Križovatky kultúr

O NÁS
FESTIVAL PADÁK

CYKLYCKÉ PODUJATIA A PREHĽAD ICH ROČNÍKOV

PRIPRAVUJEME
HISTÓRIA PODUJATÍ NA KRIŽOVATKÁCH KULTÚRO NÁS


Fenomén multikulturality sa prejavuje v svetovom i regionálnom rozmere, sledovateľný je vo veľkých centrách umeleckej kultúry i v perifériách. Prekvapuje svojou mnohovrstevnosťou i historickou premenlivosťou. Vo VIOLE sa téme multikulturality venujeme sústredene prostredníctvom programov, ktoré prinášajú informácie o dejinách umenia jednotlivých národov, národností a etnických skupín a o tom, ako sa s mnohokultúrnosťou vyrovnávali. Súčasne sa zaujímame o dejiny národov, národností, etník, ktoré žili a pôsobili na východnom Slovensku alebo priamo v meste Prešov či prešovskom regióne. Sústreďujeme sa na predstavovanie významných osobností, ktoré boli príslušníkmi národnostných menšín a zároveň zasiahli svojou činnosťou výrazne i do kultúry majoritného národa. Založili sme multižánrový festival, venovaný porozumeniu medzi etnikami a rasovej znášanlivosti, venujeme sa odbornej výskumnej a vzdelávacej činnosti v tejto oblasti. Predstavujeme aj umenie susedných štátov a iniciujeme spoluprácu s tvorivými umelcami zo zahraničia. Iniciujeme vzdelávaciu činnosť pre školy v podobe umeleckých workshopov a interaktívnych programov.


FESTIVAL PADÁK


Multižánrový festival, ktorý tvoria divadelné inscenácie, scénické čítania, workshopy zážitkového čítania, prezentácie kníh, odborný seminár, premietanie dokumentov, koncerty. Ide o umelecké podujatia a aktivity, motivujúce k dialógu o rasovej znášanlivosti a o budovaní pozitívneho vzťahu k minoritám. Jeho cieľom je prispievať k zbližovaniu medzi národnostnou väčšinou a menšinami. Zároveň ide o posilňovanie mentálnej a citovej odolnosti voči rasizmu, xenofóbiám, diskriminácii a o naznačovanie spôsobov ako im predchádzať, eliminovať ich a zmysluplne nahrádzať. Vychádzame zo skúsenosti, že umenie má potenciál pôsobiť oslobodzujúco, prevenčne a výchovne, pretože prináša možnosť hovoriť o problémoch prostredníctvom obrazov, metafor, symbolov.

Program 1. ročníka festivalu / 2020CYKLY A PREHLIADKY


STRETNUTIA NA 49. ROVNOBEŽKE


Séria umeleckých večerov, ktoré prezentujú celé spektrum kultúry a umenia národnostných menšín, žijúcich na Slovensku. Cieľom je poukázať na trvalé umelecké hodnoty a pestovať u širokej verejnosti povedenie o histórii a kultúre národnostných menšín žijúcich dlhodobo na území Slovenska. Cieľom je súčasne prebúdzať rešpekt ku kultúrnym a historickým špecifikám vybraných národnostných menšín. Autorské umelecké večery pozostávajú vždy z literárnej, historicko-spoločenskej a hudobnej časti. Sú venované umelcom, významným osobnostiam, členom národnostných menšín žijúcich na Slovensku.


Prehľad ročníkov programu Stretnutia na 49. rovnobežke

Stretnutia na 49. rovnobežke / 2020
2.12.2020 Medzníky životnej púte Anatolija Kralického
27.8.2020 Životné cesty Leopolda Laholu

Stretnutia na 49. rovnobežke / 2019
12.12.2019 Václav Dvořák
28.11.2019 Emil Tréval – cesta lekára a spisovateľa z Prešova do Prahy
11.9. 2019 Max Kurth – maliar z Nemecka očarený Šarišom
6.6. 2019 Jacob Bogdani – Cesta barokového maliara z Prešova na anglický dvor

