod

MIKOO – koncert slovensko – česko - nórskej formácie

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

17.2.2019 o 18:00hod

Gappa and Mečiar, James and Black džezový koncert slovenského dua a amerických hostí

DIVADLO VIOLA

15.2.2019 o 18:00hod

Túžba tvoriť – Pieseň ako zrkadlo lásky a plnosti života – etnohudba multiinštrumentalistu Michala Smetanku

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

8.2.2019 o 19:00hod

Dobré texty v piesni – autorský program pesničkára Eda Klenu s pozvanými hosťami: Peter Janků /SK/, Petr Rímský /ČR/

DIVADLO VIOLA

7.2.2019 o 18:00hod

Dagmar Plamperová – Z naší louky – autorská tvorba českej poetky

DIVADLO VIOLA

21.1.2019 o 17:00hod

Čitateľský klub – Karel Čapek

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

2018

30.12.2018 o 18:00hod

Vianočný koncert Marianny Železnej – Rusínsky večer

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia


22.12.2018 o 18:00hod

Stretnutia na 49.rovnobežke – Smútok za domovom - Rusínsky večer

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

21.12.2018 o 18:00hod

Plače duša pid Beskydom – Jana Bezek quartet a Anna Servická

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

11.12.2018 o 17:00hod

Slony kapitána MiGranta & Červená nitka pre Deda Mráza – prezentácia prekladov francúzskych kníh pre deti

Šušľavá mušľa, o.z.

30.11. 2018 o 18:00hod

Stretnutia na 49.rovnobežke – Vyšívanka & ukrajinská literatúra

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

25.11. 2018 o 19:00hod

EWA SIPOS & JaBICo - Za horami, za lesami.... koncert poľsko-slovenského zoskupenia

Šušľavá mušľa, o.z.

22.11.2018 o 18:00hod

Stretnutia na 49.rovnobežke - Karin Sarkisjan & chasidská literatúra

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

30.11.2018 o 18:00hod

Stretnutia na 49.rovnobežke – Susana Jara a verše poľských básnikov

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

21.11.2018 o 18:00hod

Večer ruskej piesne (venovaný ruským romancám).

Šušľavá mušľa, o.z.

14.11.2018 o 18:00hod

Večer francúzskej piesne (venovaný skladateľovi Massenetovi)

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

30.10.2018 o 19:00hod

Vladimír Štursa – výstava fotografií moravského fotografa z Podkarpatskej Rusi.

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

20.10.2018 o 19:00hod

Vladimír Merta – koncert českého pesničkára.

Šušľavá mušľa, o.z.

20.10.2018 o 13:00hod

Plače duša pid Beskydom – umelecké prezentácie balád Rusínov: Duo z Jarabiny,

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

16.10.2018 o 18:00hod

Peter Leginský Výstava fotografií z Chorvátska.

Šušľavá mušľa, o.z.


Poľské dni v Prešove.


28.9.2018 o 14:30hod

New Inspirations Joachim Mencel Artisena – koncert poľského zoskupenia,

Marian Friedl – prednáška českého muzikológa.

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

31.8.2018 o 19:00hod

Jaroslav Hutka – koncert českého pesničkára.

Šušľavá mušľa, o.z.


Festival Hevhetia. Koncert čínskeho a holandského interpreta.

Šušľavá mušľa, o.z.

20.6.2018 o 19:00hod

Sestry Uhlárové – koncert rusínskych interpretov.

Šušľavá mušľa, o.z.

9.6.2018 o 19:00hod

Ivana Mer – koncert slovenskej interpretky a je argentínskeho partnera.

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

18.5. 2018 o 16:00hod

Rodinné trio Magurových – koncert rusínskych interpretov.

Šušľavá mušľa, o.z.

12.5. 2018 o 19:00hod

Iva Bittová – koncert českej umelkyne.

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

4.5.2018 o 17:00hod

Výstavy fotografií Gabriely Gilányi – svet mimoeurópskych kultúr.

Šušľavá mušľa, o.z.

18.4. 2018 o 19:00hod

Zaspivajme sobi – hudobný večer s rusínskou speváčkou Monikou Poráčkovou.

Šušľavá mušľa, o.z.

16.3.2018 o 17:00hod

Labirski beťare – koncert rusínskych hudobníkov.

Šušľavá mušľa, o.z.

24.2.2018 o 19:00hod

Karina Sarkisjan – koncert arménskej umelkyne.

Šušľavá mušľa, o.z.

