Divadlo pre deti - východiská, podoby a perspektívy 27.11.

Autor: Divadlo VIOLA | Dátum: 27.11.2022 14:00


2. blok / 27.11.2022

Srdečne Vás pozývame na 4. ročník konferencie venovanej téme Divadlo ako zrkadlo, ktorá je z hľadiska výchovy mladého diváka a budúcnosti divadla i jeho postavenia v súčasnej, médiami ovládanej spoločnosti, nadmieru aktuálna, dôležitá a primárna, so širokou perspektívou rozvíjania a prehlbovania. Ideovým východiskom je hľadanie prepojení medzi umeleckým svetom a aktuálnym mentálnym nastavením a pocitovou skúsenosťou detí a mladých ľudí.

V popredí záujmu je prepojenie na problémové témy rezonujúce v školskom prostredí: psychická labilita detí, strata radosti zo vzdelávania a neprítomnosť zážitku z kolektívnej tvorby, problematická inklúzia, elitárstvo škôl pre talentované deti, vzrastajúca delikvencia mládeže. Pozornosť bude sústredená na možnosti lektorskej činnosti v divadlách, keďže ide často o nadviazanie prvej komunikácie s divákom.

Program

14.00 – 16.00 / klub

2. blok / Analýza problémových tém rezonujúcich v školskom prostredí a ich presahy do divadelnej tvorby

Soňa Pariláková, Divadlo VIOLA: Divadlo ako sociálna terapia – možnosti a inšpirácie

Pozvanie do diskusie prijali:

Miroslava Bereščíková, ZŠ Námestie Kráľovnej pokoja, Prešov / pedagogička

Mária Kuderjavá, ZUŠ Mikuláša Moyzesa, Prešov / pedagogička

Monika Kormaníková, ZŠ Šmeralova, Prešov / pedagogička

Alena Váradyová, ZUŠ Letná ulica Poprad / pedagogička

Tomáš Telepák, SZUŠ DAMA Audiovizuálna a multimediálna tvorba a Katedra hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove / pedagóg

Martina Kormošová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov / koordinátorka ochrany detí pred násilím

Jakub Molnár, šéfredaktor časopisu Javisko a divadelný dramaturg

17.00 V!EME KTO S! / divadlo

Divadelná inscenácia pre deti (10+) s lektorským úvodom

Réžia: Jakub Folvarčný

18.15 kolokvium / divadlo

Vedie Soňa ParilákováÚplný harmonogram k podujatiu:

Naspäť na výpis