Odborný seminár s medzinárodnou účasťou I.

Autor: VIOLA | Dátum: 17.11.2021 15:00


Súčasťou podujatia UMELEC A SLOBODA budú 2 bloky odborného seminára, na ktorých sa predstavia odborníci z oblasti práva, umeleckej kultúry, literatúry, estetiky, teórie umenia, hudby.

Uvažovať budú nad nasledujúcimi okruhmi:

Sloboda prejavu ako ústavné právo jednotlivca a sloboda umeleckého prejavu ako legitímna výpoveď tvorcu.

Rozhlas ako nositeľ slobody slova (reminiscencie na exilové rádiá).

Súčasný masmediálny priestor - limity, deformácie, šance, výzvy, príležitosti.


Pozývame Vás nie len vypočuť si príspevky účastníkov, ale i vstúpiť do spoločného rozhovoru.

V prvom bloku  17. novembra budú svoje pohľady na tému prezentovať:

Július Fujak / skladateľ, hudobník, pedagóg

Ivo Jahelka / advokát

Peter Milčák / vydavateľ, básnik, vedec

Peter Katina / hudobník, publicista, pedagóg

Gabriela Vermelho / hudobníčka, skladateľka


Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Divadlo VIOLA / klub
VSTUP VOĽNÝ

Miesta si môžete rezervovať emailom na adrese info@violapresov.sk, alebo telefonicky na čísle 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)
Sedenie bude upravené podľa aktuálnych opatrení.
Naše priestory sú neustále vetrané vďaka vzduchotechnike.
***
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú podmienky pre vstup na podujatie vychádzať z predpisov aktuálne platných pre deň, v ktorý sa podujatie uskutoční.

Naspäť na výpis