14.2. 2018 o 18:00hod

Koncert českej pesničkárky Jany Šteflíčkovej.

Šušľavá mušľa, o.z.

6.2.2018 o 19:00hod

Neřež trio – koncert českej kapely.

Šušľavá mušľa, o.z.

2017

21.12.2017 o 18:00hod

Salomon Kapelye – koncert židovskej hudby.

Šušľavá mušľa, o.z.

19.12.2017 o 18:00hod

Vianočný koncert rusínskej speváčky Marianny Železnej a jej hostí.

Šušľavá mušľa, o.z.

9.12. 2017 o 18:00hod

Marian Pažucha – výstava drevorezieb poľského insitného umelca.

Šušľavá mušľa, o.z.

2.12.2017 o 13:00hod

Jan Burian – koncert českého pesničkára.

Šušľavá mušľa, o.z.

22.11.2017 o 17:00hod

Rozviazané jazyky – prezentácia knihy Tancera o multikulturalite Bratislavy.

Šušľavá mušľa, o.z.

21.11.2017 o 18:00hod

Oľga Zalesskaya – koncert bieloruskej speváčky.

Šušľavá mušľa, o.z.

14.10.2017 o 16:00hod

Furman z lisa ide. Hudobná rozprávka v rusínskom jazyku s využitím rusínskych ľudových piesní.

Šušľavá mušľa, o.z.

28.9.2017 o 17:00hod

Spomienkový večer venovaný rusínskemu národnému buditeľovi Dobrianskemu.

Šušľavá mušľa, o.z.

23.9. – 22.9. 2017

Jazz Inspirations 2. ročník – vystúpenia poľských a maďarských hudobníkov.

Šušľavá mušľa, o.z.

14.9.2017 o 17:00hod

Spomienkový večer venovaný rusínskemu maliarovi Michalovi Čabalovi.

Šušľavá mušľa, o.z.

20.7. 2017 o 18:00hod

Prezentácia tvorby rusínskej fotografky Lucie Nimcovej.

Šušľavá mušľa, o.z.

23.6.2017 o 19:00hod

Wen Hui – Tsai a Jana Bezek. Džezový koncert korejsko-slovenského dua.

Šušľavá mušľa, o.z.

15.6.2017 o 19:00hod

Večer s hercom DAD, Rusínom Igorom Lattom.

Šušľavá mušľa, o.z.

8.6.2017 o 16:00hod

Chrbtom k horám – prezentácia knihy prof. Pavla Magocsiho o dejinách Rusínov.

Šušľavá mušľa, o.z.

30.5. 2017 o 17:0hod

Stretnutia kultúr národnostných menšín a etnických skupín na 49. rovnobežke

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR


Festival umenia národnostných menšín (rusínska, česká, rómska, poľská, židovská).

Šušľavá mušľa, o.z.

23.5.2017 o 19:00hod

Hudba škandinávskych autorov (Katina).

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

18.5.2017 o 18:00hod

Igor Kucer a Emotion group – rusínske piesne Júlie Warholovej (koncert).

Šušľavá mušľa, o.z.

9.5. 2017 o 16:50hod

Pozdravy z neba – spomienkové večery venované: Vysockému, Okudžavovi, Krylovi (účinkujú českí, poľskí, slovenskí umelci)

Šušľavá mušľa, o.z.

3.5.2017 o 19:00hod

Ramivana – hudba iných kultúr (prezentácia)

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

27.4. 2017 o 18:00hod

Gavran: Muž mojej ženy – divadelná hra v rusínskom jazyku.

Šušľavá mušľa, o.z.

20.4. 2017 o 18:00hod

Dedina mestu Tichý potok – rusínsky folklór

Šušľavá mušľa, o.z.

13.4.2017 o 19:00hod

Návraty domov – večer s hudobným producentom rusínskeho pôvodu Vladimírom Darjaninom

Šušľavá mušľa, o.z.

10.4.2017 o 18:00hod

Moskva – dokument F. Turcsányho.

Šušľavá mušľa, o.z.

22.3.2017 o 17:00hod

Anna Sedziwy – výstava ilustrácií poľskej maliarky.

Šušľavá mušľa, o.z.

11.3.2017 o 17:00hod

Festival Pro Tibet. Skryté v odkrytom. Výstava fotografií, beseda a premietanie filmov o Tibete.

Šušľavá mušľa, o.z.

2.3. 2017 o 18:00hod

Krížová cesta pri sviečkach a arménskej hudbe (umelecký večer).

Šušľavá mušľa, o.z.

