Hudba

VIOLA centrum pre umenie sa profiluje ako hudobné centrum v Prešove a regióne, ktoré vyvíja pravidelnú koncertnú činnosť a zároveň pripravuje programy, ktoré prezentujú históriu a súčasnosť profesionálneho hudobného umenia na Slovensku. Od roku 2016 uskutočnilo desiatky koncertov, z ktorých viaceré priniesli premiérové uvedenia diel slovenských a zahraničných skladateľov. Špecifikom sú vlastné autorské programy venované hudobným skladateľom a spomienkové večery na hudobných tvorcov pripravované vo vlastnej réžii. V rámci série Návraty domov sa uskutočnili hudobné večery venované tvorbe slovenských hudobných skladateľov, ktorí žijú a pôsobia v zahraničí: Iris Szeghy, Alexander Mihalič, Oľga Kroupová. Cyklus voľne pokračuje sériou O hudbe s jej tvorcami. Zúčastnili sa ho slovenskí skladatelia viacerých generácií: Peter Machajdík, Vladimír Bokes, Jana Kmiťová, Peter Duchnický, Juraj Hatrík, Viera Janárčeková. Každému bol venovaný samostatný umelecký večer. A nasledovať budú ďalšie.Aktuálne cyklické programy a doterajšia činnosť

Sólo-duo-trio
Prehliadka súčasnej hudobnej tvorby.

V roku 2019 prebiehal jej 3. ročník. Ide o koncerty domácich a zahraničných umeleckých zoskupení s programom sústredeným na tvorbu súčasných slovenských a zahraničných hudobných skladateľov. Zúčastnili sa jej umelecké zoskupenia alebo sóloví umelci: Urban Hudák /SK/, MIKOO /NOR/SK/CZ /, Trio Thisnis /HU, SK/, Lotz trio, Opera trio /CZ/, NE:BO:DAJ /SK/, Peter Katina /SK/, Mikhailo Zakharia /Moldavsko – SK/, Andrej Gál /SK/, Lenka Novosedlíková /SK/, Vermelho – Fujak – Kavan /CZ, SK/.ViolaKlasik
Séria koncertov poslucháčsky príťažlivej hudby. Ide o koncerty sólovej a komornej tvorby určené širokému publiku.

V roku 2019 prebiehal druhý ročník. Predstavili sa: Martin Krajčo – gitara /SK/, Juraj Tomka – husle /SK/, Ľubica Kistyová – klavír /SK/, Monika Mockovčáková – klavír /SK/, Ondrej Veselý – gitara /SK/, Peter Mazalán – barytón /SK/, Igor Kucer – barytón /SK/, Magdaléna Bajuszová – klavír /SK/ Kristína Chalmovská, violončelo /SK/CH/, Lukáš Kmiť, viola /SK/CH/, Igor Kucer, tenor /SK/, Dagmar Duždová – klavír /SK/, Marten Falk – gitara /SVE/, Daniela Varínska – klavír /SK/, Martin Ruman – viola /SK/, Alena Hučková – klavír /SK/, Milan Paľa – husle /SK – CZ/, Igor Františák – klarinet /CZ/, Martin Kasík – klavír /SK/.Cesty k hudbe
Séria vzdelávacích programov orientovaných na dejiny a súčasnosť hudobnej kultúry.

V roku 2019 prebiehal druhý ročník.

Zahŕňa cykly:

V retrospektíve - spomienkové večery na hudobných skladateľov

Uskutočnené boli spomienkové portréty týchto skladateľov :

Ján Cikker /máj 2018/. Interpreti: Eva Šušková, Peter Pažický. Hosť: riaditeľka múzea J. Cikkera v Bratislave Irena Michalicová

Ján Zimmer /december 2018/. Interpret: Xénia Jarová. Hosť: Richard Zimmer

Alexander Ljubimov /apríl 2019/. Interpreti: žiaci a pedagógovia SZUŠ DAMA. Hosť Xénia Jarová.

O hudbe s jej tvorcami - moderované večery so súčasnými hudobnými skladateľmi a s ich hudbou

Uskutočnené boli portréty týchto skladateľov:

Peter Machajdík /marec 2018/. Interpreti: Československé duo, Ondrej Veselý

Jana Kmiťová /september 2018/. Interpreti: Kamil Mihalov, Ondrej Veselý, Jana Kmiťová

Vladimír Bokes /október 2018/. Interpreti: Ondrej Veselý.