Stretnutia na 49. rovnobežke / 2018
22.12.2018 Smútok za domovom – umelecký večer
30.11. 2018 Spevácke duo Vyšívanka & Ukrajinská literatúra – hudobno – poetický večer
22.11. 2018 Speváčka Karin Sarkisjan a hostia & Chasidská literatúra – hudobno – poetický večer
11.11.2018 Kolik příležitostí má ruže – poézia Jana Skácela
8.11. 2018 Susanna Jara & Verše poľských básnikov, hudobno – poetický večer

Stretnutia na 49. rovnobežke / 2017
4.12.2017 František Turcsányi: Zerind – poetické video
30.11.2017 Raj na zemi: stretnutie nielen s rozprávkarmi G. Demetera
27.11.2017 Tatranský architekt Gedeon Majunke – prednáška
1.6. 2017 Kaschauer Klezmer Brand – koncert
31.5.2017 Kolorit krajiny ako inšpirácia k tvorbe
30.5.2017 Kolorit krajiny ako inšpirácia k tvorbe


POĽSKÁ UMELECKÁ HUDBA


Umelcom a umeleckej kultúre nášho severného suseda venujeme vo VIOLE pozornosť od začiatkov našej činnosti. Prebieha v rôznych umeleckých oblastiach. Ide o hudobné workshopy a koncerty v rámci cyklov Nové Inšpirácie a Poľská hudba, ktoré organizujeme v spolupráci s Poľským inštitútom, výstavné aktivity, autorské prezentácie kníh, nadväzovanie spolupráce s poľskými divadelníkmi.


Prehľad ročníkov programu

Poľská umelecká hudba / 2019
19.12.2019 S.H.A. / Susanna Jara & Hanka Wójcak / album
19.10. 2019 Chopin a listy / Elena Letňanová a Kveta Stražanová / album
16.10.2019 Anna Sedziwy – vernisáž výstavy poľskej ilustrátorky / album

Poľská umelecká hudba / 2018
5.10.2018 Mojše Band, koncert klezmer kapely – III. Poľské dni / album


DEJINY A UMELECKÁ KULTÚRA RUSÍNOV


Kultúre a umeniu Rusínov venujeme vo VIOLE sústredenú pozornosť. Pripravujeme vlastné autorské programy, vyhľadávame témy, ktoré nie sú vo verejnosti mediálne známe alebo národnostne podmieňované a sústreďujeme sa na približovanie kontextov o kultúre, ktorá je legitímnou súčasťou histórie a umenia regiónu.


Prehľad programov dejín a umeleckej kultúry rusínov / 2018

16.12.2018 Na rizdvjaný svjata, Vianočný koncert Marianny Železnej a jej hostí / album
20.6.2018 Zaspivajme sobi – M.Železná uvádza sestry Uhlárové / album
18.5.2018 Zaspivajme sobi – Rodinné trio Magurových / album
18.4.2018 Zaspivajme sobi – večer s Annou Poráčkovou / album
16.3.2018 Labirsky beťare – koncert / album

Prehľad programov dejín a umeleckej kultúry rusínov / 2017
19.12.2017 Marianna Železná – vianočný koncert speváčky a jej hostí / album
29.11.2017 Susanna Jara – koncert / album
25.11.2017 Furman z lesa ide – hudobná rozprávka
12.10.2017 Dedina mestu – zvyky a obyčaje Rusínov z Levočských vrchov
9.10.2017 Miro Gavran: Muž mojej ženy
28.9.2017 Rusínsky večer venovaný 200. výročiu narodenia Adolfa Dobrianskeho
14.9.2017 Spomienka na Miša – Rusínsky večer
20.7.2017 Rusínsky večer s fotografkou Luciou Nimcovou
13.7.2017 Rusínsky večer s muzikálovou speváčkou Ivanou Vaňkovou
15.6.2017 Bez masky s hercom DAD Igorom Lattom
8.6.2017 Chrbtom k horám: Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov
27.4.2017 Miro Gavran: Muž mojej ženy
20.4.2017 Dedina mestu – Tichý potok
30.3.2017 Veľkonočné reminiscencie s piesňami M. Kandráčovej