21.2. 2017 o 10:00hod

Prezentácia českého vydavateľstva Portál.

Šušľavá mušľa, o.z.

17.2.2017 o 19:00hod

Koncert českej skupiny Jablkoň.

Šušľavá mušľa, o.z.

16.2. 2017 o 19:00hod

Koncert českého pesničkára Pepu Nosa.

Šušľavá mušľa, o.z.

25.1. 2017 o 17:00hod

Dvaja z Weberovej. Výstavy prác rusínskeho karikaturistu Fedora Vica a jeho syna.

Šušľavá mušľa, o.z.

2016

13.12. 2016 o 18:00hod

Trochu o duši. Prezentácia knihy poľskej poetky Wislawy Szymborskej.

Šušľavá mušľa, o.z.

20.11. 2016 o 17:00hod

Kolik příležitostí má ruže. Umelecký večer, venovaný moravskému básnikovi Jánovi Skácelovi.

Šušľavá mušľa, o.z.

17.11.2016 o 19:00hod

Koncert českého dua, spievajúceho v poľštine Tara Fuki

Šušľavá mušľa, o.z.

10.11.2016 o 19:00hod

Koncert ukrajinského dua Vyšívanka

Šušľavá mušľa, o.z.

13.10. 2016 o 19:00hod

Koncert lemkovskej speváčky z Poľska Susanny Jara

Šušľavá mušľa, o.z.

29.9.2016 o 19:00hod

Jazz Inspirations Koncerty poľských a ukrajinských interpretov: Anna Gadt /PL/, Grzegorz Karnas /PL/ Alan Wykpisz (PL), Igor Hnydyn (UA)

Šušľavá mušľa, o.z.

21.9.2016 o 14:00hod

Duchovné bohatstvo ľudovej kultúry (seminár venovaný etnografovi Jánovi Olejníkovi, ktorý venoval pozornosť Rusínom, Goralom, rôznym etnickým skupinám)

Šušľavá mušľa, o.z.

Vizuálne umenie

O NÁS

AKTUÁLNA VÝSTAVA VO VIOLE

HISTÓRIA

O NÁS


Výstavná činnosť vo VIOLE je rozvíjaná od začiatkov existencie, teda od roku 2016. Ťažiskovo je nasmerovaná k prezentácii umelcov, ktorí pôsobia v regióne alebo ktorí z neho pochádzajú. Pozornosť je venovaná predstavovaniu tvorby profesionálnych umelcov v oblasti vizuálneho umenia a zároveň podpore neprofesionálneho umenia. Samostatnú líniu tvorí prezentovanie umenia ľudových tvorcov a tiež výstavy prác študentov a žiakov umeleckých škôl. Zároveň sa venujeme vzdelávaniu v oblasti výtvarného umenia - v podobe workshopov pre žiakov, rodičov s deťmi a pre pedagógov.
AKTUÁLNA VÝSTAVA VO VIOLEJana Štefličková /CZ/ - Výstava fotografií v rámci projektu Umelec a sloboda


Výstavy realizované v roku 2022


18.10. - 30.11.2022 Moja citlivosť, môj dar (v rámci projektu Umením za duševné zdravie).


Výstava autoriek:

Veronika Ferencová 

Zuzana Huňadyová 

Zuzana Medvecká-Heretiková 

Lýdia Karlíková 

Dorota Medvecká-Heretiková 

Monika Michančová 

Soňa Pariláková 
1.12. - 15.12.2022 Výstava FAGI

Autor: Jiří Jelínek

2020

2.10. 2020

Créme de la créme výber z autorských výstav 5 ročnej histórie Galérie kýchania mozgu

6.3. 2020

Ja, my alebo oni? Výstava o stretnutiach a cestovaní

1.3. 2020

Vynášky do nebies


201913.12.
2019Hrany
/ Kontakt – Dvojvýstava Nikoly Varcholíkovej a Patrície
Pavlíkovej16.10.
2019Zvieracie
domy - výstava poľskej ilustrátorky Anny Sedziwy10.9.
2019Pressov
Paparazzi – retro. Výstava fotografií členov regionálnej
organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove19.6.
2019Kristína
Podmanická: Čipka v obrazoch (paličkovaná autorská čipka,
plošné a trojrozmerné obrazy)30.5.
2019Učím
sa vidieť ako fotograf. Výstava fotografií študentov
študijného odboru Úžitková fotografia Súkromnej strednej
odbornej školy ELBA, Prešov.9.5.
2019MAĽ(U)B(!)A
– Malebné štúdie štúdia pre dospelých Súkromnej ZUŠ,
Nám. Mieru 1, Prešov6.4.
2019Ľudmila
Balková: Keď kvitne láska (maľba)2.3.
2019Joga
ako poézia pohybu. Výstava fotografií jogových asan.