Peter Duchnický /november 2018/. Interpreti: Peter Duchnický, Ondrej Veselý

Viera Janárčeková /jún 2019/. Interpreti: Peter Katina, Ondrej Veselý, Kamil Mihalov

Túžba tvoriť - popularizačné prednášky o súčasnej hudobnej tvorbe a interpretácii spojené s koncertnou časťou

Predstavené boli tieto témy:

Kedy sa stáva byzantská hudba výzvou k tvorbe? /Juraj Vajó a Urban Hudák/

Ako si pestovať otvorenosť a úctu k hudobným prejavom iných kultúr /Mária Kornuciková a Ramivana/

Aké inšpirácie ponúka škandinávska hudba? /Peter Katina/

Čím môže osloviť dnešného skladateľa a dirigenta operný žáner? /Marián Lejava/

Kozmopolitný duch prítomný v autentickej tvorbe /Ivana Mer/

Akordeón a elektronika /Peter Katina/

Môj príbeh od A(damčiaka) po Z(appu) /Július Fujak/

Komunikačné kódy v súčasnej improvizovanej a experimentálnej hudbe /Ján Kopčák, Peter Tomko/

Cesty vývoja a premien renesančnej lutny a ich odraz v tvorbe pre tento nástroj /Jakub Mitrík, Hilda Gulyás/

Pieseň ako zrkadlo lásky a plnosti života /Michal Smetanka/

Život hudobníkov medzi filharmóniou a umeleckou školou /Zuzana Oráčová, Andy Belej/Poetika v ženskom šate
hudobná prehliadka, prezentujúca ženské hudobné poetiky, prioritne zamerané na slovanskú hudbu.

V roku 2019 prebiehal jej 3. ročník.

Uskutočnené boli koncerty týchto interpretov či umeleckých zoskupení:

Oľga Zalesskaya /Bielorusko/, TARA FUKI /CZ/, SKYVA /SK/, Anna Gadt /PL/, Trojka Zuzany Homolovej /SK/, Susana Jara /PL/ Iva Bittová /CZ/, Shina a Longital /SK/, Eva Šušková a Polajka, Jitka Šuranská trio, Manana Menabde /Gruzínsko/ Jazz Insprirations / New Inspirations
Hudobná prehliadka súčasného džezu a improvizovanej hudby, spojená s workshopmi pre deti a mladých hudobníkov a s odbornými prednáškami pre širokú verejnosť. Dramaturg: Jana Bezeková

Uskutočnené boli tri ročníky.

Účinkovali:

Jazz Inspirations 2016 /21.-22. september/

Workshopy: Anna Gadt /PL/, Grzegorz Karnas /PL/, Jana Bezek /SK/

Koncerty: Anna Gadt /PL/, Grzegorz Karnas /PL/ Alan Wykpisz /PL/, Igor Hnydyn /UA/, Jana Bezek /SK/

Jazz Inspirations 2017 /22.-23. september/

Workshopy: András Des /HU/, Jana Bezek /SK/

Koncerty: Grzegorz Karnas /PL/, Alan Wykpisz /PL/, Trio Squelini a Ditta Rohmann /HU/, Jana Bezek /SK/

Prednáška: prof. Yvetta Kajanová /SK/

New Inspirations 2018

Workshopy: Ivana Mer /SK-Argentína/, Jana Bezek /SK/

Koncert: Joachim Mencel /PL/, Weronika Plutecka /PL/, Szymon Mika /PL/, Pawel Wszolek /PL/,
Szymon Madej /PL/

Prednáška: Marián Šidlo Friedl /CZ/Plače duša pid Beskydom
Umelecká rekonštrukcia rusínskych Balád. Uskutočnené boli 4 koncerty v období október – december 2018.

Účinkovali:

Duo z Jarabiny, Juraj Vajó, Michal Smetanka, Igor Kucer, Jana Bezek quartet a Anna ServickáO hudbe inak
tematický cyklus, ktorý priniesol celý rad nových a málo známych pohľadov na hudbu a informácií. Autor a prednášajúci: Peter Katina.