Prehľad programov dejín a umeleckej kultúry rusínov / 2016

8.12.2016 Roždestvo v duchovnej poézii J. Kudzeja a piesňach A. Servickej
10.11.2016 Koncert vokálneho dua Vyšívanka
13.10.2016 Koncert lemkovskej speváčky Susanny Jary
8.9.2016 Javisková kompozícia Smutný klaun, verše a gitary alebo rusínska poézia trochu inak – hudobno – literárny večer


UMELEC A SLOBODA


Ide o sériu odborných, vzdelávacích a umeleckých podujatí - konferenciu s medzinárodnou účasťou, diskusie, autorské prezentácie dokumentov a kníh, koncerty, výstavy, divadelné predstavenia. Pokúšame sa tému predstavovať vždy v inom uhle pohľadu: cez prizmu rôznych podôb protestu – emigrácia, exil, šedá zóna; cez podoby ženskej tvorby, spirituality a spoločenského aktivizmu; cez osobnosti mediálneho sveta, prezentujúce skutočnú slobodu slova a zodpovednosť za vyslovené.

Cieľom je poznávať problematiku umeleckej slobody jednotlivca, primárne na pozadí spoločenského diania a kultúrneho vývoja na Slovensku a v Československu a tiež v kontexte dejín európskeho umenia a kultúry.

Prehľad programov cyklu Umelec a sloboda / 2019
9.11.2019 Pocta Karlovi Krylovi / album
9.11. 2019 Vladimír Merta: Šedá zóna – umelecký večer / album
9.11. 2019 Emigrácia, exil, šedá zóna / album
8.11.2019 Pocta Josefovi Císařovskému / album


BALADY A BALADICKOSŤ


Ide o tému, ktorá zasahuje všetky druhy umenia a je prítomná vo väčšine kultúrnych prostredí. Vo VIOLE jej venujeme dlhodobú pozornosť. Usporiadali sme odborný seminár na tému Balada a baladickosť, iniciujeme umelecké a vzdelávacie večery, ktoré približujú rôzne umelecké podoby témy. Zároveň verejnosti propagujeme knihu – antológiu etnografa Oresta Zilynského Balady východného Slovenska, na ktorej vydaní sme sa podieľali (vydanie knihy z finančných zdrojov podporil Fond na podporu umenia).

Prehľad programov cyklu Balady a baladickosť / 2020
16.12. 2020 Balady východného Slovenska / Monika Kormaníková, Anna Derevjaníková, Jana Štefličková / album
9.12. 2020 Balady východného Slovenska / Igor Kucer /tenor/ & Peci Uher /gitara/ album

Prehľad programov cyklu Balady a baladickosť / 2018

21.12.2018 Plače duša Pid Beskydom... : Hanka Servická a Jana Bezek quarter; koncert / album
12.12.2018 Plače duša pid Beskydom... : Igor Kucer; koncert / album
15.11.2018 Michal Smetanka & Karpa Ton; koncert / album
30.10.2018 Plače duša pid beskydom... , umelecké spracovanie rusínskych balád a vernisáž fotografií / album
20.10.2018 Balada a Baladickosť, seminár a prezentácia knihy


BEŤÁRČINY


Umelecko-vzdelávací program pre školy. Preklik na Pre školy
1. ročník sa uskutočnil v novembri 2019
2. ročník sa uskutočnil v novembri a decembri 2020


NETRADIČNÉ MIESTA A ČINY


Prehľad programov 2019

27.5.2019 Každý múr je bránou(Francúzsko, Bulharsko)-premietanie filmu KINEDOK a diskusia s hosťami

Prehľad programov 2017

23.11.2017 Po záruke – filmový dokument z cyklu KineDok
19.10.2017 Kráľovná ticha - KineDok
13.9.2017 FC Roma – premietanie dokumentu a diskusia
28.6.2017 5. október – premietanie dokumentu a diskusia
29.5.2017 Cambridge – premietanie dokumentu – KineDok
10.4.2017 František Turcsányi: Moskva – videoreflexie
7.4.2017 Zážitky dobrodruha II. Putovanie divokou prírodou s L. Sedlákom
11.3.2017 Festival PRO TIBET
17.1.2017 Zážitky dobrodruha na Aljaške – beseda s L. Sedlákom