2018

27.11.2018

Jana Michalková: Maľovaný sen (podmaľba na sklo)

30.10.2018

Rudolf Štursa(CZ): Duše krajiny a lidí. Fotografie z Podkarpatskej Rusi.

16.10.2018

Peter Leginský: Dalmatínske dotyky a nálady Tučepi II. (fotografia)

1.9.2018

Výstava výtvarných prác hudobnej skladateľky Jany Kmiťovej. (kresba)

10.7.2018 

Emil Semanco: MIRACL E.S. continue (koláž)

19.6.2018

Vladimír Seman ml.: DIG.IT! (počítačová grafika)

31.5.2018

Očami mladých fotografov. Výstava prác študentov študijného odboru Úžitková fotografia Súkromnej strednej odbornej školy ELBA, Prešov (fotografia).

4.5.2018

Gabriela Ghillányová Hatami: Mnoho rozmerov. Jedna symfónia. (cestovateľská fotografia)

16.4.2018

Hudobný plagát. Výstava prác študentov odborov Dizajn - grafický a priestorový a Grafik digitálnych médií SSOŠ Postupimská, Košice

27.3.2018

Milan Špak: Nyni i prisno (výtvarný koncept inšpirovaný byzantskou ikonou, maľba na drevo)

7.3.2018

Karol Stollmann: Ticho (fotografia)

7.2.2018

Deväť / Martin Vlado - výstava fotografických ilustrácií k básnickej zbierke Martina Vlada "Zväčšovanie priestoru". 1 spisovateľ + 9 autorov fotografií (Alexandra Keselicová, Dávid Hanko, Diana Simanová, Barbora Girmanová, Katarína Bajkayová, Ines Karčáková, Nikolas Bernáth, Alžbeta Schnurerová, Eva Vlnková)

16.1.2018

Július Alcnauer: Okamihy (fotografia)


20179.12.2017Marian
Pażucha (PL) – drevorezba15.11.2017Vladimír
Seman: Prešov: ráno a večer (fotografia)23.10.2017Juraj
Sabol: Fotografie14.9.2017akad.mal.
Michal Čabala: Spomienka na Miša (kresba a maľba)20.6.2017Martina
Konkoľová: Dokonalo nedokonalé nite (paličkovaná čipka)26.4.2017Zuzana
Kalinak: Formovanie (maľba)22.3.2017Anna
Sędziwy (PL): Výber z tvorby (ilustrácie kníh pre deti)6.3.2017Milan
Špak: Skryté v odkrytom (výstava fotografií z Tibetu)25.1.2017Jakub
a Fedor Vico: Dvaja z Weberovej 2 (digitálna maľba / karikatúra,
kresba, portrét, drevoryt)5.1.2017Tomáš
Pavlič: Transformácia - zachráňme pohorie Branisko
(fotografia)201630.11.2016Ivana
Pančáková: Súkromný priestor (maľba)22.9.2016Andrej
Smolák: Melódia noci (maľba)


Komunity

O NÁS

HISTÓRIAO NÁS


Považujeme za dôležité a inšpiratívne venovať sústredenú pozornosť komunitnému umeniu a vzdelávacím aktivitám, smerovaným vybraným komunitám. Je to vzájomne obohacujúci proces, kedy sa zbližujeme s komunitou, ktorá nás osloví k spolupráci alebo kedy my prebudíme záujem o umenie či tému, ktoré v danej chvíli komunitu začne vytvárať. Vyhľadávanie súznenia a blízkosti ľudí, ktoré môže byť posilňované vzájomne zdieľanou skúsenosťou či zážitkom, považujeme za potrebné a užitočné. Venujeme pozornosť primárne výchovným témam, určeným hlavne pedagógom a rodičom, ekologickým témam, otázkam zdravia a vitality či živým podobám spirituality.