Prezentované témy:

Hudobná predpoveď počasia /október 2018/

Exotická hudba /november 2018/

Hudba na vlnách /december 2018/

Femme fatalle /január 2019/

Multiplikovaná hudba /február 2019/Premiérové uvedenia skladieb vo VIOLE:

21. február 2017

Juraj Vajó: Gojdič – koncertné uvedenie operného fragmentu – premiéra

Interpreti: Urban Hudák a hostia

4. apríl 2017
Jesús Torres: Itzal pre akordeón (1994) – slovenská premiéra
Olli Virtaperko: Celestial Bodies pre akordeón (2014) – slovenská premiéra
Franck Bedrossian: Bossa Nova pre akordeón (2008) – slovenská premiéra
Sofia Gubaidulina: Cadenza pre akordeón (2003/2011) – slovenská premiéra
Jevgenij Iršai: Level of stagnation pre akordeón (2014) – predpremiéra
Alexandr Radvilovič: Sphinx pre akordeón a klavír (2002) – slovenská premiéra

Interpret: Peter Katina

25. apríl 2017
Peter Duchnický: ...whisper to my heart again... pre hlas a klavír (2017) – premiéra

Interpret: Peter Duchnický
Interpret: Xénia Jarová

3. apríl 2018
Martin Smolka : Lamento metodico pre akordeón – slovenská premiéra
Anton Steinecker : Spectrum pre akordeón a cimbal – premiéra

Interpreti: Peter Katina, Michail Zahkaryija

27. február 2019
Lars Carlsson: Moments during the Moments (2019), pre gitaru a perkusie – slovenská premiéra
Matthew Peterson: Peregrinations pre gitaru sólo (2017) – slovenská premiéra

Interpreti: MÅrten Falk, Lars Carlsson

28. február 2019
Juraj Hatrík: Horské růže pre barytón, komorný ženský zbor a klavír na text Jiřího Wolkra – premiéra

Interpreti: Peter Mazalán, Eva Šušková, Ivan Koska, ženský zbor /členky opery ŠDKE/

25. apríl 2019
Vladimír Ljubimov: Rapsódia "Na Polonine" pre klavír
Vladimír Ljubimov: Fughetta pre klavír

30. máj 2019
Pascal Manolios: Pokrut pre husle sólo – premiéra

Interpret: Milan Paľa

18. jún 2019
Viera Janárčeková: Prielom trio pre gitaru, akordeón a klavír (2019) – premiéra
Viera Janárčeková: Splitter a due pre klavír a klavírneho asistenta (2019) – premiéra

Interpreti: Ondrej Veselý, Kamil Mihalov

29. október 2019
Recitál svetových premiér
Jiří Lukeš: Jáchymov
Anton Steinecker: Metamorphosis
Bálint Baráth: Vlnenie
Egidija Medekšaité: Sattva
Jozef Kolkovič: Sonata (Destination Euphoria)
Michał Janocha: Gently Flowing
Wolfgang Delnui: Inslicht
Roman Zabelov: Chorál
Jevgenij Iršai: Looking at old photographs
Shai Cohen: Ancient Scripts II. pre akordeón a elektroniku
Lars Graugaard: Encapsulations pre akordeón a live computer
(a.h. Lars Graugaard - live computer)

Interpret: Peter Katina


Folk a protestsong
Od roku 2016 boli uskutočnené koncerty týchto pesničkárov, folkových spevákov a skupín:

Pepa Nos /CZ/, Peter Petiar Lachký /SK/, Horana a syn /SK/, , Jednofázové kvasenie /SK/, Jan Burian /CZ/, Jana Šteflíčková /CZ/, Martin Chrobák /SK/, Jano Svetlan Majerčík /SK/, Jaroslav Hutka /CZ/, Žiarislav /SK/, Vladimír Merta, Edo Klena /SK/, Peter Janků /SK/, Petr Rímský /CZ/, Ján Žamboch /CZ/, Martin Chrobák /SK/, Pavel Dobeš /CZ/, Ivo Jahelka /CZ/, Dagmar Voňková /CZ/

Pozdravy z neba /2017/
 - spomienkové večery na Bulata Okudžavu, Vladimíra Vysockého, Karla Kryla

Interpreti: Jiří Vondrák (CZ/, Alexej Kudrjavcev /RU-CZ/, Antoni Muracki /PL/.