Prehľad programov 2016

7.11.2016 Walesa, človek z nádeje – filmový večer
24.10.2016 Komorná – filmový večer
3.10.2016 Samotári – filmový večer
26.9.2016 Ida – filmový večer
19.9.2016 Storočný starček – filmový večer
12.9.2016 Návrat idiota – filmový večer
5.9.2016 Milka Zimková – filmový večer


HISTÓRIA PODUJATÍ NA KRIŽOVATKÁCH KULTÚR

Dátum a čas podujatia

Názov podujatia

Organizátor

20.5. o 19.00

Michal Paľko a Mojše Band: Dialógy s tradíciou predkov ú Sárossi - Šarišský

Šušľavá mušľa s podporou Fondu na podporu umenia

18.5. o 18.00

Koncert poľskej súčasnej hudby – Peter Katina

Divadlo VIOLA s podporou KULTMINOR2020

December 2020

Beťárčiny alebo ako sa Ježiško stratil. Predstavenie o tradíciách v rámci regiónu aj v rámci Čiech

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Ministerstva kultúry SR

16.12.2020 o 18:00hod

Balady východného Slovenska / Štefličková, Kormaníková, Derevjaníková

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Ministerstva kultúry SR

9.12.2020 o 18:00hod

Balady východného Slovenska / Igor Kucer, Peci Uher

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Ministerstva kultúry SR

2.12. 2020 o 18:00hod

Cyklus na 49. rovnobežke: Medzníky životnej púte Anatolija Kralického

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

06.10.2020 o 18:00hod

Nórska súčasná hudba: Peter Katina

Divadlo VIOLA

02.10.2020 o 19:00hod

Koncert priateľstva, Jana štefličková (CZ) a Michal Smetanka (SK)

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

02.10.2020 o 09:00hod

Rasová znášanlivosť – odborný seminár

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

29.9.2020 o 18:00hod

Cikánský boxer – predstavenie o boxerovi židovského pôvodu v časoch 2. svetovej vojny

DIVADLO VIOLA

28.9. 2020 o 18:00hod

Čecháčci a Čoboláci – stand up Filipa Tellera (CZ) a Pavla Seriša (SK)

DIVADLO VIOLA

16.9.2020 o 18:00hod

Cyklus na 49. rovnobežke: Životné zábery Karola Divalda

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

10.9.2020 o 18:00hod

Clubovka podujatie o architektúre a umení

DIVADLO VIOLA

27.8.2020 o 18:00hod

Cyklus na 49. rovnobežke: Leopold Lahola

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

8.3. 2020 o 19:00hod

Koncert GAPA & Mečiar Blues connection with Silvia Josifovska

DIVADLO VIOLA

29.2. 2020 o 18:00hod

Koncert súboru Opera trio z cyklu ViolaKlasik: Georg Philipp Telemann, Leoš Janáček a Francis Poulenc

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

19.2.2020 o 18:00hod

V retrospektíve – spomienkový večer na Ota Ferenzyho z cyklu Cesty k hudbe

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia a Hudobného fondu

13.2.2020 o 17:30hod

Stratená komunita – ako sa učiť o našich židoch, rozhovor s Adriánom Eštokom

DIVADLO VIOLA

23.1. 2020 o 18:00hod

Koncert Ensemble Ricercata: Helga Varga Bach – soprán, David Danel – husle, Ronald Šebesta – klarinet, Ivan Šiller, umelecký vedúci – klavír

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

10.1.2020 o 19:00hod

Koncert českého pesničkára: Jiří Dědeček

DIVADLO VIOLA2019

19.12.2019 o 19:00hod

Koncert S.H.A / SUSANNA JARA & HANKA WÓJCIAK

DIVADLO VIOLA

18.12.2019 o 18:00hod

Osobnosti divadla, Pocta režisérovi Petrovi Scherhauferovi

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

12.12.2019 o 18:30hod

Cyklus na 49. rovnobežke: Václav Dvořák

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

3.12.2019 o 18:00hod

Umelecký večer z cyklu Cesty k hudbe: Túžba tvoriť s Urbanom Hudákom. Hosť večera: bratislavský skladateľ Peter Javorka a taliansky perkusionista, pôsobiaci v Prahe Elia Moretti.

