Česko-moravská divadelná spoločnosť o.z.

Česko-moravská divadelná spoločnosť je občianske združenie, ktoré bolo založené v roku 2022 a ktoré a vyvíja svoje aktivity výlučne na Slovensku. Jeho členmi sú slovenskí, moravskí a českí umelci a kultúrni pracovníci, absolventi JAMU v Brne, ktorí buď pôsobia na Slovensku alebo tu rozvíjajú časť  svojich umeleckých aktivít. V centre záujmu združenia stojí autentická umelecká tvorba. Združenie sa sústreďuje na spoluprácu s interpretmi, pôsobiacimi na Slovensku a na obohacovanie kultúrneho a umeleckého života o aktivity umeleckého a vzdelávacieho charakteru.  Aktivity združenia sú primárne nasmerované na tvorbu a uvádzanie divadelných inscenácií, ktoré obohatia umeleckú kultúru na Slovensku. Zámerom je rozvíjať fenomén moderného divadla pre deti a tiež divadla postaveného na česko-slovenskej tradícii a histórii. Členovia združenia aktívne spolupracujú s viacerými progresívnymi divadlami pre deti v Čechách (Divadlo Minor v Prahe, Divadlo Spejbla a Hurvínka v Prahe, Divadlo Polárka v Brne a i.), a tak majú bohaté skúsenosti s detským divákom. Súčasne sú členovia o.z. napojení na aktuálne medzinárodné trendy v oblasti vzdelávania divadlom.

 

Združenie sídli v Poprade. Jeho členovia pripravujú samostatnú dramaturgickú líniu, ktorú plánujú realizovať v budove Mestského divadla Poprad, ktorej rekonštrukcia v súčasnosti prebieha. Otvorenie je plánované na jeseň roku 2024. Jednotliví členovia združenia zároveň spolupracujú od roku 2019 s Divadlom VIOLA v Prešove. Podieľali sa na vzniku a naštudovaní divadelných inscenácií pre deti a pre dospelých a hudobných programov pre deti a pre dospelých. Vytvorili aj titul, ktorý bol v Prešove novátorský a zároveň divácky obľúbený. Išlo o dve opery pre deti autora Zdeňka Krála (Čertov prameň a Čarovná noc). Uskutočnené boli aj viaceré koncerty vážnej hudby, divadelných šansónov i koncerty kapiel pre rodiny s deťmi. Dramaturgicky sa členovia o.z. podieľali na troch ročníkoch divadelného festivalu Českymo, na multižánrovom festivale PADÁK a na literárnej prehliadke Blízka či vzdialená...stretnutia s českou literatúrou. Viedli workshopy, zúčastnili sa vedeckých konferencií Umelec a sloboda a Divadlo pre deti. Boli lektormi divadelných workshop Tvary a tváre.

Spolupráca s Divadlom VIOLA v Prešove aktuálne vyústila do zreteľnejšieho dramaturgického smerovania oboch subjektov. Vzhľadom k tomu, že členovia o.z. majú dlhoročné skúsenosti s umeleckou tvorbou pre deti, chcú ju kontinuálne rozvíjať samostatne a v dvoch mestách východného Slovenska: Prešove a Poprade.