Dátum a čas

Názov podujatia

Organizátor

2021

november 2021Spomienkový večer na Karla Kryla a Rozinu Jadrnú v rámci projektu Umelec a slobodaDivadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
november 2021Vernisáž fotografií českej pesničkárky a herečky Jany Šteflíčkovej v rámci projektu Umelec a slobodaDivadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
november 2021Výtvarný workshop s Janou Kadaňkovou a Soňou Parilákovou
Divadlo VIOLA s podporou Fondu na podporu umenia
november 2021Maruška / Pro ArtDivadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
október 2021Pozdravy z neba: Spomienka na Dušana PončákaDivadlo VIOLA s podporou Fondu na podporu umenia
september 2021Debaty o umeleckej slobode, Vladimír Merta a Irena Šulcová
Divadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
september 2021Stretnutia na 49. rovnobežke: Životná púť Ivana Nestora Šafranka a hudobný hosť: Il Duetto
Šušľavá mušľa s podporou KULTMINOR
september 2021Dejiny Rusínov na Spiši - Autorská prezentácia novej publikácie Múzea Spiša / externá akcia
Divadlo VIOLA
september 2021Workshop s Terezou Lexovou: Co se děje v tichu?Divadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
september 2021Workshop s Filipom Tellerom: Stand up TherapyDivadlo VIOLA s podporou KULTMINOR
august 2021Stretnutia na 49. rovnobežke: Spomienkový večer na Jána Kalinu. Hudobný hosť: Mojše Band
Šušľavá mušľa s podporou KULTMINOR
august 2021Workshop s Luciou Kralovičovou - To je moja stolička. Nie.... to je moja stolička!
Divadlo VIOLA s podporou Fondu na podporu umenia
august 2021Workshop s Magdalénou Komárovou - Cesta hrdinu - Volanie / Divadlo pre deti 3. ročník
Divadlo VIOLA s podporou Fondu na podporu umenia
august 2021 Konferencia Divadlo pre deti - východiská, podoby, perspektívy /3. ročník
Divadlo VIOLA s podporou Fondu na podporu umenia
jún 2021V sieti kódov - intermediálna kompozícia o autizme / REPRÍZA
Divadlo VIOLA s podporou Fondu na podporu umenia
jún 2021V sieti kódov - intermediálna kompozícia o autizme / PREMIÉRA Divadlo VIOLA s podporou Fondu na podporu umenia
jún 2021Večer s Táňou FischerovouDivadlo VIOLA s podporou Fondu na podporu umenia
2020

december 2020

Beťárčiny alebo ako sa Ježiško stratil – workshopy pre deti + večerné predstavenie

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Ministerstva kultúry SR

marec 2020

Vynášky do nebies - vernisáž

Divadlo VIOLA


201921.11.2019
o 17:00hodKlimatické
zmeny a permakultúra – prednáška Števa AdamčíkaDivadlo
VIOLA25.9.2019
o 17:00hodPotrebujú
deti(a dospelí) hranice? – Blanka Lichtnerová, prednáška a
diskusiaDivadlo
VIOLA10.6.2019
o 18:00hodFaustínky
– slávnostné uvedenie CD do života, Národný týždeň
charity 2019Divadlo
VIOLA23.5.2019
o 17:00hodUmenie
výchovy – prednáška s diskusiouDivadlo
VIOLA2.4.2019
o 18:00hodVčiel
u nás ubúda, ako tomu predísť?, prednáškaDivadlo
VIOLA15.3.2019
o 17:00hodPrečo
dospelí potrebujú rozprávky?, prednáška a diskusia – Soňa
ParilákováDivadlo
VIOLA20.2.2019
o 17:00hodPrečo
deti potrebujú rozprávky, prednáška s diskusiou – Soňa
ParilákováDivadlo
VIOLA13.2.2019
o 16:00hodVýživou
(a inými trikmi) k imunite detí v Prešove, kurz s lektorkou
Monikou KorístekovouDivadlo
VIOLA


2018

11.6.2018 o 18:00hod

Život na ulici – beseda a hudobný program

Divadlo VIOLA

17.5.2018 o 18:00hod

S lekárom v kaviarni. Hosť: MUDr. Daniela Tarbajovská

Šušľavá mušľa, o.z.

19.4. 2018 o 18:00hod

S lekárom v lekárni. Hosť: MUDr. Ľubomíra Romanová

Šušľavá mušľa, o.z.

12.4. 2018 o 17:00hod

Prečo deti potrebujú rozprávky? – literárne stretnutie

Šušľavá mušľa, o.z.

9.4. 2018 o 17:30hod

Výchova bez porazených – ochutnávkový workshop

Šušľavá mušľa, o.z.

22.3. 2018 o 17:00hod

Detská hra a tvorivosť – prezentácia a diskusia

Šušľavá mušľa, o.z.

21.3. 2018 o 18:00hod

S lekárom v kaviarni: MUDr. Slávka Belvončíková

Šušľavá mušľa, o.z.