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

28.11.2019 o 18:00hod

Cyklus na 49. rovnobežke: Emil Tréval – cesta lekára a spisovateľa z Prešova do Prahy

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

29.11.2019 o 19:00hod

Yuri Korec & Co. : HABIBI 2196-18, Lukáš Záhorák a sólová tanečná performancia

DIVADLO VIOLA

26.11.2019 o 18:00hod

Cyklus Sólo-duo-trio: Opera na hrane. Účinkovali: Jana Vondrů, Aneta Podracká Bendová, Eva Marie Kořená

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

13.11. 2019 o 19:00hod

Josef Laufer vo VIOLE

DIVADLO VIOLA

12.11. 2019 o 19:00hod

Josef Laufer vo VIOLE

DIVADLO VIOLA

12.11. 2019 o 18:00hod

Cyklus Cesty k hudbe, hudobný večer so súčasným skladateľom Jozefom Kolkovičom

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

9.11.2019 o 19:00hod

Cyklus Umelec a sloboda: Pocta Karlovi Krylovi, hudobný večer

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

9.11.2019 o 17:00hod

Cyklus Umelec a sloboda: Vladimír Merta: Šedá zóna

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

9.11.2019 o 14:00hod

Cyklus Umelec a sloboda: Emigrácia, exil, šedá zóna – návraty k histórii Československa cez portréty umelcov

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

8.11.2019 o 17:00hod

Cyklus Umelec a sloboda: Pocta Josefovi Císařovskému

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

29.10.2019 o 18:00hod

Recitál svetových premiér: Koncert Petra Katinu

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

28.10.2019 o 19:00hod

Koncert Nerez & Lucia

DIVADLO VIOLA

26.10.2019 o 19:00hod

Dvojkoncert Iva Jahelku & Miroslava Palečka

DIVADLO VIOLA


Воскресеніє народа Voskresenije naroda Prjašiv

DIVADLO VIOLA

19.10.2019 o 19:30hod

Koncert z cyklu Poetika v ženskom šate: Eniesa & le´Murs

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

16.10. 2019 o 19:00hod

Spomienkový umelecký včer z cyklu Osobnosti divadla: Ján Šilan

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

15.10.2019 o 17:00hod

Hudobný skladateľ Roman Berger – premietanie dokumentu s diskusiou

DIVADLO VIOLA

5.10.2019 o 19:00hod

Jiřina Dvořáková-Marešová & MiloslavŠtudent v programe TASTEGGIANDO MUSICA TESTUDINIS – medzinárodný festival lutnovej hudby

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

4.10.2019 o 19:00hod

Ensemble thesaurus musicum Musica testudinis-medzinárodný festival lutnovej hudby

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

26.9.2019 o 19:00hod

Spomienkový večer V retrospektíve: Michal Vilec

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

11.9. 2019 o 18:00hod

Cyklus Na 49. rovnobežke: Max Kurth – maliar z Nemecka očarený Šarišom

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR


Tfilos un Nigunim – nový koncertný program Mojše band a hostí

DIVADLO VIOLA

18.6.2019 o 19:00hod

Skladateľský večer s Vierou Janárčekovou /Nemecko/

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

14.6.2019 o 19:00hod

Sergej Hudák – spomienkový večer na herca DAD v Prešove

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

10.6.2019 o 18:00hod

Faustínky – uvedenie CD a prezentácia činnosti grécko-katolíckej charity v Prešove

DIVADLO VIOLA

6.6.2019 o 18:00hod

Na 49. rovnobežke /2. ročník/ Jacob Bogdani – cesta maliara z Prešova na anglický dvor /umelecký večer/

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

31.5.2019 o 19:00hod

Dvojkoncert Vladimír Merta a Dagmar Voňková

DIVADLO VIOLA


Prezentácia vydavateľstva FACE – anglická literatúra pre deti v preklade

DIVADLO VIOLA

4.5.2019 o 19:00hod

Koncert súčasnej hudby – Vermelho – Fujak – Kavan /CZ, SK/

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

27.4.2019 o 19:00hod

Sny o Gruzínsku – koncert gruzínskej speváčky Manany Menabde

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

26.-27.4.2019

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou /SK, CZ, PL/ Divadlo pre deti – východiská, podoby, perspektívy

