Peter Katina / Gently Flowing

Autor: VIOLA | Dátum: 18.05.2021 18:00


Pozývame Vás srdečne do VIOLY na ďalší zo špeciálnych koncertov vynikajúceho akordeonistu Petra Katinu.

Koncert s názvom Gently Flowing prinesie prierez súčasnou poľskou tvorbou pre akordeón z obdobia posledných dvoch desaťročí, pričom sa zameriava na kompozičné špecifiká jednotlivých autorov s dôrazom na avantgardné skladateľské prístupy, netradičnú hudobnú štylistiku a zvukové experimenty, typické pre poľskú kompozičnú školu, ktoré posúvajú tradične ponímaný akordeón do pozície moderného zvukového a expresívneho hudobného vyjadrovacieho prostriedku


Program:

Maciej Jabłoński (1974):  Blitz (2013)

Michał Janocha (1990): Gently flowing (2019)

Andrzej Tuchowski (1954): Te lucis anteterminum (2000)

Krzysztof Olczak (1956): Phantasmagorien (1978)

Katarzyna Taborowska-Kaszuba (1974): Dysocjacje (2001)

Michał Janocha (1990): Clarification pre akordeón a elektroniku (2021, premiéra)


Interpret: Peter Katina / akordeón


Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín


VIOLA centrum pre umenie / divadlo
VSTUP VOĽNÝ

***
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú podmienky pre vstup na podujatie vychádzať z predpisov aktuálne platných pre deň, 

v ktorý sa podujatie uskutoční.

Naspäť na výpis