15.3. 2018 o 17:00hod

Domáce vzdelávanie – prednáška s diskusiou

Šušľavá mušľa, o.z.

31.1.2018 o 17:00hod

Mnoho princípov výchovy – a kde je sever?

Šušľavá mušľa, o.z.

23.1. 2018 o 18:00hod

S lekárom v kaviarni. Hosť: MUDr. Adriana Kazimírová

Šušľavá mušľa, o.z.


201720.12.
2017 o 18:00hodS
dedom na mesiac – filmový dokument v rámci projektu KineDokŠušľavá
mušľa, o.z.13.12.2017
o 18:00hodRastislav
Dvorový: Blahoslavenstvá III.Šušľavá
mušľa, o.z.12.12.2017
o 18:00hodRastislav
Dvorový: Blahoslavenstvá II.Šušľavá
mušľa, o.z.11.12.2017
o 18:00hodRastislav
Dvorový: Blahoslavenstvá I.Šušľavá
mušľa, o.z.7.12.2017
o 18:00hodČo
z umenia pod stromček pre deti i dospelýchŠušľavá
mušľa, o.z.28.11.2017
o 17:00hodSpirituálna
výchova v rodine – prezentácia a diskusiaŠušľavá
mušľa, o.z.14.11.
2017 o 16:00hodUmelecká
a populárna literatúra alebo čo čítať a čo nečítať?Šušľavá
mušľa, o.z.17.10.2017
o 16:00hodAko
rozumieť literatúre?Šušľavá
mušľa, o.z.26.9.
2017 o 17:00hodAko
vychovať šťastné dieťa? II.Šušľavá
mušľa, o.z.26.6.2017
o 17:00hodAko
vychovať šťastné dieťa?Šušľavá
mušľa, o.z.19.6.2017
o 17:00hodLiteratúra:
inšpirácie, podnety, otázkyŠušľavá
mušľa, o.z.28.4.
2017 o 17:00hodNormálny
autistický film - KineDokŠušľavá
mušľa, o.z.27.4.2017
o 14:00hodQuo
vadis, vzdelávanie na Slovensku?Šušľavá
mušľa, o.z.8.4.2017
o 10:00hodRytmus
v živote dieťaťa – seminár, komunitné vzdelávanie pre
rodičov s deťmiŠušľavá
mušľa, o.z.25.3.2017
o 15:00hodO
polsrdiečku – workshop, komunitné vzdelávanie pre rodičov s
deťmiŠušľavá
mušľa, o.z.23.3.
2017 o 17:00hodKomunikácia
s deťmi a ich emočná inteligencia - komunitné vzdelávanie pre
rodičovŠušľavá
mušľa, o.z.4.3.2017
o 18:00hodDesatoro
II. – prednáška R. Dvorového / komunitné vzdelávanie -
spiritualitaŠušľavá
mušľa, o.z.2.3.2017
o 18:00hodDesatoro
I. – prednáška R. Dvorového / Komunitné vzdelávanie -
spiritualitaŠušľavá
mušľa, o.z.13.2.2017
o 18:00hod„Žili
šťastne až do smrti“ alebo mýty o vzťahoch – prednáška
a workshopŠušľavá
mušľa, o.z.4.2.
2017 o 16:00hodO
polsrdiečku – výtvarný workshop pre rodičov s deťmiŠušľavá
mušľa, o.z.201617.12.2016
o 18:00hodAdventný
večer s prof. Jozefom LeščinskýmŠušľavá
mušľa, o.z.17.12.2016
o 18:00hodSvetielko
– výtvarný workshop pre rodičov s deťmiŠušľavá
mušľa, o.z.10.12.2016
o 18:00hodAdventný
večer – tradície literárne a obrazy vianočného časuŠušľavá
mušľa, o.z.5.12.2016
o 18:00hodKedy
je moje dieťa pripravené do školyŠušľavá
mušľa, o.z.3.12.2016
o 18:00hodAdventný
večer s Rastislavom DvorovýmŠušľavá
mušľa, o.z.26.11.2016
o 18:00hodAdventné
večery – Poeticka Musica a Diana RauchováŠušľavá
mušľa, o.z.5.11.2016
o 15:00hodStrom
želaní – výtvarný ateliér pre rodičov a detiŠušľavá
mušľa, o.z.26.10.
o 16:00hodJe
literatúra vyučovacím predmetom alebo umením? – Edukatívna
prednáškaŠušľavá
mušľa, o.z.