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

12.4.2019 o 19:00hod

Koncert folkového speváka Pavla Dobeša

DIVADLO VIOLA

3.4.2019 o 19:00hod

Koncert Opera trio /CZ/

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

13.3.2019 o 18:00hod

Autorská prezentácia knihy o holokauste: Ema Umlauf Číslo na tvojom predlaktí je modré

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

9.3.2019 o 19:00hod

Koncert ethno hudby: Jitka Šuranská, Martin Krajíček, Marián Friedl /CZ/

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

8.3.2019 o 19:00hod

Dobré texty v piesni – autorský program pesničkára Eda Klenu s pozvanými hosťami: Ján Žamboch /CZ/, Martin Chrobák /SK/

DIVADLO VIOLA

28.2.2019 o 18:00hod

Slovanské motívy v tvorbe Juraja Hatríka – koncert

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

27.2.2019 o 19:00hod

ViolaKlasik – gitarový koncert Marten Falk /SWE/

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

24.2.2019 o 18:00hod

MIKOO – koncert slovensko – česko - nórskej formácie

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

17.2.2019 o 18:00hod

Gappa and Mečiar, James and Black džezový koncert slovenského dua a amerických hostí

DIVADLO VIOLA

15.2.2019 o 18:00hod

Túžba tvoriť – Pieseň ako zrkadlo lásky a plnosti života – etnohudba multiinštrumentalistu Michala Smetanku

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

8.2.2019 o 19:00hod

Dobré texty v piesni – autorský program pesničkára Eda Klenu s pozvanými hosťami: Peter Janků /SK/, Petr Rímský /ČR/

DIVADLO VIOLA

7.2.2019 o 18:00hod

Dagmar Plamperová – Z naší louky – autorská tvorba českej poetky

DIVADLO VIOLA

21.1.2019 o 17:00hod

Čitateľský klub – Karel Čapek

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia2018

30.12.2018 o 18:00hod

Vianočný koncert Marianny Železnej – Rusínsky večer

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia


22.12.2018 o 18:00hod

Stretnutia na 49.rovnobežke – Smútok za domovom - Rusínsky večer

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

21.12.2018 o 18:00hod

Plače duša pid Beskydom – Jana Bezek quartet a Anna Servická

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

11.12.2018 o 17:00hod

Slony kapitána MiGranta & Červená nitka pre Deda Mráza – prezentácia prekladov francúzskych kníh pre deti

Šušľavá mušľa, o.z.

30.11. 2018 o 18:00hod

Stretnutia na 49.rovnobežke – Vyšívanka & ukrajinská literatúra

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

25.11. 2018 o 19:00hod

EWA SIPOS & JaBICo - Za horami, za lesami.... koncert poľsko-slovenského zoskupenia

Šušľavá mušľa, o.z.

22.11.2018 o 18:00hod

Stretnutia na 49.rovnobežke - Karin Sarkisjan & chasidská literatúra

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

30.11.2018 o 18:00hod

Stretnutia na 49.rovnobežke – Susana Jara a verše poľských básnikov

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

21.11.2018 o 18:00hod

Večer ruskej piesne (venovaný ruským romancám).

Šušľavá mušľa, o.z.

14.11.2018 o 18:00hod

Večer francúzskej piesne (venovaný skladateľovi Massenetovi)

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

30.10.2018 o 19:00hod

Vladimír Štursa – výstava fotografií moravského fotografa z Podkarpatskej Rusi.

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

20.10.2018 o 19:00hod

Vladimír Merta – koncert českého pesničkára.

Šušľavá mušľa, o.z.

20.10.2018 o 13:00hod

Plače duša pid Beskydom – umelecké prezentácie balád Rusínov: Duo z Jarabiny,

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR

16.10.2018 o 18:00hod

Peter Leginský Výstava fotografií z Chorvátska.

Šušľavá mušľa, o.z.


Poľské dni v Prešove.


28.9.2018 o 14:30hod

New Inspirations Joachim Mencel Artisena – koncert poľského zoskupenia,

Marian Friedl – prednáška českého muzikológa.

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

31.8.2018 o 19:00hod

Jaroslav Hutka – koncert českého pesničkára.

Šušľavá mušľa, o.z.


Festival Hevhetia. Koncert čínskeho a holandského interpreta.

Šušľavá mušľa, o.z.

20.6.2018 o 19:00hod

Sestry Uhlárové – koncert rusínskych interpretov.

Šušľavá mušľa, o.z.

9.6.2018 o 19:00hod

Ivana Mer – koncert slovenskej interpretky a je argentínskeho partnera.

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

18.5. 2018 o 16:00hod

Rodinné trio Magurových – koncert rusínskych interpretov.

Šušľavá mušľa, o.z.

12.5. 2018 o 19:00hod

Iva Bittová – koncert českej umelkyne.

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

4.5.2018 o 17:00hod

Výstavy fotografií Gabriely Gilányi – svet mimoeurópskych kultúr.

Šušľavá mušľa, o.z.

18.4. 2018 o 19:00hod

Zaspivajme sobi – hudobný večer s rusínskou speváčkou Monikou Poráčkovou.

Šušľavá mušľa, o.z.

16.3.2018 o 17:00hod

Labirski beťare – koncert rusínskych hudobníkov.

Šušľavá mušľa, o.z.

24.2.2018 o 19:00hod

Karina Sarkisjan – koncert arménskej umelkyne.

Šušľavá mušľa, o.z.

14.2. 2018 o 18:00hod

Koncert českej pesničkárky Jany Šteflíčkovej.

Šušľavá mušľa, o.z.

6.2.2018 o 19:00hod

Neřež trio – koncert českej kapely.

Šušľavá mušľa, o.z.2017

21.12.2017 o 18:00hod

Salomon Kapelye – koncert židovskej hudby.

Šušľavá mušľa, o.z.

19.12.2017 o 18:00hod

Vianočný koncert rusínskej speváčky Marianny Železnej a jej hostí.

Šušľavá mušľa, o.z.

9.12. 2017 o 18:00hod

Marian Pažucha – výstava drevorezieb poľského insitného umelca.

Šušľavá mušľa, o.z.

2.12.2017 o 13:00hod

Jan Burian – koncert českého pesničkára.

Šušľavá mušľa, o.z.

22.11.2017 o 17:00hod

Rozviazané jazyky – prezentácia knihy Tancera o multikulturalite Bratislavy.

Šušľavá mušľa, o.z.

21.11.2017 o 18:00hod

Oľga Zalesskaya – koncert bieloruskej speváčky.

Šušľavá mušľa, o.z.

14.10.2017 o 16:00hod

Furman z lisa ide. Hudobná rozprávka v rusínskom jazyku s využitím rusínskych ľudových piesní.

Šušľavá mušľa, o.z.

28.9.2017 o 17:00hod

Spomienkový večer venovaný rusínskemu národnému buditeľovi Dobrianskemu.

Šušľavá mušľa, o.z.

23.9. – 22.9. 2017

Jazz Inspirations 2. ročník – vystúpenia poľských a maďarských hudobníkov.

Šušľavá mušľa, o.z.

14.9.2017 o 17:00hod

Spomienkový večer venovaný rusínskemu maliarovi Michalovi Čabalovi.

Šušľavá mušľa, o.z.

20.7. 2017 o 18:00hod

Prezentácia tvorby rusínskej fotografky Lucie Nimcovej.

Šušľavá mušľa, o.z.

23.6.2017 o 19:00hod

Wen Hui – Tsai a Jana Bezek. Džezový koncert korejsko-slovenského dua.

Šušľavá mušľa, o.z.

15.6.2017 o 19:00hod

Večer s hercom DAD, Rusínom Igorom Lattom.

Šušľavá mušľa, o.z.

8.6.2017 o 16:00hod

Chrbtom k horám – prezentácia knihy prof. Pavla Magocsiho o dejinách Rusínov.

Šušľavá mušľa, o.z.

30.5. 2017 o 17:0hod

Stretnutia kultúr národnostných menšín a etnických skupín na 49. rovnobežke

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií KULTMINOR


Festival umenia národnostných menšín (rusínska, česká, rómska, poľská, židovská).

Šušľavá mušľa, o.z.

23.5.2017 o 19:00hod

Hudba škandinávskych autorov (Katina).

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

18.5.2017 o 18:00hod

Igor Kucer a Emotion group – rusínske piesne Júlie Warholovej (koncert).

Šušľavá mušľa, o.z.

9.5. 2017 o 16:50hod

Pozdravy z neba – spomienkové večery venované: Vysockému, Okudžavovi, Krylovi (účinkujú českí, poľskí, slovenskí umelci)

Šušľavá mušľa, o.z.

3.5.2017 o 19:00hod

Ramivana – hudba iných kultúr (prezentácia)

Šušľavá mušľa, o.z. s podporou financií Fondu na podporu umenia

27.4. 2017 o 18:00hod

Gavran: Muž mojej ženy – divadelná hra v rusínskom jazyku.

Šušľavá mušľa, o.z.

20.4. 2017 o 18:00hod

Dedina mestu Tichý potok – rusínsky folklór

Šušľavá mušľa, o.z.

13.4.2017 o 19:00hod

Návraty domov – večer s hudobným producentom rusínskeho pôvodu Vladimírom Darjaninom

Šušľavá mušľa, o.z.

10.4.2017 o 18:00hod

Moskva – dokument F. Turcsányho.

Šušľavá mušľa, o.z.

22.3.2017 o 17:00hod

Anna Sedziwy – výstava ilustrácií poľskej maliarky.

Šušľavá mušľa, o.z.

11.3.2017 o 17:00hod

Festival Pro Tibet. Skryté v odkrytom. Výstava fotografií, beseda a premietanie filmov o Tibete.

Šušľavá mušľa, o.z.

2.3. 2017 o 18:00hod

Krížová cesta pri sviečkach a arménskej hudbe (umelecký večer).

Šušľavá mušľa, o.z.

21.2. 2017 o 10:00hod

Prezentácia českého vydavateľstva Portál.

Šušľavá mušľa, o.z.

17.2.2017 o 19:00hod

Koncert českej skupiny Jablkoň.

Šušľavá mušľa, o.z.

16.2. 2017 o 19:00hod

Koncert českého pesničkára Pepu Nosa.

Šušľavá mušľa, o.z.

25.1. 2017 o 17:00hod

Dvaja z Weberovej. Výstavy prác rusínskeho karikaturistu Fedora Vica a jeho syna.

Šušľavá mušľa, o.z.2016

13.12. 2016 o 18:00hod

Trochu o duši. Prezentácia knihy poľskej poetky Wislawy Szymborskej.

Šušľavá mušľa, o.z.

20.11. 2016 o 17:00hod

Kolik příležitostí má ruže. Umelecký večer, venovaný moravskému básnikovi Jánovi Skácelovi.

Šušľavá mušľa, o.z.

17.11.2016 o 19:00hod

Koncert českého dua, spievajúceho v poľštine Tara Fuki

Šušľavá mušľa, o.z.

10.11.2016 o 19:00hod

Koncert ukrajinského dua Vyšívanka

Šušľavá mušľa, o.z.

13.10. 2016 o 19:00hod

Koncert lemkovskej speváčky z Poľska Susanny Jara

Šušľavá mušľa, o.z.

4.10.2016 o 19:00hod

Návraty domov Hudobný večer so slovenskou skladateľkou židovského pôvodu Iris Szeghy, žijúcou v zahraničí

Šušľavá mušľa, o.z.

29.9.2016 o 19:00hod

Jazz Inspirations Koncerty poľských a ukrajinských interpretov: Anna Gadt /PL/, Grzegorz Karnas /PL/ Alan Wykpisz (PL), Igor Hnydyn (UA)

Šušľavá mušľa, o.z.

21.9.2016 o 14:00hod

Duchovné bohatstvo ľudovej kultúry (seminár venovaný etnografovi Jánovi Olejníkovi, ktorý venoval pozornosť Rusínom, Goralom, rôznym etnickým skupinám)

Šušľavá mušľa